Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 08.08.2018 - 11:01

Asumistukea saavien määrän kasvu hidastui hieman

Yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa Helsingin seudulla 113 200 ruokakuntaa, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asumistuen saajien määrä kasvoi selvästi kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa ja koko maassa. Kasvuvauhti kuitenkin hidastui näillä kaikilla alueilla edellisestä vuosineljänneksestä.

Helsingissä yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa 64 200, Espoossa 18 600, Vantaalla 16 800, KUUMA-kunnissa 13 300 ja koko maassa 367 900 ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti. Viime vuonna kiihtynyttä kasvua selittää muun muassa se, että opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, kun opintotuen asumislisän maksaminen päättyi heinäkuussa. Aiempaa kasvusuuntausta selittänevät myös vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys nosti asumistuen tulorajoja.

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Myös asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.