Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 13.11.2017 - 17:34

Kuluttajilla edelleen vahva luottamus myönteiseen talouskehitykseen

Kuluttajilla on ollut tänä vuonna jopa ennätyksellisen vahva luottamus talouden myönteiseen talouskehitykseen. Luottamus on ollut vahvaa jo vuoden alusta lähtien ja korkeimmillaan saldoluku on ollut maalis- ja toukokuussa Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Perinteisesti pääkaupunkiseudun kuluttajat ovat olleet oletuksissaan myönteisempiä kuin kuluttajat koko maassa. Pääkaupunkiseudulla talouden kehitystä kuvaava kuluttajien luottamusindikaattori sai lokakuussa arvon 25,8. Koko maassa vastaava saldoluku oli 23,1.

Suomen talouskehitys nähdään valoisana

Pääkaupunkiseudun kuluttajien odotukset Suomen talouskehityksestä vaihtuivat myönteisiksi viime vuoden kesäkuussa. Tätä ennen myönteiseen kehitykseen luottavia kuluttajia oli enemmän kuin huonoa talouskehitystä odottavia edellisen kerran vuoden 2011 keväällä.  

 

Makro- ja mikroindikaattorit

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien mikroindikaattorin saldoluku sai lokakuussa arvon 31,3. Luku kuvaa kuluttajien tulevaisuuden näkemyksiä sekä oman talouden että säästämismahdollisuuksien kehityksestä. Kuluttajat ovatkin jo perinteisesti luottaneet omiin säästämismahdollisuuksiinsa. Makroindikaattori sai lokakuussa arvon 20,2.  Kyseinen saldoluku kuvaa kuluttajien näkemyksiä sekä työllisyystilanteen että koko maan talouden kehityksestä. Saldoluku on ollut ennätyskorkealla jo toukokuusta lähtien ja etenkin kuluttajat luottavat työllisyystilanteen paranemiseen.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri