Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Yhä luottamusta omiin säästämismahdollisuuksiin

Pääkaupunkiseudulla kahdeksan kuluttajaa kymmenestä olettaa säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuun tiedustelun mukaan. Heistä hieman yli puolet tulee säästämään hyvin todennäköisesti. Hyvin todennäköisesti ei säästä 6 prosenttia kuluttajista. Koko maassa vastaava osuus oli 9 prosenttia ja säästäjiä on hieman pienempi osuus kuin pääkaupunkiseudulla.  Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku oli heinäkuussa pääkaupunkiseudulla 49,7  ja koko maassa 44,5.