Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 29.10.2018 - 13:10

Asumistukea saavien määrän kasvu hidastui

Yleistä asumistukea sai syyskuun lopussa Helsingin seudulla 107 000 ruokakuntaa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvuvauhti hidastui selvästi edellisestä vuosineljänneksestä, jolloin saajien määrä kasvoi 31 prosenttia. Nyt asumistuen saajien määrä lisääntyi hieman kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa ja Uudellamaalla, mutta kääntyi muualla maassa laskusuuntaan.

Helsingissä yleistä asumistukea sai syyskuun lopussa 60 700, Espoossa 17 700, Vantaalla 16 400, KUUMA-kunnissa 12 800 ja koko maassa 347 300 ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti. Viime vuonna kiihtynyttä kasvua selittää muun muassa se, että opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, kun opintotuen asumislisän maksaminen päättyi heinäkuussa. Aiempaa kasvusuuntausta selittänevät myös vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys nosti asumistuen tulorajoja.

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Myös asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on ollut kasvussa. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.