Utkomststöd

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:17

Antalet mottagare av grundläggande utkomststöd började växa

I januari-mars 2020 växte antalet personer som fick grundläggande utkomststöd med över 4 procent i Huvudstadsregionen, då månadsmedeltalen jämförs med motsvarande tidsperiod året innan. I januari-mars var månadsmedeltalet för antalet mottagare av grundutkomstödet 37 300 (+3%) i Helsingfors, 15 400 (+5%) i Esbo, och 14 500 (7%) i Vanda. 

För närvarande höjs behovet av grundläggande utkomststöd av att sysselsättningsläget försämrats under coronaepidemin, och det tar sig uttryck i att i synnerhet antalet nya mottagare växer. Antalet mottagare av grundläggande utkomststöd kommer med största sannolikhet att fortsätta växa de närmaste månaderna.