Työllinen työvoima

Viimeksi päivitetty 16.08.2018 - 10:19

Yksityisellä ja valtiolla työskenteleviä aiempaa enemmän

Sekä yksityisellä sektorilla että valtiolla työskentelevien määrä kasvoi huhti−kesäkuussa 4 prosenttia, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Helsingin seudulla. Tilastokeskuksen otospohjoisen työvoimatutkimuksen mukaan kehitys oli samansuuntaista myös koko maassa. Sen sijaan julkisen sektorin työntekijöiden määrä väheni Helsingin seudulla 2 prosenttia ja pysyi koko maassa ennallaan.

Huhti‒kesäkuussa Helsingin seudulla oli 574 000 yksityisen sektorin työntekijää, 176 100 julkisen sektorin työntekijää, 118 500 kunnallissektorin työntekijää ja 57 600 valtion työntekijää.

Työllisten kokonaismäärä alkoi jälleen kasvaa Helsingin seudulla viime vuonna. Laskussa ollut yksityisen sektorin työntekijämäärä kääntyi kasvuun vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Viimeisen vuoden aikana erityisesti valtion työntekijöiden määrä on kasvanut. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö lisäsi työvoimaansa tekemään työttömien määräaikaishaastatteluita ja Kela käsittelemään toimeentulotukihakemuksia.

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus