Väestön nettomuutos

Helsingin väestönkasvu kiihtyi

Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudulla asui kesäkuun lopussa noin 1 467 190 henkeä. Väestö kasvoi huhti–kesäkuussa 6 520 hengellä eli suurin piirtein saman verran kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Kehitys oli erilaista seudun sisällä. Helsingissä väestönkasvu kiihtyi edellisvuoteen verrattuna, kun taas Espoon, Vantaan ja KUUMA-kuntien väestö kasvoi vähemmän kuin edellisvuoden vastaavaan ajanjakson aikana. Koko maan väestö kasvoi 2 710 hengellä.

Huhti–kesäkuussa Helsingin seudulla syntyi 3 900 lasta ja kuoli 2 410 henkilöä. Muuttovoittoa seutu sai muualta maasta ja ulkomailta 5 030 henkeä. Syntyneiden määrä laski ja kuolleiden ja muuttaneiden määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Helsingin seudun väkiluku on kasvanut vuodesta 2004 saakka. Viimeisen vuoden aikana Helsingin väestönkasvu on kiihtynyt ja Espoon kasvu on edellisvuoden tasolla. Sen sijaan Vantaan ja KUUMA-kuntien väestönkasvut ovat hidastuneet edellisvuodesta. Kokonaisuudessaan Helsingin seudun väestö on kasvanut aiempaa nopeammin.