Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Viimeksi päivitetty 07.10.2019 - 19:44

Tuotannon kasvu jatkui

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui vahvana koko alkuvuoden ajan. Tuotanto oli huhti-kesäkuussa arvion mukaan 4 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotanto kasvoi 3 prosenttia. Koko maan tuotanto kasvoi toisella vuosineljänneksellä runsaan prosentin edellisvuodesta.  

Liiketoiminnan kasvu jatkui alkuvuonna lähes kaikilla aloilla. Jalostusaloilla sekä teollisuuden että rakentamisen liikevaihdon kasvu oli edelleen vahvaa. Palvelualoilla liikevaihto kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

 

Helsingin seudun tuotannon aineiston aikasarjassa on katkos I/2018 ja sitä uudemmat luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempiin kasvulukuihin. Tämä johtuu lähdeaineiston muutoksesta Tulorekisterin käyttöönoton myötä.

 

Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

  • Ennakollinen tieto
  • Muutos (%) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
  • Helsingin seutu ja koko maa
  • Helsingin seudulla palveluiden osuus toimialarakenteessa suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva teollisuus ja rakentaminen hallitsevat suhdannevaihteluita

Lähde: Kaupunkitutkimusta TA Oy ja Tilastokeskus