Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 16.11.2020 - 11:15

Kuluttajat arvelevat työllisyystilanteen heikkenevän lähiaikoina

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin lokakuun kysely osoittaa, että useimmat kuluttajat uskovat Suomen työllisyystilanteen heikkenevän seuraavien 12 kuukauden aikana. Kyselyssä saatujen vastausten jakauma antaa saldoluvuksi pääkaupunkiseudulla -42,3 ja koko maassa -45,5. Nämä lukemat ovat selvästi kesän lukuja (noin -20) alhaisemmat, mutta kevään lukuihin (noin -55) verrattuna hieman paremmat. Kuluttajat odottavat työllisyystilanteen heikkenevän lähiaikoina. Heidän nopeasti muuttuviin odotuksiinsa voivat vaikuttaa koronakriisi ja siihen liittyvä uutisointi sekä ehkä myös yleisesti epävarma taloustilanne.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastoinnissa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus