Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 08.02.2021 - 09:15

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni syksyllä

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen parani jyrkästi tammikuussa ja nousi pääkaupunkiseudulla jopa positiiviseksi (+2,6). Myös koko maassa oli luottamus oli vahvassa nousussa, vaikka jäikin vielä tammikuussa hieman negatiiviseksi (-0,9). Tämä kehitys kertoo, että kuluttajat alkavat uskoa sekä oman taloutensa että koko maan talouden olevan kääntymässä nykyistä parempaan suuntaan. Suurin yksittäinen tulevaisuudenuskoa lisäävä tekijä on luultavasti ollut koronarokotusten alkaminen. Totta onkin, että jos pandemia saadaan nyt kuriin, myös talous alkaa elpyä.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori, joka kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä, sai pääkaupunkiseudulla tammikuussa arvon -9,4. Viime syksyyn (syys-joulukuun keskiarvo -24,0) verrattuna odotukset ovat parantuneet selvästi, eivätkä näkymät ole olleet yhtä myönteiset koronapandemian puhkeamisen jälkeen. Kuluttajien taloutta koskeviin kasvuodotuksiin näyttävät vaikuttavan erityisesti koronaviruksen eteneminen ja sen vaikutukset talouskehitykseen.

Kuluttajien omaa taloutta ja henkilökohtaisia säästämismahdollisuuksia kuvaava mikroindikaattori oli tammikuussa selvässä nousussa. Sen saama arvo 36,8 on korkeampi kuin kertaakaan puolitoistavuotisella tarkastelujaksolla. Tässä on kuitenkin huomattava, että kun kuluttajilta kysytään näkemyksiä talouden tilanteen muutoksista seuraavan 12 kuukauden aikana, on otettava huomioon myös aineistonkeruuhetken aikainen lähtötaso, joka oli nyt heikko. Tämäkin huomioon ottaen kuluttajien luottamukseen liittyvät mittarit viittavat nyt siihen, että talouden odotetaan kääntyvän jo nousuun.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Huom! Kuluttajien luottamusta kuvaavat saldoluvut ennen 5/2019  eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastossa tehtyjen uudistusten vuoksi. 
  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus