Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 22.05.2019 - 10:51

Perustoimeentulotukea saavien määrä väheni pääkaupunkiseudulla

Tammi-maaliskuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä väheni 4 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Määrä väheni sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla. Samalla täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea saavien määrä väheni Helsingissä ja kasvoi Espoossa. Vantaalla täydentävää tukea saaneiden lukumäärä väheni, mutta ehkäisevää tukea saaneita oli hieman enemmän. 

Tammi-maaliskuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 36 100, Vantaalla 14 700 ja Espoossa 13 500 henkilöä kuukaudessa. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 8 600 ja Espoossa 3 300 henkilöä. Vantaalla täydentävää tukea sai keskimäärin 1 600 henkilöä ja ehkäisevää tukea 700 henkilöä. Osa toimeentulotuen saajista saa sekä täydentävää että ehkäisevää tukea.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Perustoimeentulotuen saajien määrät ovat sittemmin vähentyneet pääkaupunkiseudulla. Työttömyyden väheneminen selittää suuren osan perustoimeentulotuen saajien lukumäärän muutoksesta. Osa toimeentulotuen saajista saa myös kuntansa myöntämää täydentävää ja/tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Kela, Helsinki, Espoo, Vantaa