Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 19.11.2019 - 13:06

Kuluttajien luottamus myönteiseen talouskehitykseen yhä heikentynyt

Tilastokeskuksen lokakuun kuluttajabarometrin tiedot osoittavat kuluttajien luottamuksen talouskehitykseen heikentyneen. Pääkaupunkiseudun kuluttajien luottamusta kuvaava saldoluku sai  lokakuussa arvon -3,2 (syyskuussa -1,3). Koko maan kuluttajilla se oli -6,6 (syyskuussa -4,2). Tilanne kääntyi pääkaupunkiseudulla heikkenevään suuntaan kesän alussa. Koko maassa luottamus on ollut samaa luokkaa jo kesäkuusta lähtien, mutta lokakuussa se oli aiempaakin heikompaa.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori sai lokakuussa arvon -11,5 (syyskuussa -15,5).  Kyseinen saldoluku kuvaa pääkaupunkiseudun kuluttajien oletuksia sekä työllisyystilanteen että koko maan talouden kehityksestä. Saldoluku kääntyi heinäkuussa aiempaa huomattavasti alhaisemmaksi. Pääkaupunkiseudulla kuluttajien mikroindikaattorin saldoluku sai lokakuussa arvon 23,7 (syyskuussa 35,6), joka kertoo sekin heikkenevästä luottamuksesta.  Kyseinen arvo kuvaa yhdellä luvulla kuluttajien tulevaisuuden näkemyksiä sekä oman talouden että säästämismahdollisuuksien kehityksestä.

Ajankohtaa 5/2019 aiemmat saldoluvut eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa haastatteluun mukaan otettavien määrän ja iän suhteen eikä myöskään haastattelumenetelmien uudistusten vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Huom! Kuluttajien luottamusta kuvaavat saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 
  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus