Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 10.06.2020 - 09:48

Kuluttajat uskovat työllisyystilanteen heikkenevän

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun kysely osoittaa, että kuluttajat odottavat Suomen työllisyystilanteen heikkenevän seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastausjakaumaa kuvaava saldoluku osoittaa sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa saldolukua -55. Tämä arvo on samaa luokkaa kuin esimerkiksi finanssikriisin aikoina joulukuussa 2008. Tulevaa työllisyystilannetta koskevat odotukset ovat nyt alimmalla tasollaan ainakin 25 vuoteen.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastoinnissa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus