Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 19.08.2020 - 09:59

Kuluttajat uskovat edelleen työllisyystilanteen heikkenevän

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuun kysely osoittaa, että monet kuluttajat odottavat Suomen työllisyystilanteen edelleen heikkenevän seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastausjakauma osoittaa pääkaupunkiseudulla saldolukua -23,2 ja koko maassa lukemaa -19,6. Huolimatta heikoista luvuista odotukset ovat kuitenkin kääntyneet selvästi huhtikuuta paremmiksi. Tuolloin lukemat olivat sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa -55. Heinäkuussa 56 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista arvelee työttömiä olevan vuoden kuluttua joko vähän tai selvästi enemmän ja noin joka neljäs olettaa työttömien määrän vähenevän seuraavien 12 kuukauden kuluessa.

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää vuoden 2019 toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eivätkä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastoinnissa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus