Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 28.01.2019 - 10:29

Asumistukea saavien määrän kasvu pysähtyi

Yleistä asumistukea sai viime joulukuun lopussa Helsingin seudulla 114 700 ruokakuntaa, mikä oli suurin piirtein saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Asumistukea saavien määrän viime vuonna kiihtynyt kasvu pysähtyi.  

Helsingissä yleistä asumistukea sai joulukuun lopussa 65 000, Espoossa 18 800, Vantaalla 17 300, KUUMA-kunnissa 13 300 ja koko maassa 376 500 ruokakuntaa. Edellisvuoteen verrattuna asumistuen saajien määrä lisääntyi hieman Vantaalla ja KUUMA-kunnissa, mutta kääntyi koko maassa hienoiseen laskuun.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti. Viime vuonna kiihtynyttä kasvua selittää muun muassa se, että opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, kun opintotuen asumislisän maksaminen päättyi heinäkuussa. Aiempaa kasvusuuntausta selittänevät myös vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys nosti asumistuen tulorajoja.

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Myös asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on ollut kasvussa. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.