Työttömyysaste

Viimeksi päivitetty 16.08.2018 - 15:34

Työttömyysaste laskee edelleen

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työttömyysaste oli Helsingin seudulla -1,4 prosenttiyksikköä matalampi kesäkuun lopussa kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysaste laski selvästi kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa ja koko maassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyysaste oli Helsingin seudulla 9,5 prosenttia, Helsingissä 10,4 prosenttia, Espoossa 8,8 prosenttia, Vantaalla 9,8 prosenttia, KUUMA-kunnissa 8,0 prosenttia ja koko maassa 10,4 prosenttia kesäkuun lopussa. Tiedot kootaan kuukausittain työ- ja elinkeinotoimistojen rekisteristä.

Myös Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste kääntyi laskuun Helsingin seudulla. Tammi–maaliskuussa työttömyysaste oli Helsingin seudulla 8,0 prosenttia, Helsingissä 9,8 prosenttia ja koko maassa 8,2 prosenttia työvoimasta.

Työttömyysaste lähti nousuun vuonna 2008, mutta työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaan työttömyysaste kääntyi laskuun vuonna 2016. Osa työttömyyden alenemisesta johtuu siitä, että määräaikaishaastattelujen seurauksena rekisteristä on poistettu henkilöitä, jotka eivät enää ole työttömiä työnhakijoita.

Työttömyysaste

  • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
  • Neljänneksen viimeisen kuukauden lopussa
  • Helsinki, Espoo, Vantaa, pääkaupunkiseutu, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto

Työttömyysaste (%), työvoimatutkimus

Sen sijaan Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste pysyi lähes ennallaan Helsingin seudulla. Tammi–maaliskuussa työttömyysaste oli Helsingin seudulla 7,9 prosenttia ja sekä Helsingissä että koko maassa 8,8 prosenttia työvoimasta. Haastatteluihin perustuvassa työvoimatutkimuksessa saattaa näkyä aiemmin työvoiman ulkopuolisiksi luokiteltujen piilotyöttömien siirtyminen työttömiksi, koska he ovat alkaneet hakea aktiivisesti töitä. Otospohjaisiin lukuihin liittyy myös satunnaisvaihtelua.

Työttömyysaste lähti nousuun vuonna 2008, mutta työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaan työttömyysaste kääntyi laskuun vuonna 2016.