Eurooppa-vertailu

Koronakriisi muutti liikkumista työpaikoille

Googlen kokoamat liikkumisen muutoksia kuvaavat raportit osoittavat, miten COVID-19 -toimet ovat vaikuttaneet ihmisten käynteihin esimerkiksi vapaa-ajanviettopaikoissa, ruokakaupoissa, puistoissa ja työpaikoilla.

Suurkaupunkiseuduilla oli toukokuun lopun arkipäivänä merkittävästi vähemmän työntekijöitä työpaikoillaan kuin alkuvuonna. Kyseisenä päivänä työpaikoilla olleiden lukumäärää verrataan aineistossa kunkin alueen perustasoon, joka on viiden viikon mediaani tammi–helmikuulta.

Uudenmaan työpaikoilla oli 40 prosenttia ja koko Suomen työpaikoilla 31 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin alkuvuonna. Paikalliset, päiväkohtaiset tekijät vaikuttavat liikkumiseen. Lontoon, Sofian ja Istanbulin seuduilla vain vajaa neljännes oli työpaikoillaan tarkastelupäivänä. Vähäistä liikkuvuutta Istanbulin alueella selittää neljän päivän karanteenin osuminen kyseiseen ajankohtaan. Sofian ja Lontoon seuduilla vietettiin kyseisenä päivänä kansallista vapaapäivää. Euroopan maat ovat käyttäneet poikkeustilanteen hallintaan erilaisia keinoja ja ne ovat myös eri vaiheissa epidemiaa. Esimerkiksi Rooman seudulla näkyvät jo Italian kuun lopussa tekemät liikkumisrajoitusten lievennykset.

Google kerää anonymisoidut sijaintitiedot henkilöiltä, jotka ovat sallineet sijaintihistoriansa tallentamisen. Lisää tietoa: Muutokset ihmisten liikkumisessa -raportit.