• Valokiilassa

  Pasi Mäenpää, tutkija, dosentti, Helsingin yliopisto & Maija Faehnle, tutkija, Helsingin yliopisto & Suomen ympäristökeskus

  Neljäs sektori suuntaa kaupunkien elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja kestävyyttä

  Suomi on yhdistysten luvattu maa mutta nyt kasvaa järjestökentän eli kolmannen sektorin ulkopuolinen neljäs sektori. Neljäs sektori merkitsee kansalaisten suoraa, omaehtoista ja itseorganisoituvaa toimintaa oman ympäristönsä ja yhteisönsä hyväksi.

   

  Tuija Toivola, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu & Minna-Maari Harmaala, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  Jakamistalous tuo uusia mahdollisuuksia kunnille, yrityksille ja asukkaille

  Termiä jakamistalous käytetään erityisesti silloin, kun teknologia ja äly-puhelimet mahdollistavat jakamisen, vaihtamisen, tai vuokraamisen.