Indikator som förutser totalproduktionen

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:25

Produktionen slutade växa i början av året

Produktionstillväxten i Helsingforsregionen avmattades klart under första kvartalet 2020, då coronaepidemin i slutet av kvartalet började påverka produktionen negativt i synnerhet inom servicenäringarna. Ändå var produktionsvolymen uppskattningsvis en dryg procent större i januari-mars 2020 än den varit ett år tidigare. I landet som helhet var produktionen mindre än den varit ett år tidigare. I Helsingforsregionen fortsatte tillväxten inom Tillverkning, Byggverksamhet, informationssektorn och Företagstjänster. Däremot började affärsverksamheten minska inom Hotell- och restaurangverksamhet och inom Transport samt Handel.