Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 16:13

Asumistukea saavia huomattavasti aiempaa enemmän

Yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa Helsingin seudulla 124 500 ruokakuntaa, mikä oli selvästi enemmän (+10%) kuin vuotta aikaisemmin. Helsingissä yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa lähes 70 000 (+11%), Espoossa 20 500 (+8%) ja Vantaalla 19 500 (+13%), KUUMA-kunnissa 14 400 (+9%) ja koko maassa 388 400 (+7%) ruokakuntaa.

Yleisen asumistuen tarve kasvaa tällä hetkellä ennen kaikkea koronaepidemiasta johtuvien lomautusten ja irtisanomisien vuoksi.

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvanut

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on kasvanut vuoden 2014 jälkeen voimakkaasti. Aluksi lukumäärää lisäsivät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys, joka nosti asumistuen tulorajoja. Voimakkain kasvu tapahtui elokuussa 2017, jolloin Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. 

Myös yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut opiskelijoiden ja lakimuutosten vuoksi selvästi. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.