Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 16.12.2019 - 13:54

Asumistukea saavien määrä hieman suurempi kuin vuotta aiemmin

Yleistä asumistukea sai syyskuun lopussa Helsingin seudulla 110 500 ruokakuntaa, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Helsingissä yleistä asumistukea sai syyskuun lopussa 61 600, Espoossa 18 500 ja Vantaalla 16 900, KUUMA-kunnissa 13 100 ja koko maassa 352 300 ruokakuntaa. Lukumäärä kasvoi vuoden takaisesta Helsingissä ja koko Suomessa prosentin verran, Espoossa viisi prosenttia, Vantaalla kolme prosenttia ja KUUMA-kunnissa kaksi prosenttia. 

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on kasvanut vuoden 2014 jälkeen voimakkaasti. Aluksi lukumäärää lisäsivät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys, joka nosti asumistuen tulorajoja. Voimakkain kasvu tapahtui elokuussa 2017, jolloin Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. 

Myös yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut opiskelijoiden ja lakimuutosten vuoksi selvästi. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.