Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 08.05.2018 - 14:07

Työllisyystilanne aiempaa parempi

Tammi–maaliskuussa 15−74-vuotiaiden työllisten määrä kasvoi sekä Helsingin seudulla että koko maassa 3 prosenttia. Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan samaan aikaan työikäisten ja työttömien määrät kasvoivat Helsingin seudulla 1 prosentin verran, kun taas työvoiman ulkopuolisten määrä väheni 4 prosenttia. Koko maassa työvoiman ulkopuolisten ja työttömien määrät vähenivät edellisvuodesta ja työikäisten määrä pysyi ennallaan.

Tammi−maaliskuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste nousi Helsingin seudulla 72,5 prosenttiin ja koko maassa 69,7 prosenttiin 15−64-vuotiaista työikäisistä.

Työikäinen väestö kasvaa Helsingin seudulla. Myös työllisten määrä alkoi jälleen kasvaa vuoden 2017 aikana.