Nettomigration mellan kommunerna i regionen

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 15:05

Yttre Helsingforsregionens flyttningsnetto växte

I januari-mars var Helsingfors flyttningsunderskott till Helsingforsregionens övriga kommuner 660 personer, mot att ha varit uppe i rentav 1 000 ett år tidigare. Esbo förlorade 340 invånare till övriga Helsingforsregionen, samtidigt som staden fick ett nästan lika stort flyttningsöverskott. Vandas flyttningsöverskott blev 190 personer, vilket var under hälften så många som samma kvartal året innan.  Däremot växte Yttre Helsingforsregionens flyttningsöverskott gentemot Huvudstadsregionen betydligt och var nu 790 personer.

Helsingfors flyttningsunderskott vid flyttandet inom Helsingforsregionen sedan ett år tillbaka var 3 250 personer – lite mindre än året innan. Vandas flyttningsöverskott sedan ett år tillbaka har minskat till 940 och Esbos till 120 personer. Yttre Helsingforsregionens flyttningsöverskott från Huvudstadsregionen sedan ett år tillbaka var 2 000 invånare – nästan lika många som åren 2010-2011.