Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 19.05.2020 - 08:02

Perustoimeentulotukea saavien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta pääkaupunkiseudulla

Tammi-maaliskuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä kasvoi hieman yli 4 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Pientä kasvua tukea saavien lukumäärässä edellisvuoteen verrattuna oli kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa: Helsingissä tukea saaneiden määrä kasvoi 3,2 prosenttia, Espoossa 4,8 prosenttia ja Vantaalla 7,2 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 37 300, Espoossa 15 400 ja Vantaalla 14 500 henkilöä kuukaudessa.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Perustoimeentulotuen saajien määrät ovat sittemmin vähentyneet pääkaupunkiseudulla. Työttömyyden väheneminen selittää suuren osan perustoimeentulotuen saajien lukumäärän muutoksesta. Osa toimeentulotuen saajista saa myös kuntansa myöntämää täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Kela, Helsinki, Espoo, Vantaa