Kaatopaikkajätteen määrä

Kaatopaikkajätteen määrä kasvaa edelleen

Huhti−kesäkuussa kaatopaikkajätteen määrä kasvoi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa ja Vantaan jätevoimalassa yhteensä 8 prosenttia, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Jätemäärät kasvoivat sekä Ämmässuolla että Vantaalla. Myös sekajätteen määrä kasvoi kokonaisuudessaan, vaikka se vähentyikin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa.

Huhti−kesäkuussa Ämmässuolla vastaanotettiin jätettä 123 400 tonnia ja Vantaalla 78 600 tonnia. Ämmässuolla sekajätteen osuus oli 6 prosenttia ja Vantaalla 65 prosenttia jätteen kokonaismäärästä.

Vantaan jätevoimala avattiin vuonna 2014, jolloin Ämmässuon jätemäärät laskivat voimakkaasti. Vantaan jätevoimala vastaanottaa sekajätettä enemmän kuin Ämmässuon jätteenkäsittelylaitos, mutta kokonaisuudessaan Ämmässuo vastaanottaa jätettä enemmän.

Ämmässuon ja Vantaan jätteenkäsittelylaitosten vastaanottaman jätteen yhteismäärä ei ole vertailukelpoinen Ämmässuon aiemmin yksin vastaanottaman määrän kanssa, sillä Vantaalle toimitetaan jätteitä HSY:n toiminta-alueen lisäksi myös muualta Uudeltamaalta.