Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Viimeksi päivitetty 15.06.2018 - 12:25

Tuotannon kasvu hidastui hieman

Helsingin seudun tuotannon kasvu hidastui hieman kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli tammi–maaliskuussa arvion mukaan 2 % korkeammalla tasolla. Koko maan tuotanto kasvoi arvion mukaan hieman nopeammin. Vaikka Helsingin seudun tuotannon kasvu hidastui, liiketoiminnan kehitys oli vahvaa vuoden alussa lähes kaikilla aloilla. Hintojen samanaikainen nousu kuitenkin heikensi seudun tuotannon reaalista kasvua. Helsingin seudun keskeisistä toimialoista suhdannekehitys jatkui tammi–maaliskuussa vahvana rakennusalalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa sekä kaupan alalla. Myös teollisuuden liiketoiminnan kasvu jatkui.

Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

  • Ennakollinen tieto
  • Muutos (%) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
  • Helsingin seutu ja koko maa
  • Helsingin seudulla palveluiden osuus toimialarakenteessa suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva teollisuus ja rakentaminen hallitsevat suhdannevaihteluita

Lähde: Kaupunkitutkimusta TA Oy ja Tilastokeskus