Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotanto kääntyi viime vuoden lopulla uudelleen kasvuun. Tuotannon määrä oli vuoden viimeisellä neljänneksellä noin prosentin suurempi kuin vuotta aiemmin.  Tuotanto kasvoi vuoden loppupuolella myös valtakunnallisesti. Kuitenkin kasvu oli Helsingin seudulla vahvempaa kuin koko maassa viime vuoden kaikkina neljänneksinä. Suhdannetilanne jatkui edelleen kaksijakoisena. Erityisesti kaupan alalla ja teollisuudessa trendi oli laskeva vuoden loppuun asti. Sen sijaan rakentamisessa ja useimmilla palvelualoilla liiketoiminta kasvoi.

 

Valokiilassa

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015-2030

Vieraskielisen väestön määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet Helsingin seudulla nopeasti. Koska kaupungit tarvitsevat suunnittelun tueksi tietoa vieraskielisen väestön määrän ja rakenteen kehityksestä, Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä on laadittu vieraskielisen väestön ennusteita vuodesta 2009 alkaen. Nyt laadittu ennuste vuosiksi 2015-2030 on kolmas.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä 164 000:sta lähes 350 000:een vuoteen 2030 mennessä. Väestöosuus kasvaa tänä aikana vajaasta kahdestatoista 21 prosenttiin.