Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Viimeksi päivitetty 13.11.2017 - 17:44

Yhä luottamusta omiin säästämismahdollisuuksiin

Pääkaupunkiseudulla kahdeksan kuluttajaa kymmenestä olettaa säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin lokakuun tiedustelun mukaan. Kaikista kuluttajista hieman yli puolet tulee säästämään hyvin todennäköisesti. Kuluttajista 6 prosenttia ei säästä  hyvin todennäköisesti seuraavan 12 kuukauden aikana. Koko maassa vastaava osuus oli 9 prosenttia ja hyvin todennäköisesti säästävien osuus oli lokakuussa hieman pienempi kuin pääkaupunkiseudulla.  Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku oli lokakuussa pääkaupunkiseudulla 53,8 ja koko maassa 46,5.

Kotitalouksien odotukset säästämismahdollisuuksista

  • Odotukset säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri