Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 09:15

Työllisten määrä kääntyi laskuun Helsingin seudulla

Työllisten määrä väheni Helsingin seudulla 1,1 prosentilla huhti–kesäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työllisten määrä pieneni 3,1 prosentilla Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi Helsingin seudulla 4,9 prosentilla. Piilotyöttömien määrä lisääntyi koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten seurauksena. Työikäisten määrä kasvaa Helsingin seudulla, mutta pysyy ennallaan koko Suomen tasolla. Tosin muuttoliike Helsingin seudulla hidastui vuoden toisella neljänneksellä.

Huhti-kesäkuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingin seudulla 74,0 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä matalampi vuotta aiemmin. Koko maan työllisyysaste putosi 2 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ja oli 71,4 prosenttia vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä.

Työikäinen väestö

  • Työikäiset, työlliset, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat 15−74-vuotiaat
  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus