Passagerare inom kollektivtrafiken

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:41

Antalet passagerare i kollektivtrafiken minskade

I januari-mars 2020 var antalet kollektivtrafikpassagerare i Esbo och Grankulla 10 procent, i Helsingfors 13 procent, och i Vanda 14 procent mindre än vid motsvarande tid under föregående år.

Metron och spårvagnarna började köra med glesare turer från och med den 18.3.2020 på grund av coronaviruset. Under resten av månaden minskade passagerantalen inom alla kollektivtrafikmedlen till rejält under hälften av de vanliga antalen per dag.

Sedan 12 månader tillbaka hade antalet personresor gjorda inom Helsingfors med buss, metro, spårvagn eller sveaborgsfärja minskat med 5 procent. I bussarna inom Vanda hölls passagerarantalet nästan oförändrat. På linjerna inom Esbo växte passagerarantalen med 5 procent. Västmetron öppnade för trafik i november 2017. I april 2019 ändrade Helsingfors regiontrafik (HRT) sin prissättning av biljetter.