Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 24.05.2021 - 15:14

Asumistuen tarve edelleen edellisvuotta suurempi

Yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa Helsingin seudulla 129 100 ruokakuntaa, mikä oli selvästi enemmän (+13,5%) kuin vuotta aikaisemmin. Helsingissä yleistä asumistukea sai maaliskuun lopussa yli 72 000 (+12,7 % ed. vuoteen verrattuna), Espoossa 21 200 (+12 %) ja Vantaalla 20 700 (+20,2 %), KUUMA-kunnissa 14 800 (+11 %) ja koko maassa 402 800 (+7,5 %) ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien lukumäärä on noussut korona-aikana ennen kaikkea heikentyneen työllisyystilanteen vuoksi.

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on kasvanut vuoden 2014 jälkeen voimakkaasti. Aluksi lukumäärää lisäsivät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys, joka nosti asumistuen tulorajoja. Voimakkain kasvu tapahtui elokuussa 2017, jolloin Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. 

Myös yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut opiskelijoiden ja lakimuutosten vuoksi selvästi. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.