Työttömyysaste

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 17:22

Kokoaikaisesti lomautettujen määrä pieneni loppukesällä

Työttömien osuus työvoimasta oli Helsingin seudulla 12,9 prosenttia syyskuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Työttömyysaste oli 4,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,0 prosenttia.

Vaikka kasvu vuoden takaiseen oli kova, oli tilanne huomattavasti parempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Heinä–syyskuussa koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia oli purettu, kuluttaminen ja palveluiden kysyntä kasvoivat lomakaudella ja osa lomautetuista pääsi palaamaan takaisin töihin.

Syyskuun lopussa Helsingin seudulla oli työttömiä työnhakijoita yhteensä 101 042, joista kokoaikaisesti lomautettuja oli 22 594, eli 22 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 64 prosentilla vuoden takaisesta. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni kesäkuun lopusta yli 20 000 henkilöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyysaste oli Helsingissä 13,8 prosenttia, Espoossa 11,8 prosenttia, Vantaalla 14,3 prosenttia ja KUUMA-kunnissa 10,7 prosenttia syyskuun lopussa. Työttömien määrä kootaan kuukausittain työ- ja elinkeinotoimistojen rekisteristä ja työvoiman määrä on Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tuorein tieto (vuoden 2018 lopusta).

Työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaan työttömyysaste pieneni vuodesta 2016 aina vuodenvaihteeseen asti, jolloin lasku pysähtyi jo ennen koronakriisiä.

Työttömyysaste

  • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
  • Neljänneksen viimeisen kuukauden lopussa
  • Helsinki, Espoo, Vantaa, pääkaupunkiseutu, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto

Työttömyysaste (%), työvoimatutkimus

Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste kohosi Helsingin seudulla vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä 1,4 prosenttiyksikköä. Heinä–syyskuussa työttömyysaste oli Helsingin seudulla 7,9 prosenttia ja koko maassa 7,7 prosenttia.