Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannetilanne tavanomaista parempi ja sen oletetaan yhä vahvistuvan

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet ovat jatkaneet elpymistään kesän aikana. Teollisuuden ja rakentamisen yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan jonkin verran keskimääräistä vahvemmaksi ja myös palvelualoilla tilanne on kesän aikana kohentunut vähän yli normaalitason. Odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen kohtalaisen hyvät.

Maailmantalouden kasvu jatkuu uusimpien ennusteiden mukaan noin 3,5 prosentin vauhdilla. Euroopan kasvu on nopeutunut ja ennakoivat suhdanneindikaattorit ovat korkealla. Euron kurssi on selvästi vahvistunut kesän aikana. USA:n nousukausi on jatkunut selvästi pidempään, mutta nyt näkymiä varjostaa epätietoisuus talouspolitiikan suunnasta.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten suhdannetilanne parani alkukesän aikana ja suhdannetilannearviot kohentuivat. Lähikuukausien suhdanneodotukset pysyivät varovaisen myönteisinä heinäkuussa ja niitä kuvaava saldoluku sai arvon +17 (huhtikuussa +17). Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannearviot ovat hieman maan keskiarvoa suotuisammat. Tuotantomäärät kasvoivat toisen vuosineljänneksen aikana ja tuotannon arvioidaan lisääntyvän myös kolmannella neljänneksellä. Henkilökuntaa on palkattu hieman lisää kesän alussa ja sitä lisättäneen aavistuksen verran myös syksyn lähestyessä. Kannattavuus on vuoden takaista parempi ja investoinnit ovat pysyneet keskimäärin ennallaan. Heinäkuussa kapasiteetti oli kokonaan käytössä 87 prosentilla vastaajista.

Koko maan teollisuusyritysten suhdanteet ovat vahvistuneet kuluvan vuoden alkupuoliskolla ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan jonkin verran keskimääräistä vahvemmaksi. Suhdanteiden ennustetaan paranevan lähikuukausina ja näkymät lähitulevaisuuteen ovat siis pääosin myönteiset. Yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa tehdyn tiedustelun mukaan +10 (huhtikuussa +13). Tiedusteluun vastanneista yrityksistä 12 prosenttia arvioi suhdanteiden vahvistuvan ja 2 prosenttia olettaa niiden heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.  Alkukesällä saadut uudet tilaukset kasvoivat selvästi ja lähikuukausille ennustetaan kohtalaista tilausten kasvua. Henkilöstön määrä kasvoi hieman alkukesällä, mutta lähikuukausina sen arvioidaan pysyvän likimain ennallaan. Kapasiteetti oli heinäkuussa täyskäytössä 86 prosentilla tiedusteluun vastanneissa teollisuusyrityksissä.  

Koko maassa rakennusyrityksilläkin suhdanteet ovat vahvistuneet ja nykytilannetta kuvataan keskimääräistä paremmaksi. Myös lähiaikojen näkymät ovat myönteiset ja niitä kuvaava saldoluku sai heinäkuussa arvon +18 (huhtikuussa +19). Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan siis paranevan jonkin verran tämän vuoden loppupuoliskolla. Suhdannenousua loppuvuodelle ennusti 25 prosenttia vastaajista ja 7 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän. Rakennusyritysten kapasiteetti on lähes täysin käytössä, sillä tiedusteluun vastanneista yrityksistä 93 prosentille se oli kokonaan hyödynnettynä.

 

Yritykset

  • Suhdannetilanne
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palveluyritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)