Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 06.05.2019 - 10:07

Kuluttajien kokonaisluottamus laskenut viime vuosien huippulukemista selvästi

Kuluttajilla oli viime vuoden alkupuolella vahva luottamus talouden myönteiseen kehitykseen. Loppuvuodesta 2018 ja tänä vuonna luottamus on kuitenkin jonkin verran hiipunut sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun kyselyssä saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon 17,0 (maaliskuussa 17,1). Vuosi sitten huhtikuussa luku oli selvästi korkeampi, noin 27. Koko maassa saldoluku oli huhtikuussa 15,7 (maaliskuussa 16,1), ja vuotta aiemmin noin 23. Luottamus koko maassa on siis hivenen pääkaupunkiseutua alempi, mutta odotusten lasku on viime aikoina ollut hivenen nopeampaa pääkaupunkiseudulla. Vaikka luottamus onkin laskenut vuosien 2017 ja 2018 huippulukemista, luottamus on yhä sekä pääkaupunkiseudulla että koko massa kuluvan vuosikymmenen keskiarvoa korkeampi.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori, joka kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä, sai pääkaupunkiseudulla huhtikuussa arvon 1,4 (maaliskuussa 1,0). Kyseinen saldoluku oli vuosina 2017 ja 2018 poikkeuksellisen korkea, mutta putosi voimakkaasti vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Viimeksi saldoluku on ollut nollan tuntumassa kesällä 2016. Pääkaupunkiseudun kuluttajien odotukset liittyen heidän omaan talouteensa ja säästämismahdollisuuksiinsa olivat valoisammat. Näitä kuvaava mikroindikaattori pysytteli huhtikuussa korkealla tasollaan, saaden pääkaupunkiseudulla arvon 32,6 (maaliskuussa 33,2).

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri