Övernattningar av turister

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 15:50

Coronakrisen avspeglade sig på besöksstatistiken

Efter att coronaläget lättat något till sommaren blev det en försämring igen under sista kvartalet 2020, och det avspeglade sig givetvis också på besöksnäringen. I Nyland var antalet registrerade övernattningar ca. 70 procent färre än de varit under sista kvartalet 2019. Den utländska efterfrågan på turismtjänster förblev låg, och utlänningarnas övernattningar minskade med hela 90 procent.

Siffrorna var lite dystrare för Nyland än för hela landet. I hela Finland minskade övernattningarna med 53 procent, varibland de inhemska med en dryg tredjedel. Läget i Nyland försämrades av i synnerhet situationen i Huvudstadsregionen. Även globalt har coronakrisen gått hårt åt stora städer, precis som i Finland. I Helsingfors minskade övernattningarna med 76 procent, utlänningarnas med hela 93 procent.

Början av 2021 ser ut att ta vid där året 2020 slutade. Efterfrågan är låg, och den lilla inhemska efterfrågan som finns riktar sig utanför Helsingfors och Huvudstadsregionen.

Utlänningar övernattar i Finland i synnerhet sommartid

De senaste tio åren har antalet övernattningar vuxit klart. I Nyland har de övernattningar som gjorts av personer bosatta i Finland ökat förhållandevis mest. Utlänningarnas övernattningar är mera säsongbetonade, och i Nyland sker de i synnerhet i juli-september.

Uppgifterna om övernattningar har samlats in från inkvarteringsställen med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser försedda med eluttag.