Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä

Suomen taloutta koskevat odotukset heikkenivät selvästi keväällä 2022

Kuluttajien luottamus Suomen talouden positiiviseen kehitykseen romahti helmikuun jälkeen. Pääkaupunkiseudulla saldoluku laski helmikuun lukemasta +4,9 maaliskuussa arvoon -22,7 ja huhtikuussa edelleen lukuun -24,5. Koko maassa laskusuunta oli yhtä jyrkkä, ja luvut putosivat hieman alle kolmenkymmenen. Muutosta heikompaan suuntaan selittää ennen kaikkea Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mutta muilla tekijöillä kuten inflaation nopeutumisella on todennäköisesti oma vaikutuksensa.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä