Nettofolkmängdsförändring

Allt snabbare folkökning i Helsingforsregionen

Enligt förhandsuppgift bodde det i slutet av år 2017 ca. 1 477 000 personer i Helsingforsregionen. Under 2017 växte folkmängden med 20 410 alias 1,4 procent. Den allt snabbare folkökningen berodde på att flyttöverskottet fortsatte växa och att antalet avlidna var mindre än året innan. Antalet barn födda i Helsingforsregionen fortsatte minska. I landet som helhet saktade folkökningen av till 0,2 procent. I landet som helhet föddes det nu klart färre barn än året innan.

Helsingforsregionens folkmängd har vuxit allt sedan år 2004. Under det senaste året har folkökningen blivit snabbare i synnerhet i Helsingfors. Ändå har den relativa folkökningen varit ännu snabbare i Esbo och Vanda.