Kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä

Joka kolmas kuluttaja olettaa taloustilanteensa paranevan

Pääkaupunkiseudulla kuluttajista joka kolmas olettaa oman taloustilanteensa olevan paremman vuoden kuluttua. Samanlaisena sen oletti säilyvän hieman yli puolet Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin huhtikuussa vastanneista henkilöistä. Odotuksia omasta taloustilanteesta  vuoden kuluttua kuvaava  barometrin saldoluku sai huhtikuussa pääkaupunkiseudulla arvon 13,1. Koko maassa se oli tasan 10. Pääkaupunkiseudulla arvo on ollut yli kymmenen  koko tämän vuoden ajan. Maaliskuussa se oli jopa 18,9.