Bostadsstöd

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:02

Ökningen i antalet bostadsbidragstagare avstannade

I slutet av december 2018 fick 114 700 matlag i Helsingforsregionen allmänt bostadsbidrag, alltså ungefär lika många som ett år tidigare. Ökningen i antalet bidragstagare, som varit snabbare ett tag, upphörde nu.

Antalet matlag som i slutet av december 2018 fick allmänt bostadsbidrag var 65 000 i Helsingfors, 18 800 i Esbo, 17 300 i Vanda, 13 300 i yttre Helsingforsregionen och 376 500 i hela Finland. Jämfört med året innan ökade bostadsbidragstagarna lite i Vanda och yttre Helsingforsregionen, men hade börjat minska lite i hela landet.

Antalet matlag som fått allmänt bostadsbidrag har vuxit kraftigt de senaste fem åren. Att de ökade år 2018 förklaras bland annat av att studerande hänvisades till det allmänna bostadsbidraget i och med att utbetalandet av studiestödets bostadstillägg upphörde i juli. Den tidigare ökningstrenden torde också förklaras av de förändringar i det allmänna bostadsstödet – t.ex. det nya förvärvsinkomstavdraget – som trädde i kraft år 2015. Förvärvsinkomstavdraget höjde inkomstgränserna för bostadsbidraget.

 

Andelen matlag som får bostadsbidrag växer i regionen

Även andelen matlag som får bostadsbidrag bland samtliga bostadshushåll i regionen har vuxit. I och för sig kan det i ett och samma bostadshuhåll finnas flera matlag, om matlagen har skilda hyresavtal. Sådant är vanligare än genomsnittet i bostadshushåll där det bor studerande. Totalantalet matlag statistikförs inte.