Työllinen työvoima päätoimialoilla

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 09:19

Työllisten määrä väheni eniten majoituksen ja ravitsemisen sekä kaupan aloilla

Kaupan, majoituksen ja ravitsemisalan työllisten määrä pieneni Helsingin seudulla kuudella prosentilla vuoden 2020 huhti-kesäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Rakennusalalla työllisten määrä väheni vuoden takaisesta neljällä prosentilla. Myös teollisuuden toimialalla työllisiä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä liike-elämän palveluissa työllisten määrä sen sijaan kasvoi kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Koko maan tasolla työllisten määrät putosivat Helsingin seutua rajummin kaupan, ravintoloiden ja majoituksen alalla sekä kuljetuksen ja liikenteen toimialoilla.

Helsingin seudulla eniten työllisiä on liike-elämän palveluissa. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden toimiala toiseksi suurin työllistäjä.

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työllisiä on liike-elämän palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden toimiala toiseksi suurin työllistäjä.

Työllinen työvoima toimialoittain

  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Toimialaluokat:

  • Teollisuus (C–E)
  • Rakentaminen (F)
  • Kauppa, ravintolat, majoitus (G,I)
  • Muut markkinapalvelut (H, J–N). Sisältää seuraavat toimialat: kuljetus; informaatio, viestintä; rahoitus, kiinteistöt; liike-elämän palvelut
  • Yhteiskunnalliset palvelut (A–B, O–R). Sisältää seuraavat toimialat: julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut; alkutuotanto, muut palvelut
  • Toimialat yhteensä

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus