Indikator som förutser totalproduktionen

Senast uppdaterad 01.10.2018 - 09:22

Produktionen fortsätter växa starkt

Under sista kvartalet 2017 fortsatte produktionen växa starkt i Helsingforsregionen: den var 3,7 procent större än ett år tidigare. I hela landet bedöms produktionen ha ökat lite långsammare. I Helsingfors stod den ekonomiska tillväxten på bred botten och gällde alla näringsgrenar. Starkast var tillväxten inom byggande, transport och lagerverksamhet; hotell- och restaurangverksamhet; företagstjänster; handel samt hushållstjänster.