Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 13.08.2019 - 12:06

Kuluttajien vahva luottamus myönteiseen talouskehitykseen hiipunut

Kuluttajilla on ollut parin viime vuoden aikana jopa ennätyksellisen vahva luottamus talouden myönteiseen kehitykseen, mutta kuluvan vuoden puolivälissä ei enää tilanne ollut sama. Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamusta kuvaava indikaattori sai heinäkuussa arvon 0,7 ja koko maassa oltiin jopa tätäkin kielteisempiä näkemyksissä, sillä indikaattori sai arvon -3,9.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Makro- ja mikroindikaattorit

Mikroindikaattorilla kuvataan kuluttajien näkemyksiä omasta talouskehityksestä eli mahdollisuudesta säästää seuraavan 12 kuukauden aikana sekä oman taloustilanteen kehittymisestä. Mikroindikaattori sai heinäkuussa pääkaupunkiseudulla arvon 35,7. Se oli hieman enemmän kuin kesäkuussa Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus-tilaston tiedustelussa. Makroindikaattori puolestaan kuvaa kuluttajien näkemyksiä tulevasta koko maan talouskehityksestä ja myös työttömyyden kehityksestä. Heinäkuussa pääkaupunkiseudun kuluttajien näkemyksiä kuvaava makroindikaattori sai arvon -10,3. Etenkin luottamus  maan taloustilanteeseen 12 kuukauden kuluttua oli aiempaa synkempi, samoin työttömyystilanteessa ounasteltiin heikkenemistä.

Ajankohtaa 5/2019 aiemmat saldoluvut eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisten uudempien lukujen kanssa haastatteluun mukaan otettavien määrän ja iän suhteen eikä myöskään haastattelumenetelmien uudistusten vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Huom! Kuluttajien luottamusta kuvaavat saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 
  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus