Nettomuutto

Viimeksi päivitetty 02.08.2018 - 08:38

Muuttovoittoa pääkaupunkiseudulle aiempaa vähemmän

Ennakkotietojen mukaan Helsingin seutu sai huhti–kesäkuussa muuttovoittoa 4 770 henkeä, mikä oli yli 1 000 henkeä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Pääkaupunkiseudun saama muuttovoitto väheni ja KUUMA-kuntien lisääntyi hieman edellisvuodesta. Aiempaa harvempi muutti pääkaupunkiseudulle ja samalla poismuuttojen määrä kasvoi.

Helsinki sai muuttovoittoa huhti–kesäkuussa 2 390 henkeä, Espoo 740 henkeä, Vantaa 710 henkeä ja KUUMA-kunnat 1 000 henkeä. Sen sijaan Helsingin seudun ulkopuolinen Suomi sai muuttotappiota -1 110 henkeä.

Helsingin seudun saama muuttovoitto on vähentynyt viimeisen vuoden aikana 6 prosenttia. KUUMA-kuntien saama muuttovoitto on ollut kasvussa.