Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudulla tuotanto kasvoi edelleen vahvasti kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan tuotanto nousi 3 prosenttia edellisvuodesta. Myös koko maassa kasvu on kiihtynyt ja valtakunnallinen tuotanto kasvoi jo nopeammin kuin Helsingin seudulla.

Kasvu on laajentunut kaikille päätoimialoille, mukaan luettuna teollisuus, kauppa ja kuljetustoiminta. Kasvu oli nopeinta rakentamisessa ja vahvaa myös majoitus- ja ravitsemisalalla sekä liike-elämän palveluissa. Kaikki  muutkin palvelualat kasvoivat.

Valokiilassa

Pasi Mäenpää, tutkija, dosentti, Helsingin yliopisto & Maija Faehnle, tutkija, Helsingin yliopisto & Suomen ympäristökeskus

Neljäs sektori suuntaa kaupunkien elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja kestävyyttä

Suomi on yhdistysten luvattu maa mutta nyt kasvaa järjestökentän eli kolmannen sektorin ulkopuolinen neljäs sektori. Neljäs sektori merkitsee kansalaisten suoraa, omaehtoista ja itseorganisoituvaa toimintaa oman ympäristönsä ja yhteisönsä hyväksi.

 

Tuija Toivola, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu & Minna-Maari Harmaala, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jakamistalous tuo uusia mahdollisuuksia kunnille, yrityksille ja asukkaille

Termiä jakamistalous käytetään erityisesti silloin, kun teknologia ja äly-puhelimet mahdollistavat jakamisen, vaihtamisen, tai vuokraamisen.