Registreringar av bilar

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 12:59

Färre inregistreringar av nya bilar år 2020 än år 2019

År 2020 inregistrerades 16 981 nya bilar i Helsingfors, vilket var 14 procent färre än år 2019. Även i Finland som helhet minskade antalet inregistreringar av nya bilar i samma proportion, till 114 654 bilar.

I oktober-december 2020 var antalet inregistreringar av bilar i Helsingfors och hela landet ca. fyra procent mindre än det varit samma tid året innan. I oktober-december 2020 inregistrerades det i Helsingfors 4 521 och i hela landet 29 317 nya bilar.

 

Svacka i inregistreringen av nya bilar

Mot slutet av år 2018 började antalet inregistreringar av nya bilar minska. Efter en liten uppgång strax därpå fick coronakrisen handeln med nya bilar att störtdyka under andra kvartalet 2020. Mot slutet av 2020 avtog nedgången i antalet inregistrering av nya bilar.