Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin tuotanto nousi ennakkoarvion mukaan 3 prosenttia edellisvuodesta. Seudun kasvu on jatkunut melko vakaasti noin kolmen prosentin tasolla jo kahden vuoden ajan. Koko maan tuotanto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä lähes samaa tahtia kuin Helsingin seudulla. Kasvu kohdistui kaikille toimialoille. Palvelualoilla kasvu oli voimakkainta kuljetuksessa ja varastoinnissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa sekä kaupan alalla.

Valokiilassa

Pasi Saukkonen, Erikoistutkija, VTT & Juho Peltonen Tutkimusavustaja, VTK

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö

Maahanmuuttajien työllistyminen pääkaupunkiseudulla

Maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla ja muuten yhteiskunnassa on tutkittu paljon rekisteripohjaisista lähteistä käsin. Tarkempia ja osin luotettavampia tietoja on saatu Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajasta ulkomaista syntyperää oleviin kohdistetusta haastattelututkimuksesta (UTH).

Vaikka maahanmuuttajien työllisyyden edistämisessä on vielä paljon tehtävää, tilanne on parempi kuin mitä julkisuudessa on yleensä esitetty. Pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaiset ovat myös kirjava joukko ihmisiä. Työttömyys on yleisintä pakolaistaustaisilla henkilöillä sekä vähiten kehittyneistä maista tulleilla. Suomen ja/tai ruotsin kielen puute on merkittävä työnsaannin este.