Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 30.01.2019 - 15:26

Työllisten määrän kasvu hidastui

Loka–joulukuussa 15−74-vuotiaiden työllisten määrä lisääntyi Helsingin seudulla vajaan yhden prosentin verran ja koko maassa 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan kasvuvauhti hidastui Helsingin seudulla mutta pysyi koko maassa suurin piirtein ennallaan. Helsingin seudulla työikäisten määrä kasvoi työllisten määrää nopeammin. Erityisesti työvoiman ulkopuolisten määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna.

Loka−joulukuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste laski Helsingin seudulla 74,0 prosenttiin ja nousi koko maassa 71,7 prosenttiin 15−64-vuotiaista työikäisistä.

Työikäinen väestö kasvaa Helsingin seudulla. Myös työllisten määrä alkoi jälleen kasvaa vuoden 2017 aikana. Vuonna 2018 työllisten määrä kasvoi työikäisten määrää nopeammin.

Työikäinen väestö

  • Työikäiset, työlliset, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat 15−74-vuotiaat
  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus