Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 06.05.2019 - 10:09

Kuluttajien usko työttömyyden vähenemiseen hiipunut

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun kyselyssä noin 23 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista odotti työttömiä olevan 12 kuukauden kuluttua hieman enemmän, ja noin 35 prosenttia odotti työttömiä olevan hieman vähemmän. Koko maassa odotukset olivat samankaltaiset: 22 prosenttia odotti työttömyyden kasvavan, ja 34 prosenttia laskevan nykyisestä. Noin 40 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista odotti työttömyyden pysyvän ennallaan, kun koko maassa vastaava osuus oli 42 prosenttia. Työttömyystilannetta koskevia odotuksia kuvaava saldoluku oli huhtikuussa pääkaupunkiseudulla 6,2 (maaliskuussa 5,3) ja koko maassa 5,4 (joulukuussa 6,3). Vuotta aiemmin saldoluvut olivat selvästi korkeammat, pääkaupunkiseudulla 23,9 ja koko maassa 21,6.

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri