Registreringar av bilar

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:33

Antalet första registreringar i Helsingfors började växa långsammare

I januari-mars 2020 var antalet första registreringar av bilar i Helsingfors en procent större än det varit samma tid föregående år. I Finland som helhet minskade första registreringarna med 4 procent sedan ett år tillbaka. I Helsingfors var antalet nyregistreringar 4 645 och i hela landet 32 827 i januari-mars 2020.

Färre nya bilar än tidigare inregistreras

Antalet inregistreringar av nya bilar under senaste 12-månadsperiod var i Helsingfors 2 procent större och i hela landet 2 procent mindre än under föregående 12-månadsperiod. Antalet första registreringar av bilar började minska mot slutet av år 2018, och minskade sedan ända till medlet av år 2019.