Työllinen työvoima

Viimeksi päivitetty 14.03.2018 - 15:35

Valtion työntekijöitä aiempaa enemmän

Etenkin valtion työntekijöiden määrä kasvoi loka–joulukuussa sekä Helsingin seudulla että koko maassa, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen otospohjoisen työvoimatutkimuksen mukaan myös julkisella, kunnalla ja yksityisellä työskentelevien määrät kasvoivat.

Työllisten kokonaismäärä on Helsingin seudulla viimeisen vuoden aikana alkanut jälleen kasvaa, kun laskussa ollut yksityisen sektorin työntekijämäärä kääntyi kasvuun vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2017 aikana sekä Helsingin seudulla että koko maassa eniten kasvoi kuitenkin valtion työntekijöiden määrä. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö on lisännyt työvoimaansa tekemään työttömien määräaikaishaastatteluita ja Kela käsittelemään toimeentulotukihakemuksia.

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus