Nettomuutto

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tiedoissa on epävarmuutta Tilastokeskuksen tietojärjestelmäuudistusten vuoksi

Espoo sai muuttovoittoa enemmän kuin Helsinki

Muuttovoitto kasvoi Helsingin seudulla vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun verrataan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Seudulle muutettiin ja seudulta muutettiin pois entistä vilkkaammin, mutta tulomuuttojen määrä kasvoi enemmän. Ennakkotietojen mukaan seudun tulomuuttojen määrä kasvoi 9 prosenttia 10 300 muuttoon, lähtömuutto 4 prosenttia 7 300 muuttoon ja muuttovoitto 24 prosenttia 3 000 muuttoon. Kehitys oli samansuuntaista myös koko maan tasolla.

Vantaalle muuttaneiden määrä kasvoi enemmän kuin sieltä pois muuttaneiden määrä, ja Espoossa vain tulomuuttojen määrä kasvoi loka−joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen sijaan Helsingissä ja KUUMA-kunnissa lähtömuuttojen määrä kasvoi tulomuuttoja enemmän. Jos verrataan koko vuotta 2016 vuoteen 2015 muutot KUUMA-kuntiin kasvoivat kuitenkin suhteessa enemmän kuin muutot sieltä pois.

Espoo nettosi loka−joulukuussa hieman enemmän muuttajia kuin Helsinki. Edellisen kerran näin oli 6 vuotta sitten. Helsinki nettosi 950 muuttajaa, Espoo 1 000 muuttajaa, Vantaa 790 muuttajaa ja KUUMA-kunnat 230 muuttajaa.                              

Helsingin seudun muuttovoitto on ollut nousussa viimeisen viiden vuoden ajan. Viimeisen kahden vuoden aikana varsinkin Vantaan ja Espoon muuttovoitot ovat kasvaneet.