Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä

Suomen taloutta koskevat odotukset selvästi aiempaa paremmat

Kuluttajien usko Suomen talouden myönteiseen kehitykseen vahvistuu edelleen. Pääkaupunkiseudulla odotukset ovat jo hyvin selkeästi myönteisiä, ja optimismi on kasvanut myös koko maassa. Kuluttajien talouden kehitystä koskevia odotuksia kuvaava saldoluku nousi pääkaupunkiseudulla lukemaan +16,5 ja koko maassa arvoon +7,8 – molemmissa nousua on noin 7 pistettä huhtikuun lukemista. Yhtä positiivisia odotuksia tai niiden yhtä nopeaa kasvua ei ole nähty vuosiin.

Lataa kuvion tiedot CSV-muodossa tästä