Nettofolkmängdsförändring

Senast uppdaterad 03.04.2019 - 12:55

Folkökningen i Helsingforsregionen avtog något

I början av december 2018 uppgick Helsingforsregionens folkmängd till 1 494 400. Under 2018 steg den med 19 300. Det var mindre än den förhandsbedömning man gjort år 2017. Även i år kommer befolkningstalet att justeras neråt. I hela regionen och i Huvudstadsregionen har folkökningen senast varit större än såhär på 1960-talet. Antalet födslar och den naturliga folkökningen var mindre. Även flyttningsnettot var mindre än det varit året innan. I landet som helhet saktade folkökningen av rekordartat i och med att flyttningsöverskottet från utlandet minskade och att det föddes färre och dog flera än året innan.

I oktober-december 2018 föddes det 3 454 barn och dog det 2 496 personer i Helsingforsregionen. Flyttningsöverskottet blev 3 833 personer. Helsingfors folkmängd växte med 889, Esbos med 1 660, Vandas med 1 492 och yttre Helsingforsregionen (även kallad Kuumaregionen) med 737. I Helsingfors var folkökningen bara hälften så stor som noteringen från oktober-december 2017, men i Vanda blev den i gengäld dubbelt så stor, i Esbo 50 procent större och i yttre Helsingforsregionen 40 procent större.