Luftkvalitet

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 15:52

Oftare bra luft vid Mannerheimvägens och Dickursby mätstationer

I oktober-december var andelen tid med god luftkvalitet vid mätstationerna i Dickursby och vid Mannerheimvägen större än den varit under samma tid året innan. Vid mätstationen i Alberga minskade däremot andelen tid med god luftkvalitet något, medan andelen med nöjaktig luft växte.

I oktober-december var andelen tid med god luftkvalitet i medeltal 79,8 procent i Dickursby, 77,7 procent i Alberga och 77,6 procent vid Mannerheimvägen. Under övriga tider var luftkvaliteten närmast nöjaktig.

Allt sedan år 2018 har luftkvaliteten vid Mannerheimvägens mätstation i huvudsak varit god. I Alberga och Dickursby har luftkvaliteten allt sedan 2015 varit god största delen av tiden. Gatudammet försämrar luftkvaliteten i synnerhet om vårarna.