Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 04.09.2018 - 12:42

Työllisyystilanne paranee edelleen

Helsingin seudulla oli huhti–kesäkuussa 2 prosenttia enemmän työllisiä kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan työikäisten 15−74-vuotiaiden määrä kasvoi samaan aikaan vain 1 prosentin verran. Koko maassa työllisten määrä kasvoi 3 prosenttia ja työikäisten määrä pysyi ennallaan.

Huhti−kesäkuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste nousi Helsingin seudulla 74,8 prosenttiin ja koko maassa 72,6 prosenttiin 15−64-vuotiaista työikäisistä.

Työikäinen väestö kasvaa Helsingin seudulla. Myös työllisten määrä alkoi jälleen kasvaa vuoden 2017 aikana.

Työikäinen väestö

  • Työikäiset, työlliset, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat 15−74-vuotiaat
  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus