• Valokiilassa

    Jouni Suominen, suunnittelija, Uudenmaan liitto

    Uudenmaan tulevaisuuskuva viitoittaa maakunnan kehitystä

    Julkinen hallinto on suuren muutoksen edessä. Sote- ja maakuntauudistus ja siitä seuraava kuntien roolin perusteellinen muutos synnyttää aivan uudenlaisen
    yhteistyötilanteen. Uudistus tarjoaa maakunnille mahdollisuuden luoda uudenlaista kilpailukykyä sekä kasvattaa vetovoimaisuuttaan.