Befolkning i arbetsför ålder

Senast uppdaterad 16.07.2020 - 11:44

Antalet sysselsatta fortsatte växa i Helsingforsregionen

Antalet sysselsatta personer i Helsingfors i januari-mars 2020 var 2,2 procent större än det varit ett år tidigare. I hela landet växte antalet sysselsatta under samma tid med 0,6 procent, enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Antalet personer i arbetsför ålder som inte hörde till arbetskraften var i Helsingforsregionen på samma nivå som ett år tidigare. Antalet personer i arbetsför ålder växer i Helsingforsregionen, men hålls oförändrat i Finland som helhet.

I januari-mars 2020 var sysselsättningsgraden bland 15-64-åringar i Helsingforsregionen 74,9 procent, alltså 0,7 procentenheter högre än ett år tidigare. I hela landet steg sysselsättningsgraden med en halv procentenhet sedan ett år tillbaka, till 71,6 procent under första kvartalet 2020.