Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 27.09.2019 - 11:22

Asumistukea saavien määrä edelleen laskussa

Yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa Helsingin seudulla 112 800 ruokakuntaa, mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Helsingissä yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa 63 100, Espoossa 19 000 ja Vantaalla 17 200, KUUMA-kunnissa 13 200 ja koko maassa 363 500 ruokakuntaa. Koko maassa ja Helsingissä tukea saaneiden lukumäärä edellisvuoteen verrattuna hieman väheni, muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa puolestaan hieman lisääntyi. KUUMA-kunnissa lukumäärä ei juurikaan muuttunut.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on kasvanut vuoden 2014 jälkeen voimakkaasti. Aluksi lukumäärää lisäsivät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys, joka nosti asumistuen tulorajoja. Voimakkain kasvu tapahtui elokuussa 2017, jolloin Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. 

 

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Myös yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut opiskelijoiden ja lakimuutosten vuoksi selvästi. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.