Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Suhdannekuva on parantunut

EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva on parantunut tämän vuoden alussa ja viime vuonna alkanut käänne vauhdittui kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa ja rakentamisessa suhdanteiden arvioidaan parantuneen jo vähän yli keskimääräisen. Lisäksi nousun ennustetaan jatkuvan ja suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat aiempaa vahvemmat. Odotusten mukaan sekä tuotannon että myynnin kasvu olisi melko ripeää, mutta henkilöstön määrä kasvaisi hitaasti. Poliittisista epävarmuuksista huolimatta kansainväliset suhdanneindikaattorit ovat melko korkealla ja globaalin kasvun odotetaan olevan noin 3,5 prosenttia kuluvana vuonna.

Koko maassa kysynnän kuvataan yleisesti vilkastuneen ja erityisesti teollisuuden saamien tilausten määrä on kasvanut tuntuvasti. Kasvun ennustetaan jatkuvat kuluvan vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä melko ripeänä. Kannattavuuden odotetaan jonkin verran paranevan kaikilla päätoimialoilla, mutta yritysten välinen vaihtelu on edelleen melko suurta.

Teollisuus ja rakentaminen

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritysten suhdanneodotukset ovat nousussa ja huhtikuussa tehdyn tiedustelun mukaan niitä kuvaava saldoluku oli +17 (tammikuussa  +1). Suhdannenäkymät ovat siis kirkastuneet selvästi viime kuukausina ja Uudenmaalla teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Tuotannon arvioidaan kasvavan kevään aikana ja tilauskirjat ovat nousseet tavanomaista täydemmiksi. Tuotantokapasiteetti oli huhtikuussa melko hyvin hyödynnettynä, sillä kapasiteetti oli täyskäytössä 85 prosentilla vastaajista.  Valmiiden tuotteiden varastot olivat normaalia pienemmät. Henkilöstön määrä on pysynyt pääosin ennallaan viime kuukausina ja lähikuukausille odotetaan hienoista työvoiman määrän kasvua.

Koko maassa teollisuusyritysten yleiset suhdanneodotukset  ovat kohtalaisen hyvät  ja näkymien saldoluku  oli huhtikuussa +13 (tammikuussa +7). Suhdanteet ovat parantuneet selvästi alkuvuoden aikana  ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan jo hieman keskimääräistä vahvemmaksi. Ennakoinnin mukaan tuotannon kasvu jatkuisikin kohtalaisena, mutta henkilöstön määrä pysyisi likimain ennallaan.

Tuotannon kasvu kiihtyi siis selvästi tammi–maaliskuun aikana. Sekä toisella että kolmannella neljänneksellä kasvun arvioidaan jatkuvan, mutta vauhti jäisi aavistuksen alkuvuotta verkkaisemmaksi. Lähikuukausille ennustetaan myös aiempaa  enemmän uusia tilauksia. Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt lähellä pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa ja huhtikuussa 74 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täydessä käytössä. Tammi-maaliskuussa henkilöstön määrä kääntyi loivaan nousuun ja sen arvioidaan pysyvän likimain ennallaan. Lähikuukausina kannattavuuden arvioidaan kohenevan, tosin sen kehityksessä on edelleen selvää vaihtelua yritysten välillä. 

Koko maassa rakennusyritysten yleiset suhdanneodotukset  ovat edelleen melko hyvät ja niitä kuvaava saldoluku sai huhtikuussa arvon +19 (tammikuussa samoin +19).  Hyvän suhdannevaiheen ennustetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Tuotannon kasvu näin ollen jatkuisi, mutta vauhti hidastuisi hieman ensimmäisestä neljänneksestä. Samoin loppukesälle ja alkusyksylle on odotuksia kohtalaisesta tuotannon kasvusta.  Uusien tilausten määrä pysyi ennallaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja tilauskanta on vahvistunut tavanomaiselle tasolle. Henkilöstön määrä kasvoi hieman ja sen odotetaan pysyvän likimain ennallaan. Huhtikuussa 85 prosenttia yrityksistä arvioi kapasiteettinsa olevan kokonaan hyödynnettynä. Kysyntä on parantunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, sillä enää joka neljäs yritys koki heikon kysynnän ongelmaksi.