Registreringar av bilar

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:04

Inregistrerandet av nya bilar började minska

I oktober-december 2018 inregistrerade i Helsingfors 12 procent färre nya bilar än under samma tid året innan. Nästan lika snabbt minskade inregistreringarna av nya bilar även i landet som helhet. I oktober-december 2018 inregistrerade 4 343 nya bilar i Helsingfors, 27 575 i hela Finland.

Under de allra senaste 12 månaderna har det dock både i Helsingfors och hela landet inregistrerats kring en procent flera bilar än ett år tidigare. Antalet inregistreringar av nya bilar började växa mot slutet av år 2015.