Luftkvalitet

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:42

Andelen dagar med god luftkvalitet växte vid mätningsstationerna vid Mannerheimvägen och i Alberga

I januari-mars 2020 var andelen tid med god luftkvalitet vid mätstationerna vid Mannerheimvägen och Alberga lite större än den varit under samma tid året innan, I Dickursby noterades en smärre nedgång i denna andel. Vid samtliga mätstationer var luftkvaliteten betydligt bättre i januari 2020 än den varit tidigare. I februari och mars var däremot andelen tid med försvarlig eller dålig luftkvalitet lite större än samma tid året innan i Alberga och Dickursby.

Andelen tid med god luftkvalitet var i januari-mars i medeltal 71,9 procent i Alberga, 72,5 procent i Dickursby och 71,8 procent vid Mannerheimvägen. Under övriga tider var luftkvaliteten närmast nöjaktig.

Vid Mannerheimvägens mätstation har luftkvaliteten de senaste åren i huvudsak varit nöjaktig, men år 2018 blev andelen tid med god luftkvalitet större än andelen tid med nöjaktig. I Alberga och Dickursby har luftkvaliteten allt sedan 2015 varit god största delen av tiden. Gatudammet försämrar luftkvaliteten i synnerhet om vårarna.