Befolkning i arbetsför ålder

De sysselsatta började öka långsammare

Jämfört med samma tid ett år tidigare var de sysselsatta 15-74-åringarna en knapp procent fler i Helsingforsregionen och två procent fler i hela Finland i oktober-december 2018 än ett år tidigare. Enligt Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning blev ökningen i antalet sysselsatta långsammare i Helsingforsregionen men fortsatte i stort sett oförändrad i landet som helhet. I Helsingforsregionen ökade personerna i arbetsför ålder snabbare än de sysselsatta. I synnerhet de personer som inte hörde till arbetskraften ökade jämfört med året innan.

I oktober-december 2018 sjönk sysselsättningsgraden i Helsingforsregionen till 74,0 procent och steg i hela landet till 71,7 procent av befolkningen i arbetsför ålder, alltså 15-64 år.

I Helsingforsregionen växer befolkningen i arbetsför ålder. Även antalet sysselsatta började växa igen år 2017. År 2018 ökade de sysselsatta snabbare än de som var i arbetsför ålder.