VR:n tavaraliikenne

Rautateiden tavaraliikenteen määrä kasvoi

VR:n tavaraliikenteen määrä kasvoi huhti–kesäkuussa Helsingin asemilla 28 prosenttia, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Sekä lähtevän että saapuneen tavaran määrä kasvoi edellisvuodesta selvästi. Huhti–kesäkuussa rautateitse lähti 3 194 tonnia tavaraa ja asemille saapui 165 288 tonnia tavaraa. Lähtevän tavaran osuus kokonaisliikenteestä oli alle 2 prosenttia.

 

 

Tavaraliikenteen määrä kääntynyt kasvuun viimeisen vuoden aikana

Viimeisen vuoden aikana VR:n tavaraliikenteen määrä on kasvanut 20 prosenttia. Tavaraliikenteen määrä on kuitenkin alle puolet kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta. Taustalla on teollisuuden rakennemuutos. Viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti lähtevän tavaran määrä on laskenut ja sen osuus kokonaistavaraliikenteestä pienentynyt selvästi.