Nettomigration mellan kommunerna i regionen

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:16

Yttre Helsingforsregionen fick flyttöverskott från Huvudstadsregionen

I oktober-december 2020 var Helsingfors utflyttningsöverskott till regionens övriga kommuner 1 150 invånare, att jämföra med 855 ett år tidigare. Mera än i slutet av 2019 förlorade Helsingfors nu invånare till Yttre Helsingforsregionen och Esbo. För Vanda blev det nu ett inflyttningsunderskott à 97 personer, i och med att utflyttningsöverskottet till Yttre Helsingforsregionen fördubblades. Vanda fortsatte få inflyttningsöverskott från övriga Huvudstadsregionen, om än mindre än under samma tid året innan. För Esbos del blev flyttbalansen med övriga regionen nära noll, i och med att utflyttningsöverskottet gentemot Yttre Helsingforsregionen och även i någon mån Vanda ökade. Ändå fick Esbo mera inflyttningsöverskott från Helsingfors nu än under fjärde kvartalet 2019. Yttre Helsingforsregionen fick ett inflyttningsöverskott a 1 100 personer från Huvudstadsregionen – trefalt jämfört med oktober-december 2019.

År 2020 mer än fördubblades Yttre Helsingforsregionens inflyttningsöverskott från Huvudstadsregionen, till 3 700 invånare. Vandas inflyttningsöverskott från övriga regionen minskade betydligt sedan ett år tillbaka som följd av växande flyttunderskott till Yttre Helsingforsregionen, trots att flyttöverskottet från Helsingfors och Esbo var större än året innan. Esbos inflyttningsöverskott år 2019 förbyttes i ett 950 personers flyttminus, som följd av växande flyttminus till Yttre Helsingforsregionen och Vanda och att flyttöverskottet från Helsingfors mer än halverades. Helsingfors flyttminus gentemot de övriga kommunerna i regionen var enligt förhandsuppgift på samma nivå som året innan, ca. 3 580 invånare, varav 1 900 till Vanda, 900 till Yttre Helsingforsregionen och 660 till Esbo.