Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui edelleen vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tuotanto oli heinä-syyskuussa arvion mukaan yli 5 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden alkupuoliskolla tuotanto lisääntyi noin 3 prosenttia. Koko maan tuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä yli 2 prosenttia edellisvuodesta.  

Yritysten liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa teollisuudessa, rakentamisessa, informaatio- ja viestintäalalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. 

Valokiilassa

Juha Tiuraniemi

Kauppakeskukset kaupan murroksessa

Isojen kauppakeskushankkeiden myötä julkisuudessa on käyty lisääntyvässä määrin keskustelua kauppakeskusliiketoiminnan kestävyydestä ja kaupan murroksesta.

Kauppakeskustoimiala on Suomessa kansainvälisesti mitattuna nuori. Toimiala syntyi noin kolmekymmentä vuotta sitten, kun kuusikymmentäluvun lähiöostareista siirryttiin pääkaupunkiseudulla muotiketjujen ankkuroimiin kauppakeskuksiin. Samalla siirryttiin kokoluokkaa suurempiin yksiköihin, joissa uutta aiempaan oli katettu keskusaukio ja katetut käytävät – lämmin katutila, joka oli helposti myös autolla saavutettavissa laajoine pysäköintilaitoksineen.

Ensimmäiset modernit kauppakeskukset Helsingissä olivat Forum ja Itäkeskus. Merkillepantavaa on se, että kumpikin näistä on jo kokenut täysimittaisen saneerauksen ja tilojen vähintään kaksinkertaistumisen avausvuoteen nähden. Nyt olemmekin siirtyneet kauppakeskusevoluution kolmanteen vaiheeseen, jossa kauppakeskusten kasvu perustuu perinteisen vähittäiskaupan sijaan palveluille ja viihteelle. Tässä artikkelissa avaan tunnuslukujen kautta sekä kauppakeskusmarkkinan muutosta pääkaupunkiseudulla että näkemyksiäni toimialaan vaikuttavista keskeisimmistä trendeistä.