Kuluttajien luottamusindikaattori

Viimeksi päivitetty 20.02.2019 - 17:58

Kuluttajien kokonaisluottamus hiipui hieman

Kuluttajilla oli viime vuonna jopa ennätyksellisen vahva luottamus talouden myönteiseen kehitykseen. Luottamus on vieläkin vahva, vaikka pääkaupunkiseudulla  se onkin hivenen heikentynyt. Tammikuun kuluttajabarometrin tiedustelussa saldoluku sai arvon 18,7 (joulukuussa 20,4). Vuosi sitten se oli  ollut pääkaupunkiseudulla noin 30. Koko maassa saldoluku oli tammikuussa 17,2, joka toki on vielä huomattavasti pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Pääkaupunkiseudusta poiketen koko maassa saldoluku oli tammikuussa korkeampi kuin joulukuussa.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori sai tammikuussa arvon 1,3 (joulukuussa 6,1).  Kyseinen saldoluku kuvaa pääkaupunkiseudun kuluttajien oletuksia sekä työllisyystilanteen että koko maan talouden kehityksestä. Saldoluku on ollut ennätyskorkealla pitkään, mutta lokakuussa luottamus miltei romahti. Pääkaupunkiseudulla kuluttajien mikroindikaattorin saldoluku sai tammikuussa arvon 36,2 (joulukuussa 34,7), joka kertoo vahvasta luottamuksesta.  Kyseinen arvo kuvaa yhdellä luvulla kuluttajien tulevaisuuden näkemyksiä sekä oman talouden että säästämismahdollisuuksien kehityksestä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamus koko maan ja oman talouden tulevaan kehitykseen

  • Makroindikaattori: kuluttajien näkemys Suomen talouden ja työllisyyden tilanteesta 12 kuukauden kuluttua
  • Mikroindikaattori: kuluttajien näkemys omasta taloustilanteesta ja säästämismahdollisuuksista 12 kuukauden kuluttua
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri