Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 17:03

Työllisten määrä väheni Helsingin seudulla saman verran kuin edellisellä vuosineljänneksellä

Työllisten määrä väheni Helsingin seudulla 1,1 prosentilla heinä–syyskuussa verrattuna vuoden takaiseen. Pudotus oli saman suuruinen kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Koko maan tasolla työllisten määrä pieneni 1,9 prosentilla Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi Helsingin seudulla 2,4 prosentilla. Työikäisten määrä kasvaa Helsingin seudulla, mutta pysyy ennallaan koko Suomen tasolla. Tosin muuttoliike Helsingin seudulla on hidastunut koronakriisin aikana.

Heinä–syyskuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingin seudulla 73,6 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä matalampi vuotta aiemmin. Koko maan työllisyysasteen lasku oli saman suuruinen ja työllisyysaste oli 72,2 prosenttia vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä.

Työikäinen väestö

  • Työikäiset, työlliset, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat 15−74-vuotiaat
  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus