Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 14.05.2018 - 14:40

Kuluttajien luottamus työllisyystilanteen paranemiseen ennätyksellisen vahva

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin haastatteluissa kuluttajien oletukset työllisyystilanteen paranemisesta vaihtuivat aiempaa myönteisimmiksi vuosi sitten ja tämän vuoden huhtikuussa  ne olivat ennätyskorkealla. Edellisen kerran yhtä vahvoja oletuksia työllisyystilanteen paranemisesta oli ollut 11 vuotta sitten. Tämän vuoden huhtikuussa 58 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista ennakoi, että työttömiä tulee olemaan 12 kuukauden kuluttua tiedusteluajankohtaa vähemmän. Koko maassa 54 prosentilla kuluttajista oli samanlainen näkemys. Sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa noin joka kolmas kuluttaja oletti työttömiä olevan yhtä paljon. Huhtikuussa pääkaupunkiseudun kuluttajat olivat koko maan kuluttajia luottavaisempia työllisyystilanteen myönteiseen kehitykseen, sillä saldoluku oli pääkaupunkiseudulla 23,9 ja koko maassa 21,6.

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri