• Valokiilassa

    Pasi Saukkonen, Erikoistutkija, VTT & Juho Peltonen Tutkimusavustaja, VTK

    Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö

    Maahanmuuttajien työllistyminen pääkaupunkiseudulla

    Maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla ja muuten yhteiskunnassa on tutkittu paljon rekisteripohjaisista lähteistä käsin. Tarkempia ja osin luotettavampia tietoja on saatu Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajasta ulkomaista syntyperää oleviin kohdistetusta haastattelututkimuksesta (UTH).

    Vaikka maahanmuuttajien työllisyyden edistämisessä on vielä paljon tehtävää, tilanne on parempi kuin mitä julkisuudessa on yleensä esitetty. Pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaiset ovat myös kirjava joukko ihmisiä. Työttömyys on yleisintä pakolaistaustaisilla henkilöillä sekä vähiten kehittyneistä maista tulleilla. Suomen ja/tai ruotsin kielen puute on merkittävä työnsaannin este.