Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 20.02.2020 - 12:28

Asumistukea saavien määrä hieman vuoden takaista suurempi

Yleistä asumistukea sai joulukuun lopussa Helsingin seudulla 117 300 ruokakuntaa, mikä oli hieman enemmän (+2,3%) kuin vuotta aikaisemmin.

Helsingissä yleistä asumistukea sai syyskuun lopussa 66 000, Espoossa 19 600 ja Vantaalla 17 800, KUUMA-kunnissa 13 600 ja koko maassa 379 700 ruokakuntaa. Lukumäärä kasvoi vuoden takaisesta kaikissa Helsingin seudun kunnissa sekä koko maassa. Kasvu oli suurimmassa osassa kunnista sekä koko maassa 1-3 prosentin luokkaa. Espoossa tuensaajien määrä kasvoi 5 prosentilla ja Kauniaisissa 7 prosentilla.

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on kasvanut vuoden 2014 jälkeen voimakkaasti. Aluksi lukumäärää lisäsivät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys, joka nosti asumistuen tulorajoja. Voimakkain kasvu tapahtui elokuussa 2017, jolloin Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. 

Myös yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut opiskelijoiden ja lakimuutosten vuoksi selvästi. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.