Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 12:37

Perustoimeentulotukea saavien määrä edelleen edellisvuotta suurempi

Heinä-syyskuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä oli pääkaupunkiseudulla kuusi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Heinä-syyskuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 37 000 (+6% ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 14 200 (-2%) ja Vantaalla 15 500 (+15%) henkilöä kuukaudessa. Tämän vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna tuensaajia oli kuitenkin nyt vähemmän johtuen pääasiassa elo-syyskuussa maksetuista veronpalautuksista: veronpalautukset katsotaan pääsääntöisesti hakijan tuloiksi.

Tällä hetkellä perustoimeentulotuen tarvetta kasvattaa koronaepidemiasta aiheutuva työllisyystilanteen heikentyminen, mikä näkyy erityisesti uusien tuen saajien lukumäärän kasvuna. Vuoden loppua kohden tuensaajien määrä todennäköisesti hieman nousee.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Kela, Helsinki, Espoo, Vantaa