Övernattningar av turister

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:44

Coronakrisen avspeglade sig på hotellstatistiken för mars

Året 2020, som börjat med rekordsiffror, tillstötte en aldrig tidigare skådad kris i mars. Den globala besöksnäringen gjorde i mitten av månaden en regelrätt störtdykning. Januari började i Helsingfors med en över tio procents ökning i antalet övernattningar. Det var i synnerhet den nationella efterfrågan som var större än vid samma tid föregående år. I februari blev ökningen långsammare, och den utländska efterfrågan hamnade på minussidan, främst för att den kinesiska efterfrågan sjönk. Coronaviruset som sedan förorsakade en global pandemi, började inverka på resandet just i Kina.

I mars kraschade efterfrågan, och då var antalet övernattningar, lite beroende på avreseland, rentav 80 procent färre än i mars 2019. Sammantaget var skillnaden 50 procent. På övernattningarna under årets första kvartal hann krisen ännu inte inverka med full styrka, även om förändringsprocenterna i Nyland (Esbo undantaget) blev minst tio. I hela Nyland minskade övernattningarna med 15 procent – de utländska med 19 och de inhemska med 12 procent.

Statistiken för andra kvartalet 2019 kommer att vara förkrossande, i och med att besöksnäringen så gott som hel avstannat. Särskilt intressant kommer junis inverkan att vara – efter två månader av akut kris. Då detta skrevs i medlet av maj hade man redan börjat lätta på restriktionerna här och där, och man väntade sig att juni skulle föra med sig nya möjligheter för besöksnäringen.

De utländska resenärerna övernattar i Finland i synnerhet sommartid

Under de senaste tio åren har antalet övernattningar vuxit klart. I Nyland är det de inhemska resenärerna som ökat förhållandevis mest. De utländska resenärerna följer i högre grad än de inhemska säsongvariationen, och övernattar i Nyland i synnerhet i juli-september.

Uppgifterna om övernattningar har samlats in från inkvarteringsställen med minst 20 bäddar eller elanslutningar för husvagnar eller husbilar.