Seudun sisäinen, kuntien välinen nettomuutto

KUUMA-kuntien muuttovoitto aiempaa vähäisempää

Kuuma-kunnat nettosivat asukkaita muista Helsingin seudun kunnista jälleen huhti–kesäkuussa. Kuuma-kuntien muuttovoitto, 490 henkeä, oli kuitenkin edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähäisempää. Ennakkotietojen mukaan Helsinki sai seudun sisäisessä muuttoliikkeessä tappiota 430 henkeä ja Espoo 140 henkeä. Vantaa sai muuttovoittoa 90 henkeä.

KUUMA-kunnat ovat saaneet muuttovoittoa pääkaupunkiseudulta koko 2000-luvun ajan, mutta nettomuutto on pienentynyt vuodesta 2007 lähtien. Viimeisen vuoden aikana liikehdintä pääkaupunkiseudun ja KUUMA-kuntien välillä on vilkastunut.

Helsinki on perinteisesti ollut suurin menettäjä seudun sisäisessä muuttoliikkeessä. Helsingin muuttotappio on ollut kasvussa, mutta nyt kasvu näyttää pysähtyneen. Kasvun pysähtymistä saattaa selittää se, että turvapaikanhakijoita siirtyy seudun vastaanottokeskuksista Helsinkiin. Muuttovoittoluvut vaihtelevat kuitenkin vuosineljänneksittäin voimakkaasti.

Seudun sisäinen, kuntien välinen nettomuutto

  • Henkilöä
  • Tulomuutot seudulta, lähtömuutot seudulle
  • Tulo- ja lähtömuutot, nettomuutto
  • Helsinki, Espoo, Vantaa, pääkaupunkiseutu, KUUMA-kunnat

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto