Väkivaltarikollisuus

Väkivaltarikosten määrä laski

Tammi−maaliskuussa poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrä laski Helsingin seudulla 7 prosenttia, kun verrataan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Helsingin seudulla poliisin tietoon tuli 2 720 väkivaltarikosta, joista yli puolet Helsingissä.

Koko maassa väkivaltarikosten määrä laski 9 040 rikokseen. Vajaa kolmasosa koko maan väkivaltarikoksista tehtiin Helsingin seudulla.

 

Rikosten määrä kääntyi kasvuun vuonna 2015

Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrä kasvoi huomattavasti vuonna 2011, kun osa lievistäkin pahoinpitelyistä tuli lakimuutoksella yleisen syytteen alaisiksi. Siitä lähtien yleinen kehityssuunta oli laskeva, kunnes vuoden 2015 aikana rikosmäärä kääntyi jälleen kasvuun.