Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 27.09.2019 - 11:19

Perustoimeentulotukea saavien määrä väheni pääkaupunkiseudulla

Huhti–kesäkuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä väheni 4 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Määrä väheni sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla. Myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea saavien määrä väheni Helsingissä ja Espoossa.

Huhti–kesäkuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 39 300, Vantaalla 15 900 ja Espoossa 14 900 henkilöä kuukaudessa. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 8 500 ja Espoossa 3 100 henkilöä. Osa toimeentulotuen saajista saa sekä täydentävää että ehkäisevää tukea.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Perustoimeentulotuen saajien määrät ovat sittemmin vähentyneet pääkaupunkiseudulla. Työttömyyden väheneminen selittää suuren osan perustoimeentulotuen saajien lukumäärän muutoksesta. Osa toimeentulotuen saajista saa myös kuntansa myöntämää täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Kela, Helsinki, Espoo, Vantaa