Työllinen työvoima

Viimeksi päivitetty 19.05.2020 - 11:10

Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä lisääntyi Helsingin seudulla tammi−maaliskuussa 2,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä pieneni puoli prosenttia vuoden takaisesta. Kuntatyöntekijöiden määrä väheni vuoden takaisesta, mutta valtiolla työskentelevien määrä kasvoi. Työllisten kokonaismäärä lisääntyi Helsingin seudulla reilulla kahdella prosentilla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli tammi–maaliskuussa 592 400 yksityisen sektorin työntekijää ja 174 800 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä kasvoi vähemmän kuin Helsingin seudulla. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä pieneni koko maassa lähes kahdella prosentilla vuoden takaisesta. 

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus