Utkomststöd

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:53

68 000 fick grundläggande utkomststöd i Huvudstadsregionen

I oktober-december 2017 fick i medeltal 39 000 personer i månaden i Helsingfors, 15 000 i Vanda och 14 100 i Esbo grundläggande utkomststöd. Helsingfors andel av utkomststödstagarna i Huvudstadsregionen var 57 procent. Beviljandet och utbetalandet av grundläggande utkomststöd överflyttades från kommunerna till FPA i början av år 2017.

En del av utkomststödstagarna fick även kompletterande och/eller förebyggande utkomststöd beviljade av kommunen. Kompletterande eller förebyggande utkomststöd fick i medeltal 9 400 personer i Helsingfors och 2 900 i Esbo i oktober-december 2017. I Vanda fick i medeltal 1 900 personer kompletterande utkomststöd och 700 förebyggande. En del av utkomststödstagarna får både kompletterande och förebyggande stöd.