Työttömyys, miehet ja naiset

Miesten työttömyysaste laskussa edelleen

Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste laski huhti–kesäkuussa Helsingin seudulla, koska miesten työttömyysaste jatkoi laskuaan. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna miesten työttömyysaste laski 1,1 prosenttiyksikköä. Sen sijaan naisten työttömyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä, vaikka viimeisen vuoden aikana naistenkin työttömyysaste on laskenut hieman Helsingin seudulla.

Naisten työttömyysaste noussut miehiä korkeammaksi Helsingin seudulla

Huhti–kesäkuussa työttömien miesten osuus työvoimasta oli naisia suurempi Helsingissä ja Helsingin seudulla. Muualla maassa naisten työttömyysaste oli matalampi kuin miesten kuten aiemminkin.

Helsingissä naisten työttömyysaste oli 9,7 prosenttia ja miesten 9,5 prosenttia. Helsingin seudulla naisten työttömyysaste oli 8,9 prosenttia ja miesten 8,2 prosenttia.  Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli suurempi: naisten 9,8 prosenttia ja miesten 10,1 prosenttia.