Pitkäaikaistyöttömyys (TEM)

Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu tasoittumassa

               Analyysi koskee tilannetta syyskuun lopussa, kuvio päivittyy kuukausittain

Helsingin seudulla oli syyskuun lopussa 40 455 pitkäaikaistyötöntä henkilöä, mikä oli 54 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 14 200 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan yli vuoden työttömänä olleiden määrä on kasvanut rajusti kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa, KUUMA-kunnissa ja koko maassa. Syksyllä 2021 kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut ja todennäköisesti näin käy myös jatkossa.

Helsingissä oli syyskuun lopussa 20 620 pitkäaikaistyötöntä henkilöä, mikä oli yli puolet kaikista seudun pitkäaikaistyöttömistä. Espoossa heitä oli 6 756, Vantaalla 6 555 ja KUUMA-kunnissa 6 383. Koko maassa pitkäaikaistyöttömiä oli 109 381.

Koronakriisin alussa työttömäksi jääneet luokiteltiin ensimmäisen kerran pitkäaikaistyöttömiksi vuoden 2021maaliskuussa, jos he olivat olleet yhtä jaksoisesti työttöminä vuoden verran. Tämä selittää osaltaan pitkäaikaistyöttömyyden voimakasta kasvua. Tämän lisäksi ennen koronaepidemiaa työttömänä olleiden on ollut vaikea työllistyä avoimien työpaikkojen niukkuuden vuoksi, eikä työvoimapalveluita ole pystytty tarjoamaan riittävästi. On myös mahdollista, että rekisteritiedot eivät ole täysin ajan tasalla ja osa niissä näkyvistä työttömistä on jo siirtynyt koulutukseen tai työhön. Tieto työttömyystilanteen muutoksista korjaantuu, kun kaikkiin työttömiin ehditään ottaa yhteyttä te-toimistosta tai työllisyydenhoidon kuntakokeilusta.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä