Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 22.05.2019 - 10:51

Asumistukea saavien määrä hieman vähentynyt

Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 113 800 ruokakuntaa, mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Helsingissä yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa 63 900, Espoossa 19 000 ja Vantaalla 17 200, KUUMA-kunnissa 13 300 ja koko maassa 374 600 ruokakuntaa. Koko maassa ja Helsingissä tukea saaneiden lukumäärä edellisvuoteen verrattuna hieman väheni, muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa sekä KUUMA-kunnissa puolestaan hieman lisääntyi.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on kasvanut vuoden 2014 jälkeen voimakkaasti. Aluksi lukumäärää lisäsivät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys, joka nosti asumistuen tulorajoja. Voimakkain kasvu tapahtui elokuussa 2017, jolloin Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. 

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Myös yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut opiskelijoiden ja lakimuutosten vuoksi selvästi. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.