Työllinen työvoima päätoimialoilla

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 17:14

Työllisten määrä väheni edelleen majoituksen ja ravitsemisen sekä kaupan aloilla

Kaupan, majoituksen ja ravitsemisalan työllisten määrä pieneni Helsingin seudulla yhdeksällä prosentilla vuoden 2020 heinä–syyskuussa verrattuna vuoden takaiseen. Rakennusalalla työllisten määrä väheni kolmella prosentilla ja markkinapalveluissa yhdellä prosentilla vuoden takaisesta. Teollisuuden toimialalla työllisiä oli sen sijaan kolme prosenttia edellisvuotta enemmän.

Koko maan tasolla työllisten määrät putosivat kaupan, ravintoloiden ja majoituksen alalla saman verran kuin Helsingin seudulla. Kuljetuksen ja liikenteen alalla koko maan pudotus oli Helsingin seutua jyrkempi.

Helsingin seudulla eniten työllisiä on liike-elämän palveluissa. Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden toimiala toiseksi suurin työllistäjä.

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työllisiä on liike-elämän palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden toimiala toiseksi suurin työllistäjä.

Työllinen työvoima toimialoittain

  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Toimialaluokat:

  • Teollisuus (C–E)
  • Rakentaminen (F)
  • Kauppa, ravintolat, majoitus (G,I)
  • Muut markkinapalvelut (H, J–N). Sisältää seuraavat toimialat: kuljetus; informaatio, viestintä; rahoitus, kiinteistöt; liike-elämän palvelut
  • Yhteiskunnalliset palvelut (A–B, O–R). Sisältää seuraavat toimialat: julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut; alkutuotanto, muut palvelut
  • Toimialat yhteensä

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus