Handelns försäljning

Senast uppdaterad 02.04.2019 - 15:12

Handelns totalförsäljning fortsätter växa

I Helsingforsregionen växte den sammanlagda försäljningen inom handel enligt
förhandsuppgift med 4,8 procent mellan sista kvartalet 2017 och dito 2018. Det
var en lite långsammare notering än ett år tidigare. Efter flera år av
ekonomisk svacka fick ökningen fart i början av 2017 och har därefter varit
stark.