Väkiluvun muutos

Viimeksi päivitetty 15.02.2021 - 11:18

Helsingin seudun väestönkasvu on hidastunut selvästi

Helsingin seudun asukasluku oli joulukuun lopussa 1 525 000. Loka–joulukuussa seutu kasvoi 3 000 asukkaalla. Kasvu oli 1 800 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Kasvun hidastumisen syynä oli muuttovoiton lasku ja myös luonnollinen väestönkasvu pieneni hieman kuolleiden määrän kasvun seurauksena. Seudulla syntyi 3 640 lasta ja kuoli 2 770 henkilöä. Muuttovoittoa tuli 2 150 henkilöä, ja se oli noin 71 prosenttia väestönkasvusta.

Helsingin väestö kasvoi loka-joulukuussa 340 asukkaalla, Vantaa 430 asukkaalla, KUUMA-kunnat 995 asukkaalla ja Espoo 1 060 asukkaalla. Helsingin väestönkasvu hidastui lähes 80 prosenttia ja Vantaallakin 70 prosenttia verrattuna edellisvuoden loka-joulukuuhun. Espoon väestönkasvu pysyi lähes edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla, kun taas KUUMA-kunnissa kasvua oli 370 henkeä (+60 %) aikaisempaa enemmän.

Ennakkotietojen mukaan koko Helsingin seudun väestö kasvoi vuoden 2020 aikana yhteensä noin 14 000 asukkaalla, 0,93 prosenttia. Kasvu on edellisvuoden ennakkoa noin 6 000 asukasta pienempi. Tänäkin vuonna väkilukua tullaan korjaamaan alaspäin, koska pitkään tietymättömissä olleita poistetaan aineistosta. Helsingin seudun muuttovoitto muualta Suomesta väheni huomattavasti, kun taas muuttovoitto ulkomailta kasvoi hieman. Sekä syntyneitä että kuolleita oli enemmän kuin edellisvuonna ja luonnollinen väestönlisäys pieneni.