Työttömyysaste

Viimeksi päivitetty 02.03.2021 - 10:36

Työttömyystilanne heikkeni uudelleen vuoden lopussa

Työttömien osuus työvoimasta oli Helsingin seudulla 13,6 prosenttia joulukuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Osuus oli 5,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli sama kuin Helsingin seudulla.

Työttömyystilanne heikkeni uudelleen vuoden loppua kohden hieman toiveikkaamman syksyn jälkeen.

Koronakriisin vaikutukset iskivät työmarkkinoihin rajuimmin vuoden 2020 keväällä, huhti-toukokuussa, jolloin rajoitukset sulkivat suuren osan palveluista.  Kuluttaminen ja palveluiden kysyntä kasvoivat kesällä lomakaudella ja osa lomautetuista pääsi palaamaan takaisin töihin vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuosi 2020 kuitenkin päättyi työttömien ja lomautettujen määrän kasvuun. Lukuja nostavat myös määräaikaisten työsuhteiden päättymiset ja osa lomautuksista päätyi työttömyyteen. 

Joulukuun lopussa Helsingin seudulla oli työttömiä työnhakijoita yhteensä 106 552, joista kokoaikaisesti lomautettuja oli 24 440, eli 23 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 63 prosentilla vuoden takaisesta. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi syyskuun lopusta yli 1 850 henkilöllä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömien osuus työvoimasta oli Helsingissä 14,6 prosenttia, Espoossa 12,2 prosenttia, Vantaalla 15,3 prosenttia ja KUUMA-kunnissa 11,5 prosenttia joulukuun lopussa. Työttömien määrä kootaan kuukausittain työ- ja elinkeinotoimistojen rekisteristä ja työvoiman määrä on Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tuorein tieto (vuoden 2018 lopusta). 

Työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaan työttömien osuus työvoimasta pieneni vuodesta 2016 aina vuodenvaihteeseen 2019/2020 asti, jolloin lasku pysähtyi jo ennen koronakriisiä.

Työttömyysaste

  • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
  • Neljänneksen viimeisen kuukauden lopussa
  • Helsinki, Espoo, Vantaa, pääkaupunkiseutu, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto

Työttömyysaste (%), työvoimatutkimus

Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste kohosi Helsingin seudulla vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä 1,1 prosenttiyksikköä. Loka–joulukuussa työttömyysaste oli Helsingin seudulla 7,0 prosenttia ja koko maassa 7,4 prosenttia.

Vuoden 2020 keskimääräinen työttömyysaste oli Helsingin seudulla 7,3 prosenttia ja koko maassa 7,8 prosenttia. Vuonna 2019 vastaavat osuudet olivat 6,6 ja 6,7 prosenttia.