Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 09.06.2020 - 17:24

Asumistukea saavien määrä on kasvussa

Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 115 500 ruokakuntaa, mikä oli hieman enemmän (+1,5%) kuin vuotta aikaisemmin. Helsingissä yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa 64 700 (+1%), Espoossa 19 100 (+1%) ja Vantaalla 18 000 (+5%), KUUMA-kunnissa 13 400 (+0,4%) ja koko maassa 376 300 (+0,5%) ruokakuntaa. Lukumäärä kasvoi hieman vuoden takaisesta niin Helsingin seudulla kuin koko maassa.

Yleisen asumistuen tämän vuoden hakemusmäärät ovat maaliskuun aikana ohittaneet viime vuoden vastaavan ajankohdan hakemusmäärät, joten asumistuen saajien lukumäärä jatkanee kasvuaan myös tulevina kuukausina. Yleisen asumistuen tarve kasvaa tällä hetkellä ennen kaikkea koronaepidemiasta johtuvien lomautusten ja irtisanomisten vuoksi.

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on kasvanut vuoden 2014 jälkeen voimakkaasti. Aluksi lukumäärää lisäsivät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys, joka nosti asumistuen tulorajoja. Voimakkain kasvu tapahtui elokuussa 2017, jolloin Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. 

Myös yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut opiskelijoiden ja lakimuutosten vuoksi selvästi. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.