Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni selvästi keväällä 2022

Pääkaupunkiseudun kuluttajien luottamusindikaattori laski huhtikuussa 2022 alimmalle tasolleen sitten koronakriisin kovimman rajoitusvaiheen keväällä 2020. Lasku alkoi heti Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Maaliskuussa kuluttajien luottamusindikaattorin arvo aleni kuukaudessa 8,6:sta yli 10 pistettä lukuun -3,3. Huhtikuussa lasku jatkui edelleen hieman loivempana -5,7:ään. Koko maassa arvot olivat vielä alhaisemmat: maaliskuussa -10,5 ja huhtikuussa -11,7. Pääkaupunkiseudulla kuluttajien odotukset talouskehityksestä ovat säännönmukaisesti myönteisemmät kuin koko maassa keskimäärin

Kuluttajien luottamusindikaattorin positiivinen arvo helmikuussa 2022 kertoi kuluttajien vahvasta uskosta talouden myönteiseen kehitykseen. Luottamuksen nopea lasku heti Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen kertoo epävarmuuden kasvusta. Talouden kehitystä koskeviin odotuksiin on voinut sodan lisäksi vaikuttaa myös alkuvuodesta lisääntynyt uutisointi, jossa talouden epävarmuuksia ja huonoja talousuutisia on nostettu esiin.

Makro- ja mikroindikaattorit

Makroindikaattori kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- ja taloustilanteen kehityksestä. Se oli kääntynyt jo positiiviseksi (+6,2) helmikuussa 2022, mutta sotauutiset Ukrainasta käänsivät koko maan kehitystä ennakoivan indikaattorin selvään laskuun. Maaliskuussa makroindikaattorin arvo oli -15,4 ja huhtikuussa -16,9. Vaikka useimmat vastaajat ennakoivat talous- ja työllisyystilanteen yleistä heikkenemistä, mikroindikaattorin osoittamat kuluttajien omaa taloutta koskevat arviot pysyvät vielä positiivisina, vaikkakin aiempaa lievemmin. Sotauutisten ja ehkä osin myös heikkojen talousuutisten myötä helmikuun luvusta 40 saldoluku laski maalis- ja huhtikuussa hieman alle 30:een. Usko oman talouden ja omien säästämismahdollisuuksien kehitykseen oli kuitenkin edelleen myönteinen.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä