Työllinen työvoima

Viimeksi päivitetty 25.02.2021 - 10:22

Työllisten määrä pieneni yksityisellä sektorilla

 Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä pieneni Helsingin seudulla loka−joulukuussa vajaalla prosentilla vuoden takaisesta. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä sen sijaan kasvoi kaksi prosenttia. Kuntatyöntekijöiden määrä väheni vuoden takaisesta, mutta valtiolla työskentelevien määrä kasvoi. Työllisten kokonaismäärä oli Helsingin seudulla yhtä suuri kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli loka–joulukuussa 586 500 yksityisen sektorin työntekijää ja 184 200 julkisen sektorin työntekijää.

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä pieneni vajaalla prosentilla ja julkisen sektorin työntekijöiden määrä 2,6 prosentilla vuoden takaisesta.

Huom! Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen, joka perustuu Sektoriluokitus 2012 -standardiluokitukseen. Vuoden 2020 työnantajasektoritiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille. Muutos pienentää julkisen sektorin työllisten määrää ja kasvattaa yksityisen sektorin työllisten määrää.

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus