Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui edellisiä neljänneksiä vaimeampana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan tuotanto nousi 1,5 prosenttia edellisvuodesta, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu ylti 4 prosenttiin. Valtakunnallisesti tuotanto kasvoi huhti–kesäkuussa yli 2 prosenttia, joka oli enemmän kuin Helsingin seudulla.

Kasvu oli edelleen laajalla pohjalla, sillä kaikkien toimialojen liikevaihto nousi. Nopeimmin Helsingin seudulla kasvoivat liike-elämän palvelut, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemisala, sekä rakentaminen.

Valokiilassa

Jouni Suominen, suunnittelija, Uudenmaan liitto

Uudenmaan tulevaisuuskuva viitoittaa maakunnan kehitystä

Julkinen hallinto on suuren muutoksen edessä. Sote- ja maakuntauudistus ja siitä seuraava kuntien roolin perusteellinen muutos synnyttää aivan uudenlaisen
yhteistyötilanteen. Uudistus tarjoaa maakunnille mahdollisuuden luoda uudenlaista kilpailukykyä sekä kasvattaa vetovoimaisuuttaan.