Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Viimeksi päivitetty 13.11.2017 - 17:40

Luottamus oman talouden myönteiseen kehitykseen hiipui hieman

Pääkaupunkiseudun kuluttajista lähes 30 prosenttia ilmoitti lokakuussa kuluttajabarometrin tiedustelussa luottavansa siihen, että oma talous tulee olemaan parempi vuoden kuluttua. Tätä kuvaava saldoluku sai arvon 8,7 pääkaupunkiseudulla ja 10,6 koko maassa. Hieman yli puolet pääkaupunkiseudun kuluttajista odottaa taloustilanteensa säilyvän samanlaisena kuin tiedusteluhetkelläkin. Näkemykset vaihtuivat aiempaa myönteisemmiksi pääkaupunkiseudulla vuoden vaihtuessa ja sen jälkeen odotukset ovat olleet valoisat. Tosin elo- ja lokakuussa odotukset vaihtuivat hieman aiempaa maltillisemmiksi.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri