Yritysten aloitukset

Viimeksi päivitetty 15.03.2021 - 16:47

Helsingin seudulla uusia yrityksiä perustettiin vilkkaaseen tahtiin

Helsingin seudulla perustettiin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä noin 3 400 uutta yritystä. Määrä on koronasta huolimatta vain kymmenkunta prosenttia edellisvuoden kolmannen neljänneksen aloittaneiden yritysten määrää pienempi. Toimialoittain tarkasteltuna uusia yrityksiä syntyi sekä edellisvuotta että edellistä vuosineljännestä enemmän kaupan alalla ja liike-elämän palveluissa.

Kaiken kaikkiaan aloittavien yritysten määrä on ollut pääsääntöisesti loivassa kasvussa ainakin vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2020 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä on perustettu jo yhtä paljon uusia yrityksiä kuin vuonna 2010 yhteensä. Vuoden kolmannella kvartaalilla perustettujen uusien yritysten määrä on Helsingin seudulla toiseksi suurin vuoden 2005 jälkeen – vain vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä perustettiin enemmän yrityksiä.

Myös koko maassa uusia yrityksiä perustettiin runsaasti

Koko maassa uusia yrityksiä perustettiin heinä–syyskuussa yhteensä 9 320 kappaletta. Aloittavien yritysten määrä on pitkään (yli 15 vuotta) jatkuneessa trendinomaisessa kasvussa niin koko maassa kuin Helsingin seudullakin. Koko maassa teollisuusyritysten osuus kaikista aloittavista yrityksistä on hieman suurempi kuin Helsingin seudulla ja vastaavasti uusien liike-elämän palveluja tarjoavien aloittavien yritysten osuus on hieman pienempi. Toimialakohtaiset erot eivät kuitenkaan ole kovin suuria.