Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 07.11.2017 - 11:12

Suhdannetilanteen paraneminen jatkuu

Elinkeinoelämän keskusliiton lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen  elinkeinoelämän suhdanteet ovat vahvistuneet kesän ja syksyn 2017 aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa tavanomaista paremmaksi. Myös palveluiden suhdannearviot ovat nousseet vähän yli keskimääräisen tason. Odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen valtaosin myönteiset. Suhdannenousun ennustetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden aikana.

Tuotannon ja myynnin kasvu oli alkusyksyllä kohtalaista. Teollisuuden uudet tilaukset lisääntyivät vahvasti. Teollisuudessa tilauskanta on normaalia parempi, rakentamisessa likimain normaali. Henkilöstöä lisättiin erityisesti teollisuudessa ja palveluissa. Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt varsin korkeana.

Maailmantalouden kasvuennusteita vuodelle 2018 on nostettu aavistuksen. Kasvun odotetaan olevan noin 3,5 prosenttia. Erityisesti Euroopan talouden yleiskuva on parantunut ja suhdanneindikaattorit ovat korkealla. USA:ssa epävarmuus talouspolitiikan suunnasta sekä rahapolitiikan kiristäminen hillitsee optimismia.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten suhdannetilannetta kuvataan tavanomaista paremmaksi. Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan hieman kuluvan vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli +15 (heinäkuussa +17). Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Tuotanto lisääntyi yleisesti kolmannella neljänneksellä ja kasvun arvioidaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajan. Tuotantokapasiteetti on varsin hyvin hyödynnetty, sillä kapasiteetti oli lokakuussa kokonaan käytössä 83 prosentilla vastaajista. Tilauskirjat ovat nousseet hieman tavanomaista täydemmiksi ja valmiiden tuotteiden varastot ovat normaalia pienemmät. Kannattavuus on vuoden takaista parempi, vaikka tuotantokustannukset kohoavat tällä hetkellä myyntihintoja yleisemmin. Investoinnit ovat hienoisessa nousussa.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannekehitys on ollut kuluvana vuonna noususuuntaista. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräistä paremmaksi ja näkymät lähitulevaisuuteen ovat vahvistuneet jonkin verran. Suhdannenousun ennustetaan siis jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajan. Lokakuun tiedustelussa saldoluku oli +18 (heinäkuussa +10). Tuotanto ja tilaukset kasvoivat vahvasti heinä–syyskuussa. Tilauskannan taso oli lokakuun tiedustelussa jonkin verran keskimääräistä suurempi ja kasvun ennustetaan jatkuvan samankaltaisena loppuvuoden ajan. Varastot pysyivät tavanomaisella tasolla. Teollisuusyritysten henkilöstömäärän kasvu nopeutui vähän alkusyksyllä. Loppuvuodelle ennustetaan maltillista lisäystä työvoiman määrään. Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt korkealla. Lokakuussa 86 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täydessä käytössä.

Koko maassa rakennusyritykset kuvasivat lokakuussa tehdyssä EK:n Suhdannebarometrissa tilanteensa pysyneen keskimääräistä vahvempana. Lähiaikojen näkymät ovat kokonaisuutena vakaat, vaikka suhdanteiden ei ennustetakaan paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Varovaisemmat näkymät voivat osin heijastella kausiluonteisia tekijöitä. Rakennusyritysten suhdanteiden ennustetaan siis pysyvän nykytasolla seuraavan puolen vuoden ajan ja lokakuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli -2 (heinäkuussa +18). Suhdannenousua seuraavalle puolelle vuodelle odotti nyt 12 prosenttia vastaajista. Heikennystä enteili puolestaan 14 prosenttia ja 74 prosenttia arvioi tilanteen säilyvän ennallaan.  

Tiedustelun vastaajayritysten tuotanto kasvoi alkusyksyllä loivasti ja henkilöstön määrä oli lähes ennallaan.  Uusien tilausten määrän arvioidaan kasvavan loppuvuoden aikana. Tuotanto kasvaisi kohtalaisesti, ja myös ensi vuoden alussa sen odotetaan olevan nousussa. Myyntihintojen ennustetaan hieman kohoavan, ja kannattavuus olisi vähän edellisvuotta vahvempi. Rekrytointivaikeuksia oli nyt 26 prosentilla, kun luku oli vuosi sitten 22 prosenttia.

 

Yritykset

  • Suhdannetilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)