Befolkning i arbetsför ålder

Senast uppdaterad 23.03.2021 - 15:54

Sysselsättningsgraden lägre än ett år tidigare

År 2020 var antalet sysselsatta personer i Helsingforsregionen i medeltal 1,5 procent mindre än det varit år 2019. I hela landet var antalet sysselsatta lika stort som år 2019. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningsgraden bland 15-64-åringar 74,3 procent i Helsingforsregionen och 71,6 procent i hela landet. Sysselsättningsgraderna var en procentenhet lägre än de varit 2019.

Fjärde kvartalet 2020 fanns det lika många sysselsatta i Helsingforsregionen som det funnits ett år tidigare. I Finland som helhet var de sysselsatta 1,4 procent färre än de varit ett år tidigare. De som var utanför arbetskraften blev 0,6 procent färre i Helsingforsregionen. Antalet arbetslösa växte raskt. Antalet personer i arbetsför ålder växer i Helsingforsregionen, men hålls oförändrat i Finland som helhet. I och för sig har flyttandet till Helsingforsregionen mattats av under coronakrisen.

I oktober-december var sysselsättningsgraden bland 15-64-åringarna i Helsingforsregionen 74,4 procent, och därmed 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare  I landet som helhet sjönk sysselsättningsgraden mera än i Helsingforsregionen, och var 71,4 procent sista kvartalet 2020.