Työllinen työvoima

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 09:18

Työllisten määrä pieneni yksityisellä sektorilla

Työllisten määrä väheni Helsingin seudulla 1,1 prosentilla huhti–kesäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työllisten määrä pieneni 3,1 prosentilla Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi Helsingin seudulla 4,9 prosentilla. Piilotyöttömien määrä lisääntyi koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten seurauksena. Työikäisten määrä kasvaa Helsingin seudulla, mutta pysyy ennallaan koko Suomen tasolla. Tosin muuttoliike Helsingin seudulla hidastui vuoden toisella neljänneksellä.

Huhti-kesäkuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingin seudulla 74,0 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä matalampi vuotta aiemmin. Koko maan työllisyysaste putosi 2 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ja oli 71,4 prosenttia vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus