Handelns försäljning

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:27

Handels försäljning började minska

Efter fyra år av tillväxt började Handels totala försäljning minska i början av 2020. I januari-mars minskade försäljningen med 0,2 procent i Helsingforsregionen. Redan under år 2019 ökade försäljningen klart långsammare än år 2018, men ändå var försäljningen under alla de enskilda kvartalen fortfarande lite större än under motsvarande kvartal 2018. Handels tillväxtförväntningar inför året 2020 var låga redan före coronakrisen. Krisens verkningar väntas synas klart först i statistiken för andra kvartalet.