Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 20.02.2020 - 12:26

Perustoimeentulotukea saavien määrä pysyi lähes ennallaan pääkaupunkiseudulla

Loka–joulukuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä pysyi lähes ennallaan pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Helsingissä tukea saaneiden määrä hieman väheni (-3,2 %) ja Vantaalla puolestaan hieman kasvoi (+2,5%). Espoossa muutosta ei juurikaan ollut.

Loka–joulukuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 35 700, Vantaalla 14 700 ja Espoossa 14 000 henkilöä kuukaudessa.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Perustoimeentulotuen saajien määrät ovat sittemmin vähentyneet pääkaupunkiseudulla. Työttömyyden väheneminen selittää suuren osan perustoimeentulotuen saajien lukumäärän muutoksesta. Osa toimeentulotuen saajista saa myös kuntansa myöntämää täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Kela, Helsinki, Espoo, Vantaa