Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 07.08.2018 - 10:57

Kuluttajien luottamus työllisyystilanteen paranemiseen edelleen vahva

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin haastatteluissa kuluttajien oletukset työllisyystilanteen paranemisesta vaihtuivat aiempaa myönteisimmiksi noin vuosi sitten ja tämän vuoden huhtikuussa ne olivat ennätyskorkealla. Tämän jälkeen odotukset ovat hieman heikentyneet. Heinäkuussa 48 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista ennakoi, että työttömiä tulee olemaan 12 kuukauden kuluttua tiedusteluajankohtaa vähemmän. Koko maassa joka toisella kuluttajalla oli samanlainen näkemys. Sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa noin joka kolmas kuluttaja oletti työttömiä olevan yhtä paljon. Heinäkuussa koko maan kuluttajat olivat tavanomaisesta poiketen pääkaupunkiseudun kuluttajia luottavaisempia työllisyystilanteen myönteiseen kehitykseen, sillä saldoluku oli pääkaupunkiseudulla 17,5 ja koko maassa 19,3.

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri