Palveluyritysten suhdannenäkymät

Suhdannetilanne tavanomaista parempi ja sen odotetaan yhä kohenevan asteittain

Uudenmaan palvelualojenyritysten yleinen suhdannetilanne nousi heinäkuussa hieman tavanomaista paremmaksi. Suhdanneodotuksien saldoluku oli heinäkuussa +20 (huhtikuussa +24) eli suhdannenäkymät tasaantuivat lievästi alkukesän aikana. Uudenmaan palvelualojen yritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Myyntimäärät kasvoivat huhti-kesäkuun aikana melko yleisesti. Myynti jatkanee nousuaan myös kesän lopulla ja syksyn alussa. Henkilöstön määrä pysyi suunnilleen ennallaan vuoden toisella neljänneksellä eikä siihen odoteta suuria muutoksia lähikuukausina. Myyntihinnoissa eikä tuotantokustannuksissa ole tapahtunut suuria muutoksia viime kuukausina, mutta kannattavuus on kohentunut vuoden takaiseen verrattuna.

Koko maan palveluyristen suhdannenäkymät myönteiset

Koko maan palveluyrityksissä elpyminen on jatkunut alkuvuonna ja nykytilanne on jo hieman keskimääräistä vahvempi. Myynti on kasvanut kohtalaisesti ja kasvun ennustetaan jatkuvan kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Yleiset suhdannenäkymät ovat siis myönteiset ja suhdanteiden odotetaan kohenevan edelleen asteittain. Näkymiä kuvaava saldoluku oli heinäkuussa +16 (huhtikuussa +20). Palvelualojen yritykset kuvaavat henkilöstönsä kasvaneen aavistuksen verran alkukesän aikana. Myös seuraavien kuukausien aikana henkilöstömäärän odotetaan kasvavan loivasti.

Yritykset

  • Suhdannetilanne
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Suhdannebarometrin uusimmat tiedot
  • Teollisuus- ja rakennusalan yritykset
  • Palveluyritykset
  • Uusimaa ja koko maa

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)