Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 15.11.2018 - 11:29

Työllisten määrä jatkaa kasvuaan

Heinä–syyskuussa 15−74-vuotiaiden työllisten määrä lisääntyi Helsingin seudulla 4 prosenttia ja koko maassa 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan kasvuvauhti pysyi suurin piirtein ennallaan. Työikäisten määrät kasvoivat työllisten määrää hitaammin ja samalla työttömien ja työvoiman ulkopuolisten määrät kutistuivat.

Heinä−syyskuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste nousi Helsingin seudulla 74,9 prosenttiin ja koko maassa 72,7 prosenttiin 15−64-vuotiaista työikäisistä.

Työikäinen väestö kasvaa Helsingin seudulla. Myös työllisten määrä alkoi jälleen kasvaa vuoden 2017 aikana.

Työikäinen väestö

  • Työikäiset, työlliset, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat 15−74-vuotiaat
  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus