Työllinen työvoima päätoimialoilla

Viimeksi päivitetty 06.02.2018 - 14:28

Koulutuksen alan työntekijämäärä kasvussa

Loka−joulukuussa työntekijämäärä kasvoi Helsingin seudulla erityisesti koulutuksen alalla ja kuljetuksen ja varastoinnin alalla, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla työntekijämäärä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan. Koko maassa kasvu oli suurinta koulutuksen ja rakentamisen alalla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan työntekijämäärä väheni suhteellisesti eniten sekä Helsingin seudulla että koko maassa.

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työntekijöitä on liike-elämän palveluissa, joka työllisti loka–joulukuussa 111 500 työntekijää. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa oli 101 300 työntekijää, ja kaupan alalla, jossa oli 100 200 työntekijää. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden ala toiseksi suurin.

Vuonna 2017 työntekijämäärä kasvoi Helsingin seudulla ja koko maassa erityisesti rahoitusalalla ja samalla vähentyi kaupan alalla.

 

Työllinen työvoima toimialoittain

  • Henkilöä
  • Kaikki toimialat, (A-B) alkutuotanto, (C-E) teollisuus, sähkö-, lämpö-, vesi ja jätehuolto yms (10-39), (F) rakentaminen, (G) Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, (H) Kuljetus ja varastointi, (I) majoitus ja ravitsemistoiminta, (J) informaatio ja viestintä, (K-L) rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä   kiinteistöalan toiminta, (M-N) Liike-elämän palvelut (69-82), (O) julkinen hallinto ja maanpuolutus, pakollinen sosiaalivakuutus, (P) koulutus, (Q) terveys- ja sosiaalipalvelut, (R-X) muut palvelut
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus