Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 16.12.2019 - 13:48

Perustoimeentulotukea saavien määrä väheni edelleen pääkaupunkiseudulla

Heinä-syyskuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä väheni 13 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Määrä väheni sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla. Helsingissä myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea saavien määrä väheni, Espoossa lukumäärä pysyi ennallaan. 

Heinä-syyskuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 35 200, Vantaalla 13 500 ja Espoossa 14 600 henkilöä kuukaudessa. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 7 600 ja Espoossa 2 800 henkilöä. Osa toimeentulotuen saajista saa sekä täydentävää että ehkäisevää tukea. 

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Perustoimeentulotuen saajien määrät ovat sittemmin vähentyneet pääkaupunkiseudulla. Työttömyyden väheneminen selittää suuren osan perustoimeentulotuen saajien lukumäärän muutoksesta. Osa toimeentulotuen saajista saa myös kuntansa myöntämää täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Kela, Helsinki, Espoo, Vantaa