Palveluyritysten suhdannenäkymät

Suhdannenäkymät suotuisat

Uudenmaan palveluyritysten suhdannenäkymät ovat suotuisat ja saldoluku oli +24 huhtikuussa (tammikuussa  +13).  Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat näin ollen kohentuneet alkuvuoden aikana.

Uudenmaan palvelualojen yritysten suhdannenäkymät ovat vähän koko maan keskiarvoa valoisammat. Myyntimäärät lisääntyivät hieman alkuvuoden aikana ja myynnin uskotaan vauhdittuvan edelleen kesän lähestyessä. Henkilöstön määrä pysyi lähes ennallaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja se säilynee kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan toisellakin neljänneksellä. Palveluyrityksillä kannattavuus oli lievästi vuoden takaista parempi.

Koko maan palveluyristen suhdanneodotukset elpyneet

Koko maassa palveluyritysten suhdannenäkymät ovat melko vahvat.  Suhdanneodotuksia kuvaava saldoku oli huhtikuussa +20 (tammikuussa +13). Suhdannenousu on jatkunut alkuvuonna ja nousun odotetaan jatkuvan.

Kysyntä on vähitellen vilkastunut  ja myynti kasvaa melko ripeästi. Suhdannetilanteen kuvataan parantuneen jo lähes keskimääräiseksi.  Henkilöstö on kasvanut vähän kuluvan vuoden alkupuolella ja myös lähikuukausina sen  ennustetaan kasvavavan loivasti. Palveluyritysten myyntihinnat laskivat edelleen loivasti ja kustannukset nousivat vähän. Seuraavan kolmen kuukauden ajan kehityksen arvioidaan jatkuvan samankaltaisena. Kannattavuus on kuitenkin vahvistunut hieman verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen ja myös lähikuukausille ennustetaan pientä paranemista. Heikkoa kysyntää koki huhtikuussa yhä joka neljäs yrityksistä.