Väestön nettomuutos

Lapsia syntyi aiempaa vähemmän

Helsingin seudulla asui ennakkotietojen mukaan maaliskuun lopussa noin 1 460 900 henkeä. Seudun väestö kasvoi tammi–maaliskuussa 4 300 asukkaalla, mikä oli noin 16 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Helsinki nettosi kokonaisuudessaan 2 200 asukasta, Espoo ja Vantaa 800 asukasta kumpikin ja KUUMA-kunnat 400 asukasta.

Tammi–maaliskuussa Helsingin seudulla syntyi 3 500 lasta. Tämä oli 360 lasta eli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajanjakson aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myös koko maassa syntyneiden määrä laski tammi–maaliskuussa, kun verrataan edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon. Suomen väestö kasvoi kuitenkin 1 600 hengellä.

Helsingin seudun väkiluku on kasvanut vuodesta 2004 saakka. Vuonna 2016 Helsingin väestönkasvu hidastui edellisvuoteen verrattuna ja Vantaan ja Espoon kiihtyivät muuttoliikkeen ansiosta. Myös KUUMA-kuntien väestö kasvoi vuonna 2016 enemmän kuin edellisvuonna.