Valokiilassa

14.3.2017

Uudet kasvavat yritykset pääkaupunkiseudulla

Aloittaviin uusiin yrityksiin sekä niiden kasvuun ja työllistävään vaikutukseen kohdistuu suuria odotuksia. Uusien yritysten elinkaaret vaihtelevat kuitenkin erittäin paljon.

Suurella osalla aloittaneista yrityksistä taloudellinen toiminta jää vähäiseksi ja elinkaari lyhyeksi. Vaikka monet yritykset kasvavat aloitusta seuraavina vuosina, vain harvoista aloittavista yrityksistä tulee varsinaisia kasvuyrityksiä. Kuitenkin pieni osa uusista yrityksistä lähtee kasvamaan ripeästi, ja niillä on suuri merkitys seudun työllisyyden ja yritystoiminnan dynamiikan kannalta.