Indikator som förutser totalproduktionen

Under andra kvartalet 2016 blev produktionsökningen i Helsingforsregionen snabbare.
Förhandsbedömningen är att produktionen ökade 3,3 procent sedan året innan.
Även för de föregående kvartalen korrigerades förhandsbedömningarna uppåt. Enligt
de uppdaterade talen hade produktionsökningen de föregående tolv månaderna
varit klart snabbare i Helsingforsregionen än i hela landet, och skillnaden har
vuxit varje kvartal. Tillväxten fortsatte starkt inom service, i synnerhet
företagstjänster, finansiering, hotell och restauranger samt hushållsservice.

I rampljuset

Nya växande företag i Huvudstadsregionen

Stora förväntningar riktas idag på nya företag och deras tillväxt och sysselsättande inverkan. Noteras bör dock att de nya företagens livscykel varierar kraftigt. För en stor del av de nygrundade företagen blir den ekonomiska verksamheten ringa och livscykeln kort. Trots att många företag växer under åren strax efter grundandet är det bara ett fåtal som utvecklas till egentliga tillväxtföretag. Men en liten del av de nya företagen växer snabbt och får en stor betydelse för sysselsättningen och företagsverksamhetens dynamik i regionen.