Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 14.05.2018 - 09:58

Asumistukea saavien määrä jatkaa kasvuaan

Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 113 900 ruokakuntaa eli 36 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvuvauhti hidastui hieman edellisestä vuosineljänneksestä, mutta oli edelleen nopeaa.

Asumistuen saajien määrät jatkoivat voimakasta kasvuaan pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa, Uudellamaalla sekä koko maassa. Maaliskuun lopussa tukea sai Helsingissä 64 900 ruokakuntaa, Espoossa 18 600 ruokakuntaa, Vantaalla 16 800 ruokakuntaa ja KUUMA-kunnissa 13 200 ruokakuntaa. Koko maassa yleistä asumistukea sai 380 200 ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti. Viime vuonna kiihtynyttä kasvua selittää muun muassa se, että opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, kun opintotuen asumislisän maksaminen päättyi heinäkuussa. Aiempaa kasvusuuntausta selittänevät myös vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys nosti asumistuen tulorajoja.

 

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Myös asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.