Nettofolkmängdsförändring

Senast uppdaterad 07.07.2020 - 14:47

Folkökningen fortfarande snabb i Helsingforsregionen

Enligt förhandsuppgift var Helsingforsregionens folkmängd i slutet av mars 2020 omkring 1 516 000. I januari-mars hade den vuxit med 4 010, vilket var 315 fler än under samma tid året innan. Denna ökning är snabbare än medeltalet för 2010-talet. Över hälften av ökningen kom sig av flyttningsöverskott från utlandet.

Antalet födda växte och antalet avlidna minskade jämfört med samma tid föregående år. I januari-mars föddes det 3 711 barn i regionen, alltså 373 fler än i början av år 2019. Den naturliga folkökningen i Helsingforsregionen fördubblades jämfört med året innan, och var nu 1 037. Nativiteten ökade mest i Helsingfors, med ca. 14 procent, medan ökningen i Esbo var 3 procent.

I Helsingfors och Yttre Helsingforsregionen var folkökningen i januari-mars snabbare än den varit under samma tid föregående år. Helsingfors folkmängd ökade med drygt 1 000, och Yttre Helsingforsregionens med 900. I Vanda avmattades folkökningen, men den var fortfarande anmärkningsvärt stor, 1 270 personer. I Esbo blev folkökningen under första kvartalet ca. 40 procent mindre än den varit året innan, och var nu 790.