Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 27.08.2018 - 14:40

Kuluttajilla edelleen vahva luottamus myönteiseen talouskehitykseen

Kuluttajilla on ollut viime aikoina jopa ennätyksellisen vahva luottamus talouden myönteiseen kehitykseen ja luottamus jatkuu edelleen vahvana Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Tosin ennätysluvuista on tultu hieman alaspäin ja saldoluvut vastaavat syksyn 2010 huippuarvoja. Pääkaupunkiseudulla talouden kehitystä kuvaava kuluttajien luottamusindikaattori sai kesäkuussa arvon 27,7 ja heinäkuussa 25,6. Koko maassa arvo oli kesäkuussa 23,0 ja heinäkuussa 22,0. Perinteisesti pääkaupunkiseudun kuluttajat ovat olleet oletuksissaan myönteisempiä kuin kuluttajat koko maassa.

Makro- ja mikroindikaattorit

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien mikroindikaattorin saldoluku sai heinäkuussa arvon 35,0. Luku kuvaa yhdellä luvulla kuluttajien tulevaisuuden näkemyksiä sekä oman talouden että säästämismahdollisuuksien kehityksestä. Makroindikaattori sai heinäkuussa arvon 16,3.  Kyseinen saldoluku kuvaa kuluttajien oletuksia sekä työllisyystilanteen että koko maan talouden kehityksestä. Saldoluku on ollut ennätyskorkealla pitkään ja alkuvuoden huippuarvojen jälkeen ne ovat hieman laskeneet.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri