Työllinen työvoima

Viimeksi päivitetty 23.08.2019 - 08:28

Valtiolla työskentelevien määrä pieneni

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä lisääntyi huhti−kesäkuussa 4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Helsingin seudulla. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä sen sijaan pieneni 2 prosentilla. Erityisesti voimakkaasti väheni valtiolla työskentelevien määrä. Työllisten kokonaismäärä lisääntyi Helsingin seudulla 2,5 prosentin verran. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli huhti–kesäkuussa 597 200 yksityisen sektorin työntekijää ja 172 100 julkisen sektorin työntekijää. 

Koko maassa kehitys oli samansuuntaista kuin Helsingin seudulla. Tosin yksityisen sektorin työntekijämäärä lisääntyi Helsingin seutua hitaammin. Valtion työntekijöiden määrä väheni koko maan tasolla voimakkaammin kuin Helsingin seudulla.

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus