Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 09.06.2020 - 17:18

Perustoimeentulotukea saavien määrä kääntyi nousuun

Tammi-maaliskuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä kasvoi yli 4 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tammi-maaliskuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 37 300 (+3 %), Espoossa 15 400 (+5 %) ja Vantaalla 14 500 (7 %) henkilöä kuukaudessa.

Tällä hetkellä perustoimeentulotuen tarvetta kasvattaa koronaepidemiasta aiheutuva työllisyystilanteen heikentyminen, mikä näkyy erityisesti uusien tuen saajien lukumäärän kasvuna. Perustoimeentulotuensaajien määrä tulee lähikuukausina mitä todennäköisimmin kasvamaan entisestään.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Kela, Helsinki, Espoo, Vantaa