Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 19.05.2020 - 11:08

Työllisten määrä kasvoi edelleen Helsingin seudulla

Työllisten määrä lisääntyi Helsingin seudulla 2,2 prosentilla tammi–maaliskuussa verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työllisten määrä kasvoi 0,6 prosentilla Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä säilyi Helsingin seudulla edellisvuoden tasolla. Työikäisten määrä kasvaa Helsingin seudulla, mutta pysyy ennallaan koko Suomen tasolla.

Tammi–maaliskuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingin seudulla 74,9 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi vuotta aiemmin. Koko maan työllisyysaste kohosi vuoden takaisesta puoli prosenttiyksikköä ja oli 71,6 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Työikäinen väestö

  • Työikäiset, työlliset, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat 15−74-vuotiaat
  • Henkilöä
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus