Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät

Viimeksi päivitetty 07.11.2017 - 11:11

Suhdannetilanteen paraneminen jatkuu

Uudenmaan palvelualojen yritysten yleinen suhdannetilanne on lievästi normaalia suotuisampi. Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä alkusyksyn aikana. Lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli lokakuussa +19 (heinäkuussa +20). Lokakuussa 23 prosenttia vastaajista odotti paranemista ja 4 prosenttia ennakoi heikkenemistä. Uudenmaan palveluyritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Myyntimäärät lisääntyivät heinä-syyskuussa ja myynnin arvioidaan kasvavan myös kuluvan vuoden lopussa. Henkilöstö lisääntyi alkusyksyllä aavistuksen verran ja uutta työvoimaa palkattaneen hivenen loppuvuodesta. Kannattavuuden arvioidaan parantuneen hieman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Koko maan palveluyristen suhdannenäkymät ovat varsin hyvät

Koko maan palveluyrityksien näkymät lähitulevaisuuteen ovat yleisesti varsin hyvät. Suhdanteiden ennustetaan vahvistuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli lokakuussa tehdyssä tiedustelussa lukemassa +20 (heinäkuussa +16). Suhdannenousua seuraavan puolen vuoden aikana odotti 25 prosenttia vastaajista, ja viisi prosenttia arvioi tilanteen kääntyvän heikompaan. Palveluyritysten myynnin määrä on kasvanut. Tiedusteluun osallistuneet palvelualojen yritykset kuvaavat henkilöstönsä kasvaneen hieman alkusyksyn aikana. Myös loppuvuodelle odotetaan maltillista lisäystä. Kannattavuuden enteillään olevan jonkin verran korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

Yritykset

  • Suhdannetilanteen muutokset
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palvelualojen yritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)