Kaatopaikkajätteen määrä

Kaatopaikkajätteen määrä kasvussa

Kaatopaikkajätteen määrä kasvoi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa ja Vantaan jätevoimalassa tammi−maaliskuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Määrät olivat kuitenkin vertailuajankohtana poikkeuksellisen pieniä. Myös sekajätteen kokonaismäärä kasvoi hieman, vaikka vuositasolla se onkin ollut laskussa.

Tammi−maaliskuussa Ämmässuolla vastaanotettiin jätettä 123 600 tonnia ja Vantaalla 92 000 tonnia. Ämmässuolla sekajätteen osuus oli 7 prosenttia ja Vantaalla 55 prosenttia jätteen kokonaismäärästä.

Vantaan jätevoimala avattiin vuonna 2014, jolloin Ämmässuon jätemäärät laskivat voimakkaasti. Vantaan jätevoimala vastaanottaa sekajätettä enemmän kuin Ämmässuon jätteenkäsittelylaitos, mutta kokonaisuudessaan Ämmässuo vastaanottaa jätettä enemmän.

Ämmässuon ja Vantaan jätteenkäsittelylaitosten vastaanottaman jätteen yhteismäärä ei ole vertailukelpoinen Ämmässuon aiemmin yksin vastaanottaman määrän kanssa, sillä Vantaalle toimitetaan jätteitä HSY:n toiminta-alueen lisäksi myös muualta Uudeltamaalta.