Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 19.05.2020 - 08:06

Asumistukea saavien määrä hieman vuoden takaista suurempi

Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 115 500 ruokakuntaa, mikä oli hieman enemmän (+1,5%) kuin vuotta aikaisemmin. 

Helsingissä yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa 64 700, Espoossa 19 100 ja Vantaalla 18 000, KUUMA-kunnissa 13 400 ja koko maassa 376 300 ruokakuntaa. Lukumäärä kasvoi hieman vuoden takaisesta niin Helsingin seudulla kuin koko maassa.

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on kasvanut vuoden 2014 jälkeen voimakkaasti. Aluksi lukumäärää lisäsivät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys, joka nosti asumistuen tulorajoja. Voimakkain kasvu tapahtui elokuussa 2017, jolloin Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. 

Myös yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut opiskelijoiden ja lakimuutosten vuoksi selvästi. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.