Seudun ja muun Suomen välinen nettomuutto

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tiedoissa on epävarmuutta Tilastokeskuksen tietojärjestelmäuudistusten vuoksi

Muuttovoitto muualta Suomesta kasvoi 1 600 henkeen

Helsingin seudun muuttovoitto muualta Suomesta kasvoi 6 prosenttia 1 600 henkeen loka−joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ennakkotietojen mukaan muualta Suomesta muutettiin seudulle entistä enemmän, mutta myös poismuuttojen määrä kasvoi. Helsingin seudulle muutti 7 200 henkeä ja seudulta pois 5 600 henkeä.

Loka−joulukuussa Helsinki nettosi muualta Suomesta 970 muuttajaa, Espoo 460 muuttajaa ja Vantaa 280 muuttajaa. KUUMA-kunnat saivat edelleen muuttotappiota 125 henkeä.     Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Espoon ja Vantaan muuttovoitot ja KUUMA-kuntien muuttotappio kasvoivat. Helsingin muuttovoitto pieneni, mutta kasvoi, kun verrataan koko vuotta 2016 vuoteen 2015.

Pääkaupunkiseudun muuttovoitto Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana selvästi. KUUMA-kunnat sen sijaan ovat menettäneet kuntalaisia seudun ulkopuolelle koko 2000-luvun ajan, joskin muuttotappio on viime vuosina pienentynyt.