Väkiluvun muutos

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 18:00

Helsingin seudun väestönkasvu on hidastunut selvästi

Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun asukasluku oli syyskuun lopussa noin 1 522 000. Seudun väestö kasvoi heinä–syyskuussa 3 700 hengellä, -1 300 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Syynä kasvun hidastumiseen oli muuttovoiton lasku. Kotimainen nettomuutto painui negatiiviseksi, kun normaalisti Helsingin seutu saa muuttovoittoa muusta Suomesta yli 1 000 asukasta vuoden kolmannella kvartaalilla. Luonnollinen väestönkasvu oli puolestaan edellisvuoden tasolla. Väestönkasvusta 55 prosenttia tuli nettomuutosta. 

Pääkaupunkiseutu kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 3 500 asukkaalla, 1 600 vähemmän kuin 2019. Kasvu on hidastunut eniten Espoossa, kun taas Helsingin kasvu piristyi hiljaisen toisen neljänneksen jälkeen. Helsingin väestö kasvoi heinä–syyskuussa lähes 1 900 asukkaalla, 150 vähemmän kuin 2019. Espoon kasvu oli vain reilut 500, kun viime vuonna kasvua oli 1 700. Vantaan kasvu oli 1 000 henkeä, 330 viime vuotta vähemmän.

Koko vuoden aikana Helsingin seutu on kasvanut 11 000:lla, 4 300 viime vuotta vähemmän. Espoon kasvu väheni 3 000 asukkaalla, Helsingin 1 500:lla ja Vantaa kasvoi 1 100 henkeä vähemmän kuin viime vuonna. Sen sijaan KUUMA kasvoi 1 100 enemmän kuin 2019 tammi-syyskuussa.

Alkuvuonna kasvanut syntyvyys on jälleen vähentynyt, ja seudulla syntyi kolmannella neljänneksellä 10 lasta viime vuotta vähemmän, kun tammi–kesäkuussa lapsia syntyi 450 enemmän. Syntyvyys aleni eniten Espoossa.

Kuolleiden määrä seudulla väheni 37 hengellä heinä–syyskuussa edellisvuodesta, mutta koska toisella neljänneksellä kuolleita oli enemmän, koko tammi–syyskuussa kuoli 350 viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Kuolleiden määrä aleni heinä–syyskuussa sadalla Helsingissä, mutta kasvoi Vantaalla 50:llä.