Yritysten aloitukset

Viimeksi päivitetty 17.09.2020 - 17:15

Helsingin seudulla perustettiin alkuvuodesta paljon uusia yrityksiä

Helsingin seudulla perustettiin vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 4 350 uutta yritystä. Uusia yrityksiä perustettiin selvästi enemmän kuin yhtenäkään aiempana vastaavana vuosineljänneksenä seuranta-ajan alusta eli vuodesta 2005 alkaen. Suurin osa uusista yrityksistä perustettiin palvelualoille, mutta myös uusien teollisuusyritysten määrä (148) oli suurempi kuin aiempina vuosina tai vuosineljänneksinä.

Koko maassa uusia yrityksiä perustettiin edellisiä vuosia enemmän

Koko maassa perustettiin uusia yrityksiä tammi-maaliskuussa 2020 lähes 12 000 kappaletta. Uusien yritysten lukumäärä on suurin kvartaalikohtainen lukema 15 vuoteen. Viimeksi edes likimain yhtä korkeisiin lukemiin päästiin alkuvuodesta 2008. Erityisen suuri suhteellinen lisäys tapahtui liike-elämän palveluita tarjoavissa yrityksissä. Pääpiirteissään uusien yritysten toimialajakauma oli samankaltainen koko maassa ja Helsingin seudulla.