Työllinen työvoima päätoimialoilla

Viimeksi päivitetty 16.08.2018 - 10:52

Informaatio- ja viestintäalan työntekijämäärät kasvussa

Huhti–kesäkuussa työntekijämäärä lisääntyi Helsingin seudulla etenkin informaatio- ja viestintäalalla, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimuksen mukaan koko maassa kasvoi erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin alalla työskentelevien määrä. Helsingin seudulla samalla eniten väheni majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla työskentelevien määrä ja koko maassa rahoitusalalla työskentelevien määrä. Toimialoittaiset työllisten määrät vaihtelevat vuosineljänneksittäin voimakkaasti.

 

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työntekijöitä on liike-elämän palveluissa, joka työllisti tammi–maaliskuussa 112 300 työntekijää. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa oli 98 200 työntekijää, ja kaupan alalla, jossa oli 98 100 työntekijää. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden ala toiseksi suurin.

 

Työllinen työvoima toimialoittain

  • Henkilöä
  • Kaikki toimialat, (A-B) alkutuotanto, (C-E) teollisuus, sähkö-, lämpö-, vesi ja jätehuolto yms (10-39), (F) rakentaminen, (G) Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, (H) Kuljetus ja varastointi, (I) majoitus ja ravitsemistoiminta, (J) informaatio ja viestintä, (K-L) rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä   kiinteistöalan toiminta, (M-N) Liike-elämän palvelut (69-82), (O) julkinen hallinto ja maanpuolutus, pakollinen sosiaalivakuutus, (P) koulutus, (Q) terveys- ja sosiaalipalvelut, (R-X) muut palvelut
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus