Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Oman taloudenkin myönteiseen kehitykseen luotetaan

Pääkaupunkiseudun kuluttajista lähes joka kolmas ilmoitti heinäkuussa kuluttajabarometrin tiedustelussa luottavansa siihen, että oma talous tulee olemaan parempi vuoden kuluttua. Tätä kuvaava saldoluku sai arvon 14,8 pääkaupunkiseudulla ja 10,5 koko maassa. Kuusi kuluttajaa kymmenestä odottaa taloustilanteensa säilyvän samanlaisena kuin tiedusteluhetkelläkin. Näkemykset vaihtuivat aiempaa myönteisemmiksi pääkaupunkiseudulla vuoden vaihtuessa ja koko maassa helmikuussa. Sen jälkeen odotukset ovat olleet valoisat.

Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä

  • Odotukset oman talouden kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri