Bostadsstöd

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:29

Fortfarande betydligt fler som får bostadsbidrag

I slutet av december 2020 fick 128 700 matlag i Helsingforsregionen allmänt bostadsbidrag, vilket var klart (+10%) fler än ett år tidigare. I slutet av december var antalet matlag som lyfte allmänt bostadsbidrag över 72 000 (+9 % sedan ett år tillbaka) i Helsingfors, 21 200 (+8 %) i Esbo, 20 400 (+15 %) i Vanda, 14 600 (+8 %) i Yttre Helsingforsregionen, och 402 600 (+6 %) i hela Finland. Under 2020 växte antalet mottagare av allmänt bostadsbidrag framför allt på grund av att sysselsättningsläget försämrats av coronaepidemin

Andelen bostadshushåll som fick bostadsbidrag i regionen har vuxit

Allt sedan år 2014 har antalet matlag som fått allmänt bostadsbidrag vuxit starkt. Till en början berodde ökningen på de förändringar i det allmänna bostadsbidraget som trätt i kraft år 2015, till exempel det nya förvärvsinkomstavdraget, som höjde inkomstgränserna för bidraget. Störst var ökningen i augusti 2017, då studerande bosatta i Finland började omfattas av det allmänna bostadsstödet.

Likaså har andelen matlag i regionen som fått allmänt bostadsbidrag vuxit klart i och med studerandena och lagändringen. I och för sig kan det inom ett och samma bostadshushåll finnas flera matlag som får bostadsbidrag, ifall varje matlag har ett eget hyresavtal. I studentbostadshushåll är detta vanligare än i medeltal. Totalantalet matlag statistikförs inte.