Övernattningar av turister

Antalet övernattningar ökade allt snabbare

År 2017 växte antalet övernattningar vid hotell och annan inkvartering i Nyland 10 procent. Enligt dessa förhandsuppgifter var ökningen 14 procent för utlänningars övernattningar och 7 procent för finländares. I Vanda ökade dock de inhemska övernattningarna mera än de utländska. Övernattningarna ökade både i Helsingfors, Esbo och Vanda, men ökningen var störts både absolut och relativt sett i Helsingfors. Två tredjedelar av alla övernattningar i Nyland skedde i Helsingfors. Även i Finland som helhet ökade övernattningarna, med 6 procent, jämfört med året innan.

I oktober-december 2017 blev ökningen i övernattningarna allt snabbare i Nyland, Helsingfors och Esbo. Av övernattningarna i Nyland gjordes över hälften av utlänningar. Medellängden på övernattningarna var 1,6 nätter i Nyland. De som kommit från Finland stannade i medeltal 1,4 nätter, de som kommit från utlandet 1,8 nätter.

I Nyland år 2017 var de utländska övernattarnas vanligaste hemländer Ryssland, Kina, Tyskland och Sverige. I synnerhet växte antalen ryska och kinesiska turister jämfört med året innan.

Utländska besökare övernattar i Finland särskilt sommartid

De senaste tio åren har antalet övernattningar vuxit klart. I Nyland har de besökare som bor i Finland ökat förhållandevis mest. De utländska besöken hänger i högre grad än de inhemska samman med säsongen, och sker i Nyland särskilt i juli-september.

Uppgifterna om övernattningar har samlats in från hotell och liknande inkvartering med minst 20 bäddplatser eller eluttagförsedda husvagnsplatser.