Toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 15.03.2019 - 08:59

Perustoimeentulotukea saavien määrä väheni pääkaupunkiseudulla

Loka−joulukuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä väheni 4 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Määrä väheni sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla. Samalla täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea saavien määrä kasvoi Helsingissä ja Vantaalla, mutta pysyi Espoossa lähes ennallaan.

Loka−joulukuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 36 900, Vantaalla 14 700 ja Espoossa 13 600 henkilöä kuukaudessa. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 9 800 ja Espoossa 2 900 henkilöä. Vantaalla täydentävää tukea sai keskimäärin 2 000 henkilöä ja ehkäisevää tukea 800 henkilöä. Osa toimeentulotuen saajista saa sekä täydentävää että ehkäisevää tukea.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Perustoimeentulotuen saajien määrät ovat sittemmin vähentyneet pääkaupunkiseudulla. Osa toimeentulotuen saajista saa myös kuntansa myöntämää täydentävää ja/tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotukea saaneet henkilöt
  • Kuukausikeskiarvo
  • Pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa

Lähde: Helsinki, Espoo, Vantaa