Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Viimeksi päivitetty 16.03.2020 - 11:25

Tuotannon kasvu jatkui Helsingin seudulla vuoden 2019 lopussa

Helsingin seudun tuotanto kasvoi vahvasti vuoden 2019 loppuun asti. Arvion mukaan tuotannon volyymi nousi loka-joulukuussa 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Helsingin seudulla ei tapahtunut vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävää kasvun hidastumista kuten koko maassa, jossa kasvua oli vain 0,4 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Helsingin seudun kasvu perustui sekä jalostus- että palvelualoihin. Teollisuudessa (erityisesti sähkö- ja elektroniikka) ja rakennusalalla tuotanto nousi merkittävästi edellisvuodesta. Myös informaatiopalveluissa, liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa talous kasvoi edelleen nopeasti. Sen sijaan kaupassa, kuljetusalalla ja kotitalouksien palveluissa kasvu hidastui.           

 

Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

  • Ennakollinen tieto
  • Muutos (%) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
  • Helsingin seutu ja koko maa
  • Helsingin seudulla palveluiden osuus toimialarakenteessa suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva teollisuus ja rakentaminen hallitsevat suhdannevaihteluita

Lähde: Kaupunkitutkimusta TA Oy ja Tilastokeskus