Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 29.10.2018 - 16:26

Työllisyystilanteen paranemiseenkaan ei enää luoteta

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin haastatteluissa kuluttajien oletukset työllisyystilanteen paranemisesta vaihtuivat aiempaa myönteisimmiksi noin vuosi sitten ja tämän vuoden huhtikuussa ne olivat ennätyskorkealla. Tämän jälkeen odotukset ovat hieman heikentyneet ja lokakuussa näkemykset vaihtuivat aiempaa huomattavasti synkemmiksi. Lokakuussa joka kolmas pääkaupunkiseudun kuluttajista ennakoi, että työttömiä tulee olemaan 12 kuukauden kuluttua tiedusteluajankohtaa hieman vähemmän. Koko maassa tämän näkemyksen omasi hieman suurempi osuus kuluttajista. Joka neljäs kuluttaja oletti työttömiä olevan vuoden kuluttua  tiedusteluajankohtaa enemmän ja koko maan kuluttajista joka viides omasi saman näkemyksen. Työttömyyskehitystä kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla lokakuussa 5,8 (syyskuussa 17,2) ja koko maassa 8,4 (syyskuussa 14,5).  

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri