Työttömyys, miehet ja naiset

Viimeksi päivitetty 06.11.2017 - 10:35

Naisten työttömyysaste noussut miehiä korkeammaksi Helsingin seudulla

Heinä−syyskuussa sekä naisten että miesten työttömyysasteet nousivat Helsingin seudulla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilastokeskuksen otospohjoisen työvoimatutkimuksen mukaan naisten kohdalla kehitys oli samansuuntaista myös vuositasolla. Sen sijaan koko maassa naisten työttömyysaste on ollut laskussa.

Haastatteluihin perustuvassa työvoimatutkimuksessa saattaa näkyä aiemmin työvoiman ulkopuolisiksi luokiteltujen piilotyöttömien siirtyminen työttömiksi, koska he ovat alkaneet hakea aktiivisesti töitä. Otospohjaisiin lukuihin liittyy myös satunnaisvaihtelua.

Koko maassa naisten työttömyysaste laskenut

Heinä–syyskuussa miesten työttömyysaste oli naisten työttömyysastetta matalampi Helsingissä ja Helsingin seudulla. Muualla maassa naisten työttömyysaste oli matalampi kuin miesten kuten aiemminkin.

Helsingissä työttömien naisten osuus työvoimasta oli 7,9 prosenttia ja miesten 7,4 prosenttia. Helsingin seudulla naisten työttömyysaste oli 7,7 prosenttia ja miesten 6,9 prosenttia.  Sen sijaan koko maassa työttömien naisten osuus työvoimasta oli vain 7,1 prosenttia ja miesten jopa 8,3 prosenttia.