Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Viimeksi päivitetty 12.02.2020 - 13:33

Työllisyystilanteen paranemiseen luotetaan aiempaa vähemmän

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin haastatteluissa kuluttajien oletukset työllisyystilanteen muutoksesta alkoivat vaihtua aiempaa kielteisimmiksi viime heinäkuussa. Sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa vastaajat olettavat työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Pääkaupunkiseudulla joka kolmas kuluttaja oletti työttömiä olevan vuoden kuluttua enemmän ja lähes joka viides oletti lukumäärän olevan tiedusteluhetkeä pienemmän. Vastaajista 44 prosenttia oletti työttömien määrän säilyvän ennallaan. Koko maassa joka viides oletti työttömiä olevan vähemmän ja vähän alle kaksi viidestä enemmän. Odotuksia työttömien lukumäärästä vuoden kuluttua kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla -9,6 (joulukuussa 2019 -8,2) ja koko maassa -10,9 (joulukuussa -10,2).

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamusindikaattorin tiedonkeruumenetelmää kuluvan vuoden toukokuussa, joten arvot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin lukuihin. Haastateltavien ikäluokitus hieman muuttui, samoin otoskoko supistui jonkin verran. Tietosisältö on myös suppeampi ja kaikki kysymykset kohdistuvat henkilöön itseensä, eikä enää hänen kotitalouteensa. Uuden luottamusindikaattorin osatekijät ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

 

 

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Huom! Saldoluvut ennen 5/2019 eivät ole vertailukelpoisia sen jälkeisiin uudempiin lukuihin tilastoinnissa tehtyjen uudistusten vuoksi.
  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajien luottamus