Ulkomainen nettomuutto

Notkahdus ulkomaisen muuttovoiton kasvusuuntauksessa

Huhti–kesäkuussa ulkomailta muutti Helsingin seudulle 2 420 henkeä ja seudulta ulkomaille 1 510 henkeä. Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun muuttovoitto oli 910 henkeä eli selvästi vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Ulkomainen muuttovoitto oli edellisvuotta vähäisempää kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa sekä muualla maassa. Edellisen vuosineljänneksen aikana Helsingin seutu oli kuitenkin saanut ulkomaista muuttovoittoa kuitenkin poikkeuksellisen paljon.

Huhti–kesäkuussa Helsinki nettosi ulkomailta 390 muuttajaa, Espoo 260 muuttajaa, Vantaa 170 muuttajaa ja KUUMA-kunnat 90 muuttajaa. 

Viimeisen vuoden aikana muuttovoitto ulkomailta Helsingin seudulle on kasvanut selvästi Espoossa, KUUMA-kunnissa ja Helsingissä kuten myös seudun ulkopuolisessa Suomessa. Helsingin seudun muuttovoitto ulkomailta on kasvusuuntauksesta huolimatta laskenut huippuvuoteen 2014 verrattuna. Tulomuuton kasvuun vaikuttanevat jossain määrin edellisenä vuonna saapuneille turvapaikanhakijoille vuoden 2017 puolella myönnetyt oleskeluluvat. Turvapaikanhakijalle rekisteröidään kotikunta ainoastaan mahdollisen myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen ja hänet tilastoidaan maahan muuttaneeksi vasta tuolloin.

Ulkomainen nettomuutto

  • Henkilöä
  • Tulomuutot ulkomailta, lähtömuutot ulkomaille
  • Tulo- ja lähtömuutot, nettomuutto
  • Helsinki, Espoo, Vantaa, KUUMA-kunnat, Helsingin seutu ja muu Suomi

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto