Indikator som förutser totalproduktionen

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:08

Produktionen fortsätter växa starkt

I oktober-december 2018 fortsatte produktionen växa raskt i Helsingforsregionen, och var uppskattningsvis på 4 procent högre nivå än ett år tidigare. Ökningen var också snabbare än under föregående kvartal. I hela Finland var produktionen ca. 2 procent större än i oktober-december 2017.

Affärsverksamheten utvecklades starkt inom nästan alla branscher i slutet av 2018. Bland förädlingsnäringarna växte omsättningen starkt inom både industri och byggande. Konjunkturutvecklingen var fortsatt positiv i oktober-december även inom flera servicebranscher i Helsingforsregionen: bland servicenäringarna växte omsättningen klart inom företagstjänster (dvs. uppdragsverksamhet), information och kommunikation, hotell- och restaurangverksamhet, handel samt transport och lagring.