Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 20.08.2018 - 13:59

Perustoimeentulotukea saavien määrä väheni pääkaupunkiseudulla

Huhti−kesäkuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä väheni 3 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tuensaajien määrät vähenivät erityisesti Helsingissä. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.

Huhti−kesäkuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 41 600, Vantaalla 16 300 ja Espoossa 15 300 henkilöä kuukaudessa. Osa toimeentulotuen saajista sai myös kuntansa myöntämää täydentävää ja/tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Helsingissä ja Espoossa tuensaajien määrät lisääntyivät ja Vantaalla vähenivät edellisvuodesta. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 9 800 ja Espoossa 3 100 henkilöä. Vantaalla täydentävää tukea sai keskimäärin 1 700 henkilöä ja ehkäisevää tukea 600 henkilöä. Osa toimeentulotuen saajista saa sekä täydentävää että ehkäisevää tukea.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Helsinki, Espoo, Vantaa