Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 12.02.2020 - 11:42

Kuluttajilla ei vahvaa luottamusta myönteiseen talouskehitykseen

Tilastokeskuksen tammikuun kuluttajabarometrin tiedot osoittavat kuluttajien luottamuksen talouskehitykseen olevan edelleen melko heikkoa. Pääkaupunkiseudun kuluttajien luottamusta kuvaava saldoluku sai tammikuussa arvon 1,9 (joulukuussa 2019 -2,3). Tammikuun 2020 lukema on kuitenkin paras sitten viime kesän, jolloin saldoluku painui negatiiviseksi ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Koko maan kuluttajilla saldoluku oli tammikuussa -4,6 (joulukuussa -4,2), eikä muutosta parempaan ole ollut vielä nähtävissä samalla tavalla kuin pääkaupunkiseudulla.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Makro- ja mikroindikaattorit - Luottamus omaan ja koko maan talouteen hieman vahvistunut

Makroindikaattori sai tammikuussa arvon -7,2 (joulukuussa 2019 -9,3). Kyseinen saldoluku kuvaa pääkaupunkiseudun kuluttajien oletuksia sekä työllisyystilanteen että koko maan talouden kehityksestä. Se kääntyi heinäkuussa huomattavasti aiempaa alhaisemmaksi, mutta on parantunut syyskuusta 2019, jolloin saldoluku oli -15,5. 

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien mikroindikaattorin saldoluku sai tammikuussa arvon 34,0 (joulukuussa 29,1), Mikroindikaattorin saldoluku vaihtelee huomattavasti enemmän kuin makroindikaattorin saldoluku. Se vaihdellut kesäkuun 2019 jälkeen välillä 23,7–35,7.  Kyseinen arvo kuvaa yhdellä luvulla kuluttajien tulevaisuuden näkemyksiä sekä käsityksiä heidän oman taloutensa ja säästämismahdollisuuksiensa kehityksestä.

Ajankohtaa 5/2019 aiemmat saldoluvut eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa haastatteluun mukaan otettavien määrän ja iän suhteen eikä myöskään haastattelumenetelmien uudistusten vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Huom! Kuluttajien luottamusta kuvaavat saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 
  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus