Nettofolkmängdsförändring

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 16:10

Folkökningen i Helsingforsregionen klart långsammare

I slutet av december 2020 var Helsingforsregionens sammanlagda folkmängd 1 525 000 I oktober-december växte den med 3 000, vilket var 1 800 färre än under samma tid året innan. Att ökningen blivit långsammare berodde på minskande inflyttningsöverskott och på att den naturliga folkökningen avtog något på grund av att antalet avlidna växte. Det föddes 3 640 barn i regionen och dog 2 770 personer. Inflyttningsöverskottet blev 2 150 personer, vilket utgjorde 71 procent av folkökningen.

I oktober-december växte Helsingfors folkmängd med 340, Vandas med 430, Yttre Helsingforsregionens med 995, och Esbos med 1 060 invånare. I Helsingfors var folkökningen nästan 80 procent och i Vanda 70 procent långsammare än den varit i oktober-december året innan. I Esbo hölls folkökningen på nästan samma nivå som ett år tidigare, medan den i Yttre Helsingforsregionen var 370 personer (+60 %) större än då.

Enligt förhandsuppgift växte hela Helsingforsregionens folkmängd under år 2020 med sammanlagt 14 000, alltså 0,93 procent. Absolut sett var ökningen 6 000 invånare mindre än den varit året innan. Även i år kommer folkmängden att korrigeras neråt, i och med att sådana personer vars vistelseort länge varit okänd stryks ur registren. Helsingforsregionens inflyttningsöverskott från övriga Finland minskade märkbart, medan inflyttningsöverskottet från utlandet växte något. Både de nyfödda och de avlidna var flera än året innan, och den naturliga folkökningen minskade.