Työllinen työvoima

Viimeksi päivitetty 08.05.2018 - 14:05

Etenkin valtion työntekijöitä aiempaa enemmän

Valtion työntekijöiden määrä kasvoi tammi−maaliskuussa 8 prosenttia, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen otospohjoisen työvoimatutkimuksen mukaan samaan aikaan työntekijöiden määrä kasvoi julkisella sektorilla 5 prosenttia. Yksityisellä sektorilla ja kunnalla työskentelevien määrät kasvoivat 3 prosenttia. Sen sijaan koko maassa erityisesti yksityisen sektorin työntekijöiden määrä kasvoi. 

Tammi‒maaliskuussa Helsingin seudulla oli 564 800 yksityisen sektorin työntekijää, 175 200 julkisen sektorin työntekijää, 122 200 kunnallissektorin työntekijää ja 52 900 valtion työntekijää.

Työllisten kokonaismäärä on Helsingin seudulla viimeisen vuoden aikana alkanut jälleen kasvaa, kun laskussa ollut yksityisen sektorin työntekijämäärä kääntyi kasvuun vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Viimeisen vuoden aikana erityisesti valtion työntekijöiden määrä on kasvanut. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö lisäsi työvoimaansa tekemään työttömien määräaikaishaastatteluita ja Kela käsittelemään toimeentulotukihakemuksia. 

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus