Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 29.01.2018 - 10:16

Asumistukea saavien määrän kasvu kiihtyi opiskelijoiden vuoksi

Yleistä asumistukea sai viime vuodenvaihteessa Helsingin seudulla 114 300 ruokakuntaa. Tämä oli 39 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvuvauhti kiihtyi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, vaikka asumistuen saajien määrä oli silloinkin kasvanut jopa 34 prosenttia.

Asumistuen saajien määrät jatkoivat voimakasta kasvuaan pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa, Uudellamaalla sekä koko maassa. Viime vuodenvaihteessa tukea sai Helsingissä 65 200 ruokakuntaa, Espoossa 18 700 ruokakuntaa, Vantaalla 16 900 ruokakuntaa ja KUUMA-kunnissa 13 200 ruokakuntaa. Koko maassa yleistä asumistukea sai 381 500 ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti. Viime vuonna kiihtynyttä kasvua selittää muun muassa se, että opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, kun opintotuen asumislisän maksaminen päättyi heinäkuussa. Aiempaa kasvusuuntausta selittänevät myös vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys nosti asumistuen tulorajoja.

 

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvussa

Myös asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut jatkuvasti. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.