Sysselsatt arbetskraft

De anställda inom offentliga sektorn började minska

Antalet personer som arbetade inom den privata sektorn i Helsingforsregionen var i oktober-december 2018 en procent fler än de varit ett år tidigare. Däremot började de offentligt anställda minska, nu med en procent, i och med att de statsanställda minskade sedan året innan. I Helsingforsregionen ökade de sysselsatta sammanlagt med nästan en procent. I landet som helhet var utvecklingen likartad, men i övriga Finland ökade de privat anställda mera än i Helsingfors. Enligt Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning fanns det i Helsingforsregionen i oktober-december 2018 ca. 571 100 privat anställda och 180 700 offentligt anställda.

Totalantalet sysselsatta började växa igen i Helsingforsregionen år 2017. De anställda inom privata sektorn, som hade minskat, började öka igen under senare hälften av år 2015. Under 2018 växte i synnerhet antalet statsanställda. Som exempel anställde TE-byråerna mera folk för att göra periodiska intervjuer bland arbetslösa, och på samma sätt FPA för att behandla ansökningar om utkomststöd.