Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotanto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennakkoarvion mukaan 1,3 prosenttia eli hieman enemmän kuin viime vuoden lopulla. Helsingin seudun tuotanto on kasvanut viimeiset puoli vuotta suunnilleen samaa tahtia kuin koko maassa. Helsingin seudun toimialoista kehitys oli vahvaa erityisesti palvelualoilla: liiketoiminta kasvoi liike-elämän palveluissa, rahoituksessa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kotitalouden palveluissa. Myös rakentamisen kasvu jatkui.

Valokiilassa

Työvoiman kysynnän näkymät Helsingin seudulla

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2016 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tässä artikkelissa on lyhyesti käyty läpi työvoiman kysynnän näkymiä Helsingin seudun keskeisten toimialojen osalta. 

Yksi merkittävä kasvuala alueella lähitulevaisuudessa tulee olemaan majoitus- ja ravitsemistoiminta. Rakennusalan liikevaihdosta pääkaupunkiseudun merkitys on jatkuvasti kasvussa. Teollisuudessa voimakkaimmin kasvava ala on terveysteknologia, jossa pääkaupunkiseudun paino on ”Vallilan piilaakson” myötä varsin korkea.