Työllinen työvoima

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 17:11

Työllisten määrä pieneni sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä pieneni Helsingin seudulla heinä−syyskuussa prosentilla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä väheni kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Kuntatyöntekijöiden määrä väheni vuoden takaisesta, mutta valtiolla työskentelevien määrä kasvoi. Työllisten kokonaismäärä pieneni Helsingin seudulla reilulla prosentilla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli heinä–syyskuussa 584 000 yksityisen sektorin työntekijää ja 177 300 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä pieneni 1,4 prosenttia vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä pieneni koko maassa 3,5 prosentilla vuoden takaisesta.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus