Handelns försäljning

Senast uppdaterad 24.03.2021 - 14:57

Försäljningen inom Handel fortsatte minska, om än långsammare

I oktober-december 2020 var totalförsäljningen inom näringsgrenen Handel 3,7 procent mindre än den varit ett år tidigare. Trenden fortsatte vara svag, fastän den abrupta försäljningsnedgång som började under andra kvartalet jämnade ut sig mot slutet av året. Att döma av Statistikcentralens färskaste siffror för hela landet skulle Handels totalomsättning i januari 2021 hålla på att bli lite större än ett är tidigare. Det kan innebära en positiv vändning även för Helsingforsregionen.