Pitkäaikaistyöttömyys (TEM)

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun kahden vuoden kasvun jälkeen

               Analyysi koskee tilannetta maaliskuun lopussa, kuvio päivittyy kuukausittain

Helsingin seudulla oli maaliskuun lopussa 36 000 pitkäaikaistyötöntä henkilöä, mikä oli prosentti vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun kahden vuoden kasvun jälkeen.

Helsingissä oli maaliskuun lopussa 18 000 pitkäaikaistyötöntä henkilöä, mikä oli puolet kaikista seudun pitkäaikaistyöttömistä. Espoossa heitä oli 5 800, Vantaalla 6 500 ja KUUMA-kunnissa 5 600. Koko maassa pitkäaikaistyöttömiä oli 100 500.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi rajusti kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa, KUUMA-kunnissa ja koko maassa koronapandemian aikana. Vuoden 2021 loppua kohden kasvuvauhti hidastui.

 Koronapandemian alussa työttömäksi jääneet luokiteltiin ensimmäisen kerran pitkäaikaistyöttömiksi vuoden 2021maaliskuussa, jos he olivat olleet yhtä jaksoisesti työttöminä vuoden verran. Tämä selittää osaltaan pitkäaikaistyöttömyyden voimakasta kasvua. Tämän lisäksi ennen koronapandemiaa työttömänä olleiden oli vaikea työllistyä koronakriisin aikana avoimien työpaikkojen niukkuuden vuoksi, eikä työvoimapalveluita pystytty tarjoamaan riittävästi. Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi kuitenkin voimakkaaseen kasvuun vuoden 2021 aikana. On myös mahdollista, että työttömien työnhakijoiden rekisteritiedot eivät ole olleet täysin ajan tasalla ja osa niissä näkyvistä työttömistä on jo siirtynyt koulutukseen tai työhön. Tieto työttömyystilanteen muutoksista korjaantuu, kun kaikkiin työttömiin ehditään ottaa yhteyttä TE-toimistosta tai työllisyydenhoidon kuntakokeilusta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä