Kuluttajien odotukset säästämismahdollisuuksista

Kahdeksalla kuluttajalla kymmenestä säästämismahdollisuuksia

Pääkaupunkiseudun kuluttajista joka toinen ilmoitti huhtikuussa hyvin todennäköisesti säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana. Melko todennäköisesti säästäviä kuluttajia oli joka kolmas Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tiedustelussa. Kuluttajista 17 prosenttia ilmoitti ettei tulisi säästämään. Säästämismahdollisuuksia kuvaava saldoluku oli huhtikuussa pääkaupunkiseudulla 53,8 ja koko maassa 41,7.