Mängden soptippsavfall

Mängderna deponerat avfall växte

Avfallshanteringscentralen i Käringmossen (i Esbo) och avfallskraftverket i Vanda mottog i oktober-december 2016 sammanlagt 185 400 ton avfall, varav 63 900 ton blandavfall. Jämfört med samma tid året innan var totalmängden avfall nu 7 procent större, och mängden blandavfall 15 procent större. Både Käringmossens avfallscentral och avfallskraftverket i Vanda mottog mera avfall än året innan.

Avfallskraftverket i Vanda körde igång år 2014, och därmed minskade mängderna avfall deponerat vid Käringmossen kraftigt. Avfallskraftverket mottar mera blandavfall än avfallshanteringscentralen, men totalmängden mottaget avfall är större vid avfallshanteringscentralen.

Totalmängderna avfall vid avfallskraftverket i Vanda och avfallshanteringscentralen i Käringmossen är inte direkt jämförbara med de mängder som Käringmossen tidigare tog emot ensam, i och med att Vanda mottar avfall inte bara från HRM:s område utan även övriga Nyland.