Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotannon kasvu kiihtyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan tuotanto nousi 3,3 prosentta edellisvuodesta. Myös edellisten neljännesten ennakkoarviot korjautuivat ylöspäin. Päivittyneiden lukujen mukaan Helsingin seudun tuotanto on kasvanut viimeksi kuluneen vuoden ajan selvästi nopeammin kuin koko maassa ja ero on kasvanut joka neljänneksellä.

Valokiilassa

12.9.2016

Helsingin seudun asuntotuotanto vuosina 2012–2015

HSY on seurannut Helsingin seudun asuntotuotantoa osana seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012–2015 seurantaa. 

Helsingin seudun asuntorakentaminen on kuluneella seurantakaudella ollut vilkasta. Neljän vuoden aikana on valmistunut noin 45 300 uutta asuntoa eli keskimäärin noin 11 300 asuntoa vuodessa. Kahdenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla yli 10 000 asunnon vuosituotanto on ollut pikemmin poikkeus kuin sääntö. Aiesopimuksen tavoitteena ollutta keskimäärin 12 500 asunnon vuosituotantoa seudulla ei saavutettu.