Väkiluvun muutos

Viimeksi päivitetty 26.08.2020 - 13:45

Pääkaupunkiseudun väestönkasvu hidastui vuoden toisella neljänneksellä

Huhti–kesäkuu oli koronaepidemian aiheuttamien rajoitustoimenpiteiden vuoksi poikkeuksellista aikaa, ja se näkyi selvästi seudun väestökehityksessä. Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun asukasluku oli kesäkuun lopussa 1 518 400. Seudun väestö kasvoi huhti–kesäkuussa 3 050 hengellä. Kasvua oli puolet vähemmän verrattuna edellisten vuosien vastaavaan ajanjaksoon. Syynä kasvun hidastumiseen oli muuttovoiton huomattava lasku. Myös luonnollista väestönkasvua oli aikaisempaa vähemmän kuolleiden määrän kasvun takia. Väestönkasvusta 76 prosenttia tuli nettomuutosta.

Espoon väestö kasvoi huhti–kesäkuussa noin 470 asukkaalla ja Helsingin väestö kasvoi noin 640 asukkaalla. Viime vuoden huhti–kesäkuuhun verrattuna kasvu hidastui yli 70 prosenttia. Vantaan väestö kasvoi 740 asukkaalla, mikä on myös vähemmän kuin viime vuosina. KUUMA-kuntien väestö sen sijaan kasvoi edellisvuoden toista neljännestä enemmän, 1 160 asukkaalla.

Helsingin seudulla syntyneiden ja etenkin kuolleiden määrä kasvoi verrattuna viime vuoden toiseen neljännekseen. Huhti–kesäkuun aikana syntyi 3 640 lasta, 96 enemmän kuin viime vuonna. Kuolleiden määrä oli 2 914 henkeä ja se kasvoi viime vuodesta 483 hengellä. Luonnollinen väestönkasvu oli näin ollen 726 henkeä, 35 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Syntyneiden määrä kasvoi Helsingissä, Espoossa ja KUUMA-kunnissa, kun taas Vantaalla syntyi vähemmän lapsia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kuolleiden määrä kasvoi kaikilla alueilla ja suhteellinen kasvu oli suurinta Espoossa.