Työllinen työvoima päätoimialoilla

Viimeksi päivitetty 23.03.2021 - 10:46

Työllisten määrä väheni majoituksen ja ravitsemisen aloilla

Vuonna 2020 työllisten määrät pienenivät Helsingin seudulla keskimäärin eniten majoituksen ja ravitsemisen aloilla sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Myös rakentamisessa ja kaupan alalla työllisiä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2019.  Työllisten määrä sen sijaan kasvoi hieman ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä informaation ja viestinnän aloilla. 

Majoituksen ja ravitsemisalan työllisten määrä pieneni Helsingin seudulla edelleen voimakkaasti vuoden 2020 loka–joulukuussa verrattuna vuoden takaiseen. Kaupan alalla työllisiä oli hieman edellisvuotta enemmän. Yhteensä työllisten määrä väheni kaupan, majoituksen ja ravitsemisen aloilla yhdeksällä prosentilla vuoden takaisesta. Muissa markkinapalveluissa työllisiä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Informaatio ja viestintäalan työllisten määrä kuitenkin lisääntyi. Rakennusalalla työllisten määrä kasvoi kuudella prosentilla ja teollisuudessa työllisiä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Koko maan tasolla työllisten määrät putosivat vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä kaupan, ravintoloiden ja majoituksen alalla saman verran kuin Helsingin seudulla. Teollisuuden toimialalla kasvu oli Helsingin seutua loivempaa ja rakentamisen toimialalla työllisten määrä oli edellisvuoden tasolla.

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työllisiä on liike-elämän palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden toimiala toiseksi suurin työllistäjä.

Työllinen työvoima toimialoittain

  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Toimialaluokat:

  • Teollisuus (C–E)
  • Rakentaminen (F)
  • Kauppa, ravintolat, majoitus (G,I)
  • Muut markkinapalvelut (H, J–N). Sisältää seuraavat toimialat: kuljetus; informaatio, viestintä; rahoitus, kiinteistöt; liike-elämän palvelut
  • Yhteiskunnalliset palvelut (A–B, O–R). Sisältää seuraavat toimialat: julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut; alkutuotanto, muut palvelut
  • Toimialat yhteensä

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus