Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 06.02.2018 - 14:17

Työllisyys kääntyi kasvuun Helsingin seudulla

Työllisyys kääntyi kasvuun Helsingin seudulla loka−joulukuussa Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan. Työllisiä oli nyt 3 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana, kun työikäisten 15−74-vuotiaiden määrä kasvoi samaan aikaan 1 prosentin verran. Koko maassa työllisten määrä kasvoi 2 prosenttia ja työikäisten määrä pysyi ennallaan.

Loka−joulukuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste kääntyi nousuun Helsingin seudulla, kun koko maassa se on ollut lievässä kasvussa noin kahden viimeisen vuoden ajan. Työllisyysaste oli nyt Helsingin seudulla 74,3 prosenttia ja koko maassa 70,0 prosenttia 15−64-vuotiaista työikäisistä.

Helsingin seudulla kaksi kolmasosaa 15−74-vuotiaista työikäisistä oli loka–joulukuussa työllisiä. Työvoiman ulkopuolisia oli noin kolmasosa ja työttömiä 5 prosenttia. Koko maassa työllisten osuus oli pienempi ja työvoiman ulkopuolisten osuus hieman suurempi.

Työikäinen väestö kasvaa Helsingin seudulla. Myös työllisten määrä alkoi jälleen kasvaa vuoden 2017 aikana.