Nettomigration mellan kommunerna i regionen

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 12:59

Helsingfors förlorare och Vanda vinnare i regionens interna flyttningsrörelse

I oktober-december 2018 växte Huvudstadsregionens flyttningsunderskott till yttre Helsingforsregionen (även kallad Kuumaregionen) till 460 personer. Esbo och Vanda fick visserligen mera flyttningsöverskott än året innan, men för Helsingfors del växte flyttningsunderskottet till över 1 000 personer. Esbos flyttningsöverskott vid regionens interna migration var 260 personer, och Vandas 375 personer.

Helsingfors flyttningsunderskott till regionens övriga kommuner har vuxit allt sedan år 2013, med undantag för år 2017. Nu var underskottet nästan 3 000 invånare, varav 2 000 till Vanda, 600 till Esbo och 400 till yttre Helsingforsregionen. Vanda miste för sin del 1 000 invånare till yttre Helsingforsregionen, där flyttningsöverskottet växte klart. Esbo förlorade bara lite invånare inom regionens interna migration.