Ulkomainen nettomuutto

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tiedoissa on epävarmuutta Tilastokeskuksen tietojärjestelmäuudistusten vuoksi

Muuttovoitto ulkomailta kasvoi selvästi

Ulkomainen muuttovoitto kasvoi selvästi loka−joulukuussa sekä Helsingin seudulla että muualla maassa, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ennakkotietojen mukaan muuttovoitto oli suurempaa kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa ja KUUMA-kunnissa. Nettomuutto ulkomailta kasvoi selvästi myös verrattaessa koko vuotta 2016 edelliseen vuoteen.

Helsingin seudulta muutti loka−joulukuussa ulkomaille 1 700 henkeä ja ulkomailta seudulle 3 100 henkeä, joten seutu nettosi 1 400 muuttajaa ulkomailta. Helsingin seudun osuus koko maan ulkomaisesta muuttovoitosta oli 38 prosenttia.

Helsinkiin muutettiin loka−joulukuussa selvästi enemmän kuin naapurikaupunkeihin, mutta kaupungista muutettiin myös enemmän pois. Ulkomailta muutettiin entistä enemmän etenkin Espooseen ja KUUMA-kuntiin edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. Helsinki nettosi ulkomailta 510 muuttajaa, Espoo 340 muuttajaa, Vantaa 330 muuttajaa ja KUUMA-kunnat 250 muuttajaa. 

Helsingin seudun muuttovoitto ulkomailta laski vuonna 2015 sitä edeltäneistä huippuvuosista, mutta on nyt taas nousussa. Tulomuuton kasvuun vaikuttanevat jossain määrin edellisenä vuonna saapuneille turvapaikanhakijoille vuoden 2016 puolella myönnetyt oleskeluluvat. Turvapaikanhakijalle rekisteröidään kotikunta ainoastaan mahdollisen myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen ja hänet tilastoidaan maahan muuttaneeksi vasta tuolloin.