Työllinen työvoima päätoimialoilla

Viimeksi päivitetty 19.05.2020 - 11:24

Työllisten määrät kasvoivat teollisuudessa ja yhteiskunnallisissa palveluissa

Työllisten määrä kasvoi teollisuuden toimialalla Helsingin seudulla yhdeksällä prosentilla vuoden 2020 tammi−maaliskuussa verrattuna vuoden takaiseen. Vuotta aiemmin teollisuuden työllisten määrä oli notkahtanut reilusti, joten muutos voi selittyä tilastoaineiston satunnaisvaihtelulla. Yhteiskunnallisten palveluiden toimialalla työllisiä oli viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaupan, majoituksen ja ravitsemisalan työllisten määrä kasvoi yhteensä kahdella prosentilla.

Muiden markkinapalveluiden toimialoilla työllisten määrä säilyi vuoden takaisella tasolla. Muihin markkinapalveluihin kuuluvat kuljetus, informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä liike-elämän palvelut. Rakentamisessa työllisten määrä pieneni vuoden takaisesta lähes kahdeksalla prosentilla.

Koko maan tasolla työllisten määrät kasvoivat teollisuudessa ja muissa markkinapalveluissa. Kaupan, ravintoloiden ja majoituksen sekä rakentamisen toimialoilla työllisten määrät vähenivät vuoden takaisesta.

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työllisiä on liike-elämän palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupan alalla työskentelee suuri määrä Helsingin seudun asukkaista. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden toimiala toiseksi suurin työllistäjä.

Työllinen työvoima toimialoittain

  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Toimialaluokat:

  • Teollisuus (C–E)
  • Rakentaminen (F)
  • Kauppa, ravintolat, majoitus (G,I)
  • Muut markkinapalvelut (H, J–N). Sisältää seuraavat toimialat: kuljetus; informaatio, viestintä; rahoitus, kiinteistöt; liike-elämän palvelut
  • Yhteiskunnalliset palvelut (A–B, O–R). Sisältää seuraavat toimialat: julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut; alkutuotanto, muut palvelut
  • Toimialat yhteensä

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus