Bostadsstöd

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:18

Antalet bostadsbidragstagare växer

I slutet av mars 2020 fick 115 500 matlag i Helsingforsregionen allmänt bostadsbidrag, vilket var lite (1,5 %) fler än ett år tidigare. I slutet av mars var antalet matlag som fick allmänt bostadsbidrag i Helsingfors 64 700 (+1%), Esbo 19 100 (+1%), Vanda 18 000 (+5%), Yttre Helsingorsregionen 13 400 (+0,4%) och hela landet 376 300 (+0,5%) Antalet var lite större än ett år tidigare både i Helsingforsregionen och hela landet.

Antalet ansökningar om allmänt bostadsbidrag i år överskred i mars antalet ansökningar under samma tid ifjol, så antalet bostadstödstagare torde fortsätta växa även under de kommande månaderna. Behovet av allmänt bostadsbidrag växer just nu framför allt på grund av de permitteringar och uppsägningar som koronaepidemin lett till.

Andelen matlag som får bostadsbidrag växer i regionen

Även andelen matlag som får bostadsbidrag bland samtliga bostadshushåll i regionen har vuxit. I och för sig kan det i ett och samma bostadshuhåll finnas flera matlag, om matlagen har skilda hyresavtal. Sådant är vanligare än genomsnittet i bostadshushåll där det bor studerande. Totalantalet matlag statistikförs inte.