Övernattningar av turister

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 13:12

Antalet övernattningar fortsatte växa

Antalet övernattningar inom besöksnäringen blev både i Nyland och hela Finland större år 2018 än år 2017. Enligt de första preliminära uppgifterna ökade övernattningarna gjorda av både finländare och utlänningar i dessa områden.

Ökningen fortsatte under slutet av året. I oktober-december stannade övernattarna i medeltal 1,6 nätter i Nyland. De som kom från övriga Finland stannade i snitt 1,5 nätter och utlänningarna 1,8 nätter. I övriga Finland stannade övernattarna i snitt längre.

 

De utländska resenärerna övernattar i Finland i synnerhet sommartid

Under de senaste tio åren har antalet övernattningar vuxit klart. I Nyland är det de inhemska resenärerna som ökat förhållandevis mest. De utländska resenärerna följer i högre grad än de inhemska säsongvariationen, och övernattar i Nyland i synnerhet i juli-september.

Uppgifterna om övernattningar har samlats in från inkvarteringsställen med minst 20 bäddar eller elanslutningar för husvagnar eller husbilar.