Arbetslöshetsgrad

Arbetslöshetsgraden slutade stiga

Enligt Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen 6,7 procent vid årsskiftet 2016-17, och det var 0,5 procentenheter mindre än ett år tidigare. I hela landet minskade arbetslösheten, dvs. andelen arbetslösa arbetssökande bland arbetskraften., med 0,6 procentenheter till 8,1 procent. 

Enligt en annan källa, nämligen Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik var arbetslöshetsgraden i Helsingforsregionen 11,4 procent vid årsskiftet. De uppgifterna hämtas årligen ur ministeriets register. Sedan ett år tillbaka hade arbetslöshetsgraden sjunkit med 0,4 procentenheter i Helsingforsregionen och 0,8 procentenheter i hela landet. Högsta arbetslöshetsgraden i regionen hade Helsingfors, 12,4 procent, och lägsta hade Yttre Helsingforsregionen, där den var 9,7 procent. I Vanda var arbetslöshetsgraden 12,2, i Esbo 10,3 och i hela landet 13,6 procent 

Både enligt Statistikcentralen och Arbets- och näringsministeriet började arbetslöshetsgraden stiga år 2008, men nu tycks ökningen har upphört.