Eurooppa-vertailu

Eurooppalaiset ovat tyytyväisiä kotikaupunkeihinsa

Euroopan komission tutkimuksen mukaan noin yhdeksän kymmenestä Euroopan pääkaupungeissa ja muutamissa muissa suuremmissa kaupungeissa asuvista on erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä kotikaupunkiinsa. Tyytyväisimmät asukkaat asuvat Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Zurichissa ja Gdanskissa. Helsingin asukkaista tyytyväisiä on 94 prosenttia.

Pohjoisen ja läntisen Euroopan kaupungeissa asuvat ovat eteläisempää Eurooppaa useammin tyytyväisiä. Tyytyväisten osuus oli kasvanut edellisten viiden vuoden aikana eniten Itä-Euroopassa. Pienemmissä alle miljoonan asukkaan kaupungeissa ollaan jonkin verran tyytyväisempiä kuin suuremmissa kaupungeissa.

Kaupunkilaisten hyvinvointia mittaavassa tutkimuksessa kysyttiin yleisen tyytyväisyyden lisäksi kaupunkien turvallisuudesta, avoimuudesta, liikenteestä, kulttuuripalveluista, terveydenhuollosta, viheralueista, melusta, ilmanlaadusta, paikallishallinnosta sekä työpaikan ja asunnon löytämisestä. Kaupunkien välillä havaittiin eroja näillä osa-alueilla.

Tiedot perustuvat Euroopan komission lokakuussa 2020 julkaisemaan raporttiin ja aineistoihin. Haastatteluja tehtiin 83 kaupungissa vuonna 2019. Haastateltuja oli yhteensä 58 100. Lisää tietoa tutkimuksesta: Report on the Quality of Life in European Cities, 2020.