Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 25.02.2019 - 13:01

Työllisyystilanteen paranemiseen ei enää luoteta entiseen tapaan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin haastatteluissa kuluttajien oletukset työllisyystilanteen muutoksesta vaihtuivat aiempaa kielteisimmiksi viime vuoden lokakuussa. Loppuvuodesta ne olivat jälleen pääkaupunkiseudulla valoisammat, mutta tammikuussa näkemykset olivat jälleen aiempaa synkemmät. Pääkaupunkiseudulla 17 prosenttia kuluttajista oletti työttömiä olevan vuoden kuluttua enemmän ja 29 prosenttia oletti lukumäärän olevan tiedusteluhetkeä pienemmän. Noin joka toinen oletti määrän säilyvän ennallaan. Koko maassa joka kolmas oletti heitä olevan vähemmän ja joka viides enemmän. Oletuksia työttömien lukumäärästä ensi vuoden tammikuussa kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla 6,0 (joulukuussa 12,3) ja koko maassa 6,2 (joulukuussa 6,5).

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri