Kuluttajien luottamusindikaattori

Pääkaupunkiseudun kuluttajien luottamusindikaattori on lievässä laskussa syksyyn 2021 verrattuna, mutta silti korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pienen otoskoon vuoksi pääkaupunkiseudun luvut vaihtelevat kuukausittain melko paljon, mutta satunnaista vaihtelua tasaavalla kolmen kuukauden liukuvalla keskiarvolla mitattuna marras-tammikuun luottamusindikaattorin arvo oli hieman yli neljä, kun se loppukesällä ja alkusyksystä oli noin kymmenen. Indikaattorin positiivinen arvo kertoo edelleen kuluttajien lievästi myönteisistä talouteen kohdistuvista odotuksista. Pääkaupunkiseudulla kuluttajien odotukset ovat säännönmukaisesti myönteisemmät kuin koko maassa keskimäärin (-2). Kuluttajien luottamus näyttää vaihtelevan varsin selvästi koronapandemian etenemisen ja siihen liittyvien rajoitusten muuttumisen myötä.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori, joka kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä, kääntyi syksyllä 2021 laskuun. Makroindikaattorin arvo on liukunut lievästi negatiiviseksi (-3) alkusyksyn positiivisista odotuksista (noin +10). Koronatilanteen heikentyminen ja pandemiaan liittyvien rajoitusten käyttöön ottaminen selittänevät suurimman osan tapahtuneesta muutoksesta.

Kuluttajien omaa taloutta ja säästämismahdollisuuksia kuvaavan mikroindikaattorin arvo on pysynyt syksystä 2021 alkaen käytännössä ennallaan. Mikroindikaattorin arvo oli tämän vuoden tammikuussa +33,5, eli käytännössä sama kuin edelliset viisi kuukautta. Sekä säästämismahdollisuuksiin että oman talouden yleisempään kehitykseen liittyvät odotukset ovat siis edelleen vahvasti positiiviset.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä