Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 13.08.2019 - 11:56

Kuluttajilla enemmän luottamusta työttömyyden kasvuun kuin sen vähenemiseen

Pääkaupunkiseudulla joka kolmas kuluttaja olettaa työttömiä olevan enemmän 12 kuukauden kuluttua kuin heinäkuussa. Koko maassa sen sijaan kuluttajat olivat hieman myönteisempiä näkemyksissään. Sekä koko maassa että pääkaupunkiseudulla 45 prosenttia kuluttajia olettaa työttömien määrän säilyvän ennallaan. Pääkaupunkiseudulla joka viides odottaa työttömien määrän olevan vähäisempi 12 kuukauden kuluttua. Koko maassa tämän näkemyksen omaavia kuluttajia oli neljä sadasta.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

 

 

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastoinnissa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus