Passagerare inom kollektivtrafiken

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 13:02

Färre resor på kollektivtrafiken i Huvudstadsregionen

År 2020 minskade kollektivtrafikens passagerarantal med en tredjedel i Huvudstadsregionen. Även mot slutet av 2020 var passagerarantalen inom HRTs kollektivtrafik på klart lägre nivå än vanligt. I oktober-december var antalen passagerare i Helsingfors 45 procent, Esbo och Grankulla 42 procent och i Vanda 31 procent mindre än de varit ett år tidigare. Men sedan de lägsta noteringarna i april 2020 har passagerarantalen vuxit något.

Coronan avbröt ökningen i passagerarmängderna

Metron och spårvagnarna började köra med glesare turer från och med den 18.3.2020 på grund av coronaviruset. Efter medlet av mars 2020 minskade passagerarantalen inom alla former av kollektivtrafik i regionen till rejält mindre än hälften av de invanda dagliga noteringarna. Till Helsingfors interna linjer räknas här metron, spårvagnarna, sveaborgsfärjorna och bussarna inom stadens gränser. För Esbo inbegriper talen bussarna och metron, och för Vanda busstrafiken.