Omistusasuntojen ostoaikomukset

Viimeksi päivitetty 15.05.2020 - 11:10

Monilla kuluttajilla asunnon ostoaikeita helmikuussa 2020

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan helmikuussa 2020 noin 14,9 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista suunnitteli ostavansa varmasti tai mahdollisesti asunnon seuraavan 12 kuukauden aikana. Koko maassa asunnon ostamista suunnittelevien osuus kuluttajista oli vain hieman tätä pienempi, noin 14,4 prosenttia. Asunnonostoaikeissa olevien osuus kaikista vastaajista ei ole juurikaan muuttunut viime helmikuuta edeltävän vuoden aikana, mutta useamman vuoden aikavälillä näyttää siltä, että asunnon ostoa suunnitteli ainakin vielä helmikuussa 2020 selvästi useampi vastaaja kuin koko 2000-luvulla keskimäärin. Koronakriisi ei ollut vielä alkanut Suomessa tiedonkeruun toteuttamisaikana.

Huom! Asunnon ostoaikomuksia kuvaavat luvut eivät ole vertailukelpoisia enää 5/2019 jälkeen sitä edeltäviin lukuihin tilastoinnissa tapahtuneiden uudistusten vuoksi.

Omistusasuntojen ostoaikomukset

  • Ajankohtaa 5/2019 edeltävät luvut eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastoinnissa tapahtuneiden uudistusten johdosta.
  • Kuluttajien omistusasuntojen ostoaikomukset seuraavan 12 kuukauden aikana
  • Osuus kotitalouksista, jotka aikovat varmasti tai mahdollisesti ostaa asunnon seuraavan vuoden aikana
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus