Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajilla vahva luottamus talouden kohenemiseen

Kuluttajat näkevät tulevan taloustilanteen valoisana ja edelleen pääkaupunkiseudulla kuluttajat ovat myönteisempiä näkemyksissään kuin  koko maassa. Edellisen kerran pääkaupunkiseudun kuluttajat olivat yhtä luottavaisia talouden tulevaisuuden suhteen seitsemän vuotta sitten. Huhtikuussa odotuksia kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla 24,1 ja koko maassa 21,5. Siellä luku oli lähes yhtä suuri kuin tammikuussa, mutta pääkaupunkiseudulla se oli hieman tammikuuta alhaisempi. Viime vuoden huhtikuussa saldoluku oli ollut pääkaupunkiseudulla 11,2 ja koko maassa 9,8.

Kuluttajat luottavat Suomen myönteiseen talouskehitykseen

Pääkaupunkiseudun kuluttajien odotukset Suomen talouskehityksestä vaihtuivat myönteisiksi viime vuoden kesäkuussa. Tätä ennen myönteiseen kehitykseen luottavia kuluttajia oli enemmän kuin huonoa talouskehitystä odottavia edellisen kerran vuoden 2011 keväällä.  

 

Makro- ja mikroindikaattorit

Kuluttajilla on perinteisesti ollut luottamusta oman taloutensa myönteiseen kehitykseen. Erityisesti  säästämismahdollisuuksiin on luotettu. Oman talouden odotukset yhteen lukuun kokoava mikroindikaattori sai huhtikuussa arvokseen 33,5 pääkaupunkiseudulla. Tällä tasolla se on ollut suunnilleen jo viime vuoden lokakuusta lähtien.

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien näkemyksiä sekä koko Suomen taloustilanteesta  että työttömien määrän kehityksestä. Makroindikaattorin saldoluku oli huhtikuussa pääkaupunkiseudulla 14,8. Vuosi sitten arvo oli negatiivinen eli -16,9. Viime vuoden joulukuusta lähtien saldoluku on ollut positiivinen ja arvoltaan yli kymmenen.