Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottavat vahvasti myönteiseen talouskehitykseen

Kuluttajat ovat olleet viime aikoina jopa ennätyksellisen luottavaisia myönteisissä näkemyksissään talouden tulevaisuuden suhteen. Luottamus on ollut vahvaa jo tämän vuoden alusta lähtien ja korkeimmillaan saldoluku oli toukokuussa Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Pääkaupunkiseudun kuluttajat ovat olleet oletuksissaan perinteisesti myönteisempiä kuin kuluttajat koko maassa. Pääkaupunkiseudulla talouden kehitystä kuvaava kuluttajien luottamusindikaattori sai heinäkuussa arvon 26,5. Koko maassa vastaava saldoluku oli 22,8.

Suomen talouskehitys nähdään valoisana

Pääkaupunkiseudun kuluttajien odotukset Suomen talouskehityksestä vaihtuivat myönteisiksi viime vuoden kesäkuussa. Tätä ennen myönteiseen kehitykseen luottavia kuluttajia oli enemmän kuin huonoa talouskehitystä odottavia edellisen kerran vuoden 2011 keväällä.  

 

Makro- ja mikroindikaattorit

Pääkaupunkiseudun kuluttajien oman talouden kehitysnäkemyksiä kuvaava mikroindikaattorin saldoluku sai heinäkuussa arvon 32,2. Se kuvaa sekä oman talouden että säästämismahdollisuuksien tulevaisuuden näkymiä. Kuluttajat ovat perinteisesti luottaneet omiin säästämismahdollisuuksiinsa, tosin sekä kesä- että heinäkuussa odotukset hieman hiipuivat edellisiin kuukausiin verrattuna. Makroindikaattori sai heinäkuussa arvon 20,8. Saldoluku on ollut ennätyskorkealla jo toukokuusta lähtien ja kuluttajat luottavat etenkin työllisyystilanteen paranemiseen.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri