Utkomststöd

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:27

Antalet mottagare av grundläggande utkomststöd fortfarande större än ett år tidigare

I oktober-december var antalet personer i Huvudstadsregionen som fick grundläggande utkomststöd sju procent större än det varit ett år tidigare. Då var antalet mottagare av grundläggande utkomststöd i genomsnitt 37 800 i Helsingfors (+6 % jämfört med ett år tillbaka), 14 700i i Esbo  (+5 %), och 16 100 i Vanda (+10 %) personer i månaden.

Att behovet av grundläggande utkomststöd växte under 2020 beror på att sysselsättningsläget försämrades av coronaepidemin.