Työllinen työvoima päätoimialoilla

Viimeksi päivitetty 20.05.2019 - 15:52

Työllisten määrä kasvaa liike-elämän palveluissa

Tammi–maaliskuussa työllisten määrä lisääntyi Helsingin seudulla suhteellisesti eniten rakentamisen ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla verrattuna vuoden takaiseen Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Määrällisesti kasvu oli kovinta liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Koko maassa kasvu kohdistui prosentuaalisesti eniten muiden markkinapalveluiden sekä majoituksen ja ravitsemisen toimialoille. Rakennusalalla työllisten määrä pieneni hieman koko maan tasolla. Sekä koko maassa että Helsingin seudulla eniten väheni teollisuudessa työskentelevien määrä. Myös sosiaali- ja terveysalan työllisten määrä pieneni.

Helsingin seudulla eniten työllisiä on liike-elämän palveluissa. Myös kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden ala toiseksi suurin työllistäjä.

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työntekijöitä on liike-elämän palveluissa. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kolmanneksi kaupan alalla. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden ala toiseksi suurin.

 

Työllinen työvoima toimialoittain

  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Toimialaluokat:

  • Teollisuus (C–E)
  • Rakentaminen (F)
  • Kauppa, ravintolat, majoitus (G,I)
  • Muut markkinapalvelut (H, J–N). Sisältää seuraavat toimialat: kuljetus; informaatio, viestintä; rahoitus, kiinteistöt; liike-elämän palvelut
  • Yhteiskunnalliset palvelut (A–B, O–R). Sisältää seuraavat toimialat: julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut; alkutuotanto, muut palvelut
  • Toimialat yhteensä

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus