Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 17.09.2020 - 10:00

Perustoimeentulotukea saavien määrä kasvanut

Huhti-kesäkuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä kasvoi 10 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Huhti-kesäkuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 43 000 (+9%), Espoossa 16 300 (+9%) ja Vantaalla 17 700 (11%) henkilöä kuukaudessa.

Tällä hetkellä perustoimeentulotuen tarvetta kasvattaa koronaepidemiasta aiheutuva työllisyystilanteen heikentyminen, mikä näkyy erityisesti uusien tuen saajien lukumäärän kasvuna.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Kela, Helsinki, Espoo, Vantaa