Luftkvalitet

Ovanligt god luftkvalitet i Huvudstadsregionen

I oktober-december 2017 var luftkvaliteten vid samtliga mätstationer god en större del av tiden än under samma tid året innan. Samtidigt minskade andelen dagar med nöjaktig luftkvalitet, och ingen dålig luftkvalitet uppmättes överhuvudtaget. I synnerhet vid Mannerheimvägen växte andelen tid med god luftkvalitet klart.

I oktober-december var i medeltal andelen tid med god luftkvalitet 84 procent i Dickursby, 82 procent i Alberga och 73 procent vid Mannerheimvägen. Annars var luftkvaliteten främst nöjaktig.

Vid mätstationen vid Mannerheimvägen har luftkvaliteten de senaste åren i huvudsak varit nöjaktig, men år 2017 var den god en större del av tiden än den var nöjaktig. I Alberga och Dickursby har luftkvaliteten allt sedan år 2015 varit god största delen av tiden. Gatudammet försämrar luftkvaliteten i synnerhet om vårarna.