Eurooppa-vertailu

Helsinki menestyi älykaupunkivertailussa
Helsinki sijoittui eurooppalaisista kaupungeista viidenneksi IMD:n (World Competitiveness Center, Smart City Observatory) ja SUTD:n (Singapore University of Technology and Design) laatimassa maailmanlaajuisessa Smart City Index 2019 -vertailussa. Vertailun kärjessä olivat Zürich, Oslo, Geneve ja Kööpenhamina. Tukholma sijoittui kuudenneksitoista. Euroopasta vertailussa oli pisteytetty 39 kaupunkia.
Muista älykaupunkivertailuista poiketen Smart City Index keskittyy asukkaiden asenteisiin ja kokemuksiin siitä, miten teknologiset ratkaisut tukevat asumista ja hyvää elämää. Indeksi painottaa asukkaiden näkökulmaa pelkkien teknologisten edistysaskeleiden arvioinnin sijaan. Jokaisesta kaupungista kartoitettiin 120 satunnaisesti valitun asukkaan näkemyksiä oman kaupunkinsa infrastruktuurista ja digitaalisesti tuotetuista palveluista. Helsingissä digitaaliset toteutukset ovat vastaajien mukaan helpottaneet ja nopeuttaneet erityisesti julkisen liikenteen aikataulujen selaamista ja lippujen hankkimista, kierrättämistä, työnhakua ja henkilötodistusten hakemista sekä edistäneet tietotekniikan opetusta kouluissa.
Kaupungit pisteytettiin vertailussa sen mukaan, miten digitaalisissa ratkaisuissa on huomioitu ympäristön terveellisyys ja turvallisuus, liikkuminen, vapaa-ajan palvelut, koulutus- ja työmahdollisuudet sekä hallinnon kehittäminen.